Ga naar de inhoud

CETA update

De thriller rond CETA, het vrijhandelsakkoord met Canada dat een voorloper moet worden van TTIP, de grote broer met de VS, lijkt een eindeloos boekwerk te worden. Als uitstel tot afstel voert, is dat natuurlijk alleen maar mooