Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Wij Zonder Staat – Rebels Gebied Chiapas

‘Wij’ in de preambule de Grondwet van de Verenigde Staten (1787), is een leugenachtig woord. Die preambule opent dan wel met ‘We the People’, maar dit ‘wij’ omvatte niet de hele bevolking. Het verwees effectief naar volwassen, witte mannen, naar de slavenhouders en -handelaars, naar de welgestelden. Vrouwen deden niet mee net zomin als de zwarte bevolking. Het ‘wij’ legitimeerde de dominantie van een kleine groep binnen een staatsverband, een natiestaat en dat doet het nog steeds. Het kan ook anders, namelijk werken aan ‘een wij zonder staat te vormen, een planetair wij’, zoals de Mexicaanse taalkundige Yásnaya Elena Aguilar Gil beschrijft. Een tiental artikelen van haar over dit onderwerp is  gebundeld onder de titel Nous sans l’État (Wij zonder staat).

Lees meer

EU: onzichtbaar in de crisis

Europa is het epicentrum geworden van de coronacrisis, maar de Europese Unie speelt nauwelijks een rol in het beheer van de crisis. Deze crisis toont aan dat de belangrijkste instrumenten van staatsmacht op het gebied van politiek, financiën, wetgeving en cultuur nog steeds bij de natiestaat liggen. De EU, die sinds 2008 in een permanente staat van crisis verkeert, staan nog moeilijker tijden te wachten.

Lees meer

Staatsrecht En Dystopische Verschijnselen. Deel 2, Rechtstaat

Staatsrecht is in de hier gepresenteerde optiek het recht aangaande de staat. Het gaat over zijn organisatie en zijn functie als heerser over burgers. In die functie uit hij zich regelmatig onaangenaam, oorlogszuchtig, onheilspellend. Die uitingen worden met het oog op het literaire subgenre uit de sciencefiction ‘dystopische verschijnselen’ genoemd.

Lees meer

Staatsrecht En Dystopische Verschijnselen. Deel 1, Staatsrecht

Staatsrecht is in de hier gepresenteerde optiek het recht aangaande de staat. Het gaat over zijn organisatie en zijn functie als heerser over burgers. In die functie uit hij zich regelmatig onaangenaam, oorlogszuchtig, onheilspellend. Die uitingen worden met het oog op het literaire subgenre uit de sciencefiction ‘dystopische verschijnselen’ genoemd.

Lees meer

Het probleem met Schengen

In mijn artikel over Wolfgang Streecks opvattingen i.v.m. vluchtelingen en migratie had ik per abuus gesproken over het Schengen-akkoord waar het in feite het Dublin-akkoord betrof. Uit de context was dit eigenlijk wel duidelijk (*1). Op mijn abusievelijke vermelding van Schengen reageerde Francine Mestrum: “overigens, wie Schengen ziet als ‘nefast’ – vrij verkeer van personen – ja, die heeft een groot probleem…” Het klinkt nogal verontrustend, alsof Schengencritici dringend een psychiater of neuroloog zouden moeten raadplegen, maar zoals gezegd, ik hoefde me niet aangesproken te voelen aangezien ik Dublin en niet Schengen bedoelde.

Lees meer