Ga naar de inhoud

Na Ste Soline: Een sociale beweging kan niet worden verboden!

# Darmanimp’ Na de bloedige veldslag om de wateropslag van Ste Soline op 25 maart heeft de regering Macron besloten dat de hele beweging (met name het netwerk Soulèvements de la Terre, Opstand van de Aarde) maar verboden verklaard moet worden. Of zoals de activisten het noemen in onderstaande oproep: de doorgedraaide Trumpisatie van minister … Continued

6 min leestijd

# Darmanimp’

Na de bloedige veldslag om de wateropslag van Ste Soline op 25 maart heeft de regering Macron besloten dat de hele beweging (met name het netwerk Soulèvements de la Terre, Opstand van de Aarde) maar verboden verklaard moet worden. Of zoals de activisten het noemen in onderstaande oproep: de doorgedraaide Trumpisatie van minister van Binnenlandse Zaken in weekblad JDD (Journal de Dimanche)

(Zie hier eerder bericht op globalinfo over de manifestatie in Ste Soline)

Onderteken de verklaring

Wij zijn allemaal Soulèvements de la Terre (Opstanden van de Aarde)

Sinds vrijdagochtend hebben meer dan 50.000 mensen, waaronder duizenden persoonlijkheden, vakbondsmensen, kunstenaars, wetenschappers en tientallen politieke, verenigings- en vakbondsorganisaties en vakbonden in Frankrijk en internationaal hebben hun

steun aan de beweging Opstanden van de Aarde bevestigd met een oproep “Wij zijn de Opstanden van de Aarde”, oorspronkelijk gepubliceerd in in Le Monde.

Maar terwijl andere steuninitiatieven zich vermenigvuldigen via verschillende onafhankelijke fora,dringt een wanhopige minister van Binnenlandse Zaken, in een interview met de JDD (Journal de Dimanche) gisteravond aan op ontbinding van deze brede coalitie voor de verdediging van land en water. Hier, ter herinnering, onze reactie op de aankondiging van deze verbodssmaatregel.

De lokale strijden laten verdwijnen?

Maar na de Aarde-opstanden zijn het nu ook de “zads”, en achter deze term de lokale strijd, die de regering beweert te laten verdwijnen. (Zad= Zone A Défendre , term voor plekken waar door strijd en bezetting lokale bouwprojecten worden tegengehouden, zoals de grote overwinning van de Zad tegen het vliegveld bij Nantes, vert).

Terloops herinneren we eraan dat in Sainte-Soline, of het nu tijdens de mobilisaties van oktober of maart was, niemand ooit beweerde een zad te vormen en op de grond te willen blijven buiten de mobilisatie, behalve de minister van Binnenlandse Zaken die een pure hersenschim benutte om te kunnen beweren dat hij iets had voorkomen.

In werkelijkheid, gelet op de kaart van de 42 “onder toezicht staande gebieden” die de JDD op basis van de inlichtingendiensten aanbiedt, is het de hele levende ecologische strijd van dit land – tegen nutteloze en ecocidale projecten voor snelwegen, uitbreiding van luchthavens, lithiummijnen, megabassins, betonnering van volkstuinen – die deze regering probeert te muilkorven. Haar “anti-zad” cel en wat er werkelijk onder valt is een oorlogsverklaring aan de ecologische en boerenbeweging als geheel, aan de bewoners van de gebieden die ermee te maken hebben.

Met zijn fabels over de dreiging van ultralinks en zijn schaamteloze leugens over de gewonden zet de minister van Binnenlandse Zaken duidelijk een propaganda-oefening in om zich te beschermen tegen alle scherpe kritiek op zijn brute beheer van het politieapparaat waarop hij deze week zal moeten reageren, ook van internationale instellingen en emblematische NGO’s: UNO, Raad van Europa, verdedigers van rechten, commissie voor de rechten van de mens, Liga voor de rechten van de mens, Amnesty International…

Maar het lijdt geen twijfel dat in de paranoïde waanbeelden en demoniserende fantasieën van het ministerie van Binnenlandse Zaken al deze mensen nu zijn overgegaan in het kamp van de zogenaamde “eco-terroristen”. Het lijdt ook geen twijfel dat haar waanzinnige beweringen over demonstranten die “agenten komen vermoorden” alleen maar bedoeld zijn om de werkelijkheid te verhullen: degenen die de afgelopen 20 jaar in dit land hebben gedood zijn niet de milieudemonstranten, maar de politie: onder andere bij hun diensten ter wetshandhaving en in de wijken van de arbeidersklasse. De afgelopen jaren heeft de politie tientallen mensen verminkt tijdens de acties van de Gele Hesjes, de arbeidsrechtbeweging, de ontruiming van de Zads of de huidige pensioenbeweging.

