Ga naar de inhoud

Oproep tot mobilisatie ter verdediging van onze alternatieven tegen de G7

Frankrijk is gastland voor de volgende bijeenkomst van de G7 [Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada.] die van 24 tot 26 augustus 2019 in Biarritz wordt gehouden.

4 min leestijd

(Bron: vertaling oproep door Ander Europa)

De G7 speelt al decennialang de rol van economisch en financieel hoofdkwartier, samen met het IMF, de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldbank. Tegenwoordig is de G7 het trefpunt van zeven van de grootste economische machten ter wereld en de Europese Commissie.Ze komen bijeen om een systeem te bestendigen dat heeft geleid tot nog meer ongelijkheid en de plundering van onze planeet; de almacht en de schadelijke invloed van de grote ondernemingen laten ze intussen ongemoeid.  

Het gevolg is dat een groot deel van de volkeren hun rechten worden ontzegd, en dat de beloften van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dagelijks worden geschonden.
De legitimiteit van de Verenigde Naties wordt van alle kanten in twijfel getrokken. Overal zien we onderdrukking en geweld, en ondertussen leidt het bezuinigingsbeleid tot een verslechtering van de mensenrechten.

De Franse regering, dooreengeschud door de beweging van de gele hesjes die onder andere de groei van de ongelijkheid aan de kaak stelt, beweert dat de aanpak van de ongelijkheid centraal zal staan op de agenda van de G7. Maar de toename van de ongelijkheid is juist te wijten aan het neoliberale beleid van de rijkste landen! Het is alsof de pyromaan brandweerman wil spelen. Als de G7-landen het tegendeel willen bewijzen, zouden ze komaf moeten maken met de politiek van de ‘structurele aanpassingen’, een beleid dat al tientallen jaren wordt gevoerd en dat aan de basis ligt van de huidige ongelijkheid.

Deze G7-topconferenties komen er tegen een torenhoog prijskaartje (500 miljoen dollar in 2018) maar draaien op niet meer uit dan een grote communicatieoefening. Iets heel anders is het aanpakken van de echte problemen…

Daarom zullen wij, vrouwen en mannen, burgers bijeen in collectieven, bewegingen of organisaties, van ons laten horen om te herinneren aan de dringende noodzaak van ingrijpende en radicale veranderingen in ons economisch en sociaal systeem, aan de rechten van ieder van ons en aan een eerherstel voor onze planeet Aarde.  
Retoriek helpt niet in de strijd tegen ongelijkheid en bij de aanpak van dringende klimaat- en sociale kwesties. De tijd is op. Het is nu dat de rijke landen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Deze G7 zal worden gehouden in Baskenland, een land van verzet, waar een diepgewortelde strijd wordt gevoerd op basis van solidariteit en de wil om een rechtvaardiger en wenselijker wereld op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat we, in Baskenland en elders, kunnen werken aan een betere toekomst en een einde kunnen maken aan de onaanvaardbare groei van armoede en ongelijkheid.

Hoewel de Franse regering van plan is om de vrijheid van beweging en betoging aanzienlijk te beperken, zullen wij samenkomen om uitdrukking te geven aan onze veelzijdige betrachtingen, analyses en alternatieven voor een andere wereld.

Voor ons vereist de wereld van morgen de verdediging en bevordering van de mensenrechten, die het fundament van elk beleid moeten vormen.

 Onze voorstellen:

 • Het einde van een economisch en financieel systeem dat gebaseerd is op uitbuiting en monopolisering.
 • Vastberaden actie tegen klimaatverandering en voor een levensstijl die de ecosystemen en de biodiversiteit respecteert.
 • De strijd tegen het patriarchaat en tegen elk systeem van overheersing, dat ongelijkheid en rechteloosheid teweegbrengt.
 • De opbouw van een echte democratie voor een vorm van gemeenschapsleven waarin iedereen zijn wensen kan uiten en de keuzes kan beïnvloeden.
 • Belastingrechtvaardigheid: door progressieve belastingheffing, door een echte strijd tegen belastingontduiking waarbij alle staten van de wereld betrokken zijn.
 • De Staat moet ten dienste staan van het algemeen belang en de multinationale ondernemingen regels opleggen om de rechten van de burgers te waarborgen.
 • Het einde van elke vorm van discriminatie, een waardig onthaal voor migranten en vrij verkeer.
 • Solidariteit en vrede tussen mensen.
 • Het recht op zelfbeschikking.
 • Echte erkenning van culturele en taalkundige verschillen met inachtneming van de mensenrechten.
 • De verdediging van de rechten van de boeren, die de eerste actoren van de voedselsoevereiniteit zijn; effectieve toegang tot gezond, duurzaam, veilig en evenwichtig voedsel, afgestemd op de belangen van de burgers.
 • Openbare diensten van hoge kwaliteit die zo dicht mogelijk bij de bevolking staan, ook in de armste landen.
 • Het verbod op vrijhandelsovereenkomsten die de sociale rechten en de kwaliteit van het milieu in gevaar brengen.

Laten we in augustus 2019 in Biarritz samenkomen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en burgers, om onze stem en eisen te laten horen.

Perscontact en ondertekening oproep: contact@alternativesg7.org
Website: www.alternativesg7.org

(zie hier de ondertekenende organisaties)