Ga naar de inhoud

CETA: Wat NU? (deel 2)

Als tweede deel in de serie ‘wat te doen als CETA deze maand ondertekend gaat worden’? Freek Bersch van Milieudefensie aan het woord, en een aankondiging van D19/20 uit Brussel…

4 min leestijd

Zie de inleiding en antwoorden van Guus Geurts namens ‘de boeren’ hier.

Freek Bersch van Milieudefensie: Er zijn drie beslismomenten: als de Raad het verdrag goedkeurt en besluit om het eind oktober met de Canadezen te ondertekenen gaan daarna het Europees Parlement en de nationale parlementen stemmen over ratificatie. Ik denk dat we vooral moeten richten op het nationale gebeuren. Dat wordt moeilijk want als in een land het parlement het verdrag verwerpt, is het niet meteen van tafel. Maar als meerdere landen dat doen, denk aan Duitsland en Oostenrijk, dan wordt de druk natuurlijk steeds groter om het hele verdrag op te schorten.

In nederland kunnen we ook een referendum organiseren, gesteld dat het niet al in het parlement sneuvelt, en bij elkaar zouden we dan genoeg druk moeten opbouwen om in ieder geval voorlopige invoering ongedaan te maken. Dat gaat samen met het hele verdrag van tafel krijgen. Dat staat niet los van elkaar. Voorlopige invoering voorkomen is wat anders, maar dat wordt de komende maand al besloten. Er is nog wel een kleine kans dat er landen zijn die dat gaan tegenhouden.

Vraag: Maar ik dacht dat de nationale parlement slechts over een deel van de inhoud van het verdrag mochten beslissen?

Antwoord: Ja formeel wel, het algemene vrijhandseldeel valt daar niet onder maar slechts 5 a 10 procent, waaronder de geschillenbeslechtingsprocedure. Bepaald niet onbelangrijk onderdeel. In de praktijk heeft niet ratificeren juist alleen effect op het deel dat *niet* voorlopig is ingevoerd. Maar nationale parlementen wordt in principe gevraagd om een oordeel over het hele verdrag, dus politiek gezien gaat het om het hele verdrag, praktisch gezien alleen over 5 tot 10%.

Maar de EU-landen zouden dus moeten besluiten dat de boel niet al in werking treedt na ratificatie van de landen in oktober dan wel besluiten. Is het dan niet nodig dat er nu actie gevoerd moet worden zodat onze verantwoordelijke minister Ploumen dat ook beseft?

Ja eigenlijk wel. We doen ook lobby in Den Haag en een emailactie om dat te proberen te bereiken. Als de EU-landen in oktober akkoord gaan met de voorlopige invoering, gaat het alleen nog over die 5 of 10 procent waar de nationale parlementen echt over gaan. We hopen dat we genoeg druk kunnen uitoefenen met de dreiging van een referendum.

De kans dat er een meerderheid in het Europees Parlement is tegen CETA is klein. Maar daar blijven we natuurlijk wel op hopen, en aan werken. Het is dus belangrijk om die parlementsleden te bestoken met informatie over de campagne.

——————

Ondertussen in België:

TTIP/CETA Genoeg!

Ultimatum!

In de komende weken zal CETA al dan niet ondertekend worden, dat giftig verdrag met Canada dat ook de deuren opent voor TTIP. Als het verdrag getekend wordt zal het enorm slechte gevolgen hebben voor de rechten en het leven van werknemers, boeren en de burgers in het algemeen! CETA ondertekenen betekent de sleutels van de democratie afgeven aan de financiële kringen, aan de multinationals en aan private rechters. De arbeiders bij Caterpillar en honderden gemeenten in België die zich TTIP/CETA-vrij verklaarden weten goed waarover het gaat!

Met dergelijke verdragen worden werknemers nog meer elkaars concurrenten, met loonsvermindering en jobverlies als gevolg. Ze brengen nog meer sociale en fiscale dumping met zich mee, beperken de onderhandelingspositie van de werknemers, ontmantelen nog verder de sociale bescherming en ze leveren de openbare diensten uit aan de aandeelhouders. Door dergelijke akkoorden te ondertekenen wil de regering Michel een kroon zetten op haar afbraak van de sociale verworvenheden.

Op dit ogenblik kan België CETA niet ondertekenen. Een regionale regering, de Waalse, gaf gevolg aan de wil van het volk en weigerde een mandaat te geven aan de federale regering ter ondertekening. De andere deelregeringen gaven wel toe aan de druk van patroons- en boerenfederaties, van de EU en de Verenigde Staten.

Wij zijn vastbesloten om CETA ten grave te dragen. De ondertekeningsceremonie is voorzien op 27 oktober in Brussel, bij de topontmoeting EU-Canada. Die top moet er niet komen! Wij zullen in ieder geval aanwezig zijn, om onze overwinning te vieren of om de ondertekening te verstoren. In afwachting daarvan, nodigen wij u uit om volgende week samen te komen voor alle Belgische regionale parlementen (zie data en uren hieronder): in Brussel (Brussels en Vlaams Parlement), Eupen en Namen. De parlementen moeten de fundamentele rechten van de burgers respecteren, en het ondertekeningsmandaat weigeren aan de federale regering. De burgers zullen dit bij de volgende verkiezingen niet vergeten zijn.

Allen naar Brussel, Namen en Eupen

3.10 – 13:00: Waals Parlement, rue Notre-Dame 1, Namen: +32 472 45 17 68 3.10 – 15:30: Parl. Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1, Eupen: 0474 72 65 95 5.10 – 13:30: Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, Brussel : +32 497 23 07 60 7.10 – 14:00: Brussels Parlement, Lombardstraat 69, Brussel : +32 488 15 02 16 Het soberheidsbeleid en het vrijhandelsbeleid zijn de twee zijden van eenzelfde project dat we met z’n allen moeten bestrijden

Alle informatie op www.d19-20.be