Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacystatement globalinfo.nl verwerking van persoonsgegevens
Versie: 06 maart 2023

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor globalinfo.nl. Als u onze website (www.globalinfo.nl) bezoekt of een donatie aan ons doet, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder staat welke informatie we verwerken, wat u van ons kunt verwachten en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De stichting globalinfo.nl is verwerkingsverantwoordelijke.

Stichting Globalinfo.nl
KvK-nummer 87988259
info@globalinfo.nl
tel nr 06-84863513

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

 • We analyseren uw surfgedrag op onze website. Dat doen we om onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • We verwerken persoonsgegevens voor het afhandelen van donaties en voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 1. Surfgedrag
  We analyseren uw surfgedrag op onze website met cookies: kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan. Stichting globalinfo.nlgebruikt de volgende cookies:
  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  • Analyticscookies. Binnen onze eigen website worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat. U kunt informatie die al is opgeslagen uit uw browser verwijderen. Gebruik hiervoor de Help-functie van uw browser of ga naar deze websites:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

2. Relaties
Wij houden een administratie bij waarin wij persoonsgegevens van relaties verwerken. We krijgen deze persoonsgegevens van u als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u een donatie doet, als u zich aanmeldt voor een activiteit of als u contact met ons opneemt met een informatievraag. We verwerken deze persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen afhandelen, maar ook om u op een later moment te kunnen informeren over onze werkzaamheden of voor fondsenwervende doeleinden. We verwerken financiële gegevens uitsluitend om uw donatie af te kunnen handelen.

Rechtsgrond
We verwerken persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de vooraf bepaalde en aan u bekendgemaakte doelen, tenzij die verdere verwerking in lijn ligt met de gekozen doelen en er een wettelijke grondslag voor is.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor het bereiken van het doel – daarna worden ze gewist. Als we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens een bepaalde minimale termijn te bewaren, bijvoorbeeld op grond van financiële of fiscale wetgeving, doen we dat uiteraard. Na verstrijken van die termijn worden ook die gegevens gewist.

Delen met anderen

GLOBALINFO.nl geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve als we verplicht zijn dit te doen op grond van wet- of regelgeving. Ook zullen we uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website functioneert via servers van Nederlandse gecertificeerde datacenters, die hun opslag binnen Nederlandse grenzen hebben. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het mailadres in bovenstaande contactgegevens

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. We nemen uw verzoek in behandeling op voorwaarde dat we uw identiteit kunnen vaststellen. Stuur uw verzoek naar het contactadres hierboven, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door globalinfo van uw persoonsgegevens voor fondsenwervende doeleinden.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • U heeft het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens aan te leveren wanneer u een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie.
 • U kunt op ieder moment, zonder opgaaf van reden, uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

Vragen

We beantwoorden graag uw vragen over hoe globalinfo.nl met persoonsgegevens omgaat. Onze contactgegevens staan hierboven.

Wijzigingen

Globalinfo.nl kan deze privacyverklaring wijzigen. Afgedrukte exemplaren van deze verklaring kunnen inmiddels achterhaald zijn, dus controleer altijd de versie die online staat.

Globalinfo.nl zal nooit adverteerders een plek bieden op de website.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.