Wat betreft zijn herhaalde ontkenning van het gebruik van LBD’s, oorlogswapens en vooral de belemmering van de hulpverlening door de ordediensten in Sainte-Soline, constateren wij een ontstellende vertrumping/verdraaiing van de woorden door de regering in een alternatieve werkelijkheid die berichten als ‘fake news’ aanmerken van referentiekranten die gebruik maken van opnames en overeenstemmende getuigenissen van waarnemers van de Liga voor de rechten van de mens,volksvertegenwoordigers en vakbondsvertegenwoordigers die ter plaatse aanwezig waren. (link) (LBD: Lanceur de balles de défense, granaten die de politie gebruikt om demonstraties uiteen te jagen)

Maar Darmanin wil ook de aandacht afleiden van de kern van het probleem: het milieuvijandige optreden van de regering ten gunste van particuliere belangen. Te midden van een klimaat- en watercrisis, terwijl honderdduizenden mensen in het hele land een vitale en heilzame urgentie voelen om in actie te komen, staat Darmanin zichzelf toe de oprechtheid van hun motieven in twijfel te trekken. Het is nu in ieder geval duidelijk dat de motivatie van zijn regering is om de winsten van enkele cement-, zand-, kunstmest- en pesticidenindustrieën (1) te blijven beschermen, ongeacht de menselijke, ecologische en bovendien economische kosten (de kosten van de politieoperatie op 25 maart in Sainte-Soline bedroegen 5 miljoen euro – meer dan de rekening van de bouwplaats, vijvers die de particuliere belangen van een paar boeren dienen, maar voor 70% met overheidsgeld worden gefinancierd, een minister van Landbouw heeft zojuist het verbod op S-metholachloor teruggedraaid als een gebaar van trouw aan de nieuwe voorzitter van de FNSEA (de grote boerenorganisatie, de LTO van frankrijk, vert.), een afgezant van de agro-industrie…. . )

We weten niet hoe ver deze regering zal gaan om haar huid te redden door haar bevolking te verminken en te vertrappen en door het niveau van de leugens die dagelijks aan de media worden verteld te verhogen, maar we herhalen dat het hoog tijd is dat Darmanin aftreedt en dat zijn regering zichzelf ontbindt.

Wat betreft de verbodsprocedure van de Aarde-opstanden, waarvan de beweging op donderdag 30 maart bericht heeft ontvangen en die al op 12 april zou kunnen worden uitgesproken: alle collectieven en de tienduizenden mensen die bij de Aarde-opstanden betrokken zijn, zijn niet van plan zich door de ministeriële besluiten van een onwettige regering te laten verbieden gezamenlijk op te treden. Meer dan duizend mensen zijn al bereid om het verbodsbesluit juridisch aan te vallen als het wordt uitgevaardigd.

In dit verband vestigen wij de aandacht op de nota van de interne inlichtingendienst die tot deze ontbindingsprocedure heeft geleid en die samen met onze analyse integraal op de website van Lundi Matin kan worden gelezen. Bij het lezen van deze vertrouwelijke en verrassend lovende nota begrijpt men namelijk dat als de minister, afgezien van het voorwendsel van geweld, de beweging wil ontbinden, dit in wezen is omdat zij erin slaagt zich te verenigen en het politieke veld te beïnvloeden!

## Tot slot en tot zover zijn onze eerste zorgen nog steeds voor de gewonden die de regering bewust heeft gekozen om in aantal te groeien in een poging om een beweging angst aan te jagen, voor Serge die nog steeds tussen leven en dood zweeft, voor Michaël die nog steeds in een uiterst ernstige toestand verkeert, voor hen die een oog verloren hebben, een voet, die verminkt zullen blijven aan lichaam of hoofd.

Voor hen, omdat een vloedgolf niet kan worden ontbonden, zullen wij onze strijd voor land en water voortzetten, onmiddellijk in solidariteit met de pensioenbeweging en voor het snelle einde van de megabassins.