Ga naar de inhoud

No Bassaran: 30.000 demonstranten tegen waterroof agro-industrie in Frankrijk

Ongekend heftige taferelen in Saint Soline, bij Niort in het Franse mid-west. Een coalitie van milieuactivisten en kleine boeren liep te hoop tegen de aanleg van een mega-waterbassin, waarmee grote industriële boeren water willen opvangen voor bewatering in de zomer. De rest verdroogt. Dergelijke bassins worden op vele plekken in Frankrijk aangelegd en de weerstand is groot.

5 min leestijd

30.000 mensen demonstreren ondanks politiegeweld voor beslissende stap naar het einde van megabassins

Zie ook berichtgeving op nu.nl en nos.

Zie ook (Frans) een overzicht van alle komende acties ‘voor de opstand van de aarde’ bij lundi.am

Op zaterdag 25 maart kwamen meer dan 30.000 mensen bijeen in de buurt van Sainte-Soline na oproepen door de Confédération paysanne, Bassines Non Merci en de Soulèvements de la Terre, evenals meer dan 100 verenigingen en vakbonden, om met een groeiende volksmobilisatie een einde te maken aan de megabassinsprojecten. (Noot van de vertaler: de Confédération paysanne is een alternatieve boerenbond, de tegenhanger van de FNSEA, de LTO van Frankrijk)

De dag ervoor had de beweging tegen de megabassins al de dubbele uitdaging aangenomen om in de vroege ochtenduren een kamp op te zetten op enkele honderden meters van het bassin van Sainte-Soline, en vervolgens het konvooi tractoren van de Confédération paysanne te laten passeren om de wegversperringen van de politie te omzeilen om het kamp te bereiken.

Op zaterdagochtend kwamen internationale delegaties, boeren, vakbondsmensen, natuurbeschermers, klimaatactivisten en activisten voor het delen van water massaal bijeen en verdeelden zich in 3 optochten om het startsein te geven voor wat de grootste anti-bassinmobilisatie tot nu toe zal zijn. Rondom totems van de door de bassinprojecten bedreigde fauna, de buizerd, de otter en de paling, trokken de demonstranten in een vastberaden sfeer met veel creativiteit, durf en eenheid door de velden, ver van het door Gerald Darmanin verkochte cliché van 1000 geïsoleerde individuen die op geweld uit zijn. De Confédération paysanne heeft van haar kant 300 m hagen geplant, die essentieel zijn voor een landbouwmodel dat zuinig is met water en de biodiversiteit respecteert.

De 30.000 mensen kwamen samen aan de voet van het bouwterrein van St. Soline, dat zij omsingelden met de ordetroepen rondom. Duizenden mensen gingen hand in hand vooruit, anderen naderden in groepen om de hekken af te breken.

Terwijl de gele stoet erin slaagde het terrein kortstondig te betreden, was het politiegeweld verbijsterend in zijn wreedheid: niet minder dan 200 mensen raakten gewond en er komen er nog steeds meer bij. Onder hen hebben ongeveer veertig mensen diepe wonden en splinters, vooral in de benen en het gezicht, door de granaten en de schoten van de LBD (door de politie gebruikte schokgrantaten, vert.). Een tiental zwaargewonden is zelfs overgebracht naar het universiteitsziekenhuis. Eén demonstrant ligt in coma met een levensbedreigende prognose, twee anderen zijn nog steeds niet stabiel en er wordt voor hun leven gevreesd. Dit geweld is absoluut misdadig als we weten dat het er alleen maar om ging dat de politie een lege krater beschermde en haar gezicht niet wilde verliezen door terug te trekken. Het komt grotendeels overeen met de brute repressie waarvan de sociale beweging tegen de pensioenhervorming het slachtoffer is geworden.

Erger nog, de politie vertraagde de behandeling van de gewonden door de ambulances in Sainte-Soline te blokkeren, hoewel deze al om 13.00 uur door de demonstranten was opgeroepen. Een persoon in levensgevaar moest meer dan een uur wachten voordat de prefectuur de ambulance doorgang verleende na oproepen van de Confédération paysanne en Marine Tondelier – een blokkade die door waarnemers van de Ligue des Droits de L’Homme in een persbericht werd bevestigd: https://twitter.com/LDH_Fr/status/1639650502395699200?s=20.

De organisatoren veroordelen het ernstige geweld tegen mensen, dat opnieuw door de politie wordt gepleegd en ons doet denken aan het drama van Sivens. Wij maken ons zorgen om deze gewonden, de prioriteit is en moet zijn om hen te verzorgen. Het moet ook gezegd worden dat in de aanloop naar de mobilisatie de prefectuur, de regering en zelfs Emmanuel Macron de taal hebben versterkt om de anti-bassinbeweging te criminaliseren en zo het geweld te rechtvaardigen waaraan de betogers vandaag werden onderworpen.

Alvorens het terrein te verlaten, hebben de demonstranten een pomp en een centrale leiding van het bassin van Sainte-Soline uitgegraven en onklaar gemaakt, waardoor het bassin voorgoed buiten werking werd gesteld. Tegelijkertijd heeft de Confédération paysanne ook een kas opgezet om een landbouwer te helpen zich te vestigen op een stuk grond in de buurt van het bassin. Deze acties tonen aan dat naast het verzet tegen megabassins, het wel degelijk een ander landbouwmodel is dat veerkrachtiger is, de watervoorraden deelt en op menselijke schaal wordt verdedigd in deze strijd.

De demonstranten keren vanavond en zondag terug naar Melle, een militante gemeente waar festiviteiten zijn gepland. De strijd voor het delen van water wordt voortgezet, met ronde tafels over de verwoestingen van de agro-industrie, de internationale strijd en de boerenlandbouw, maar ook over de voortzetting en allianties van de grote volksbeweging tegen de waterroof. Voor de komende twee dagen zijn openbare optredens en concerten gepland.

Wij zullen de strijd voortzetten, ondanks de intimidatie en het extreme geweld van de regering. Deze datum betekent een nieuwe en beslissende stap voorwaarts die de stopzetting van de werken moet aankondigen en de opening van een dialoog over het behoud en de verdeling van het water voor het komende einde van de megabekkenprojecten. Wij worden gesterkt door deze massale steun en zijn 4 keer talrijker dan bij de laatste mobilisatie, die zeer belangrijk was in Sainte-Soline.

No bassaran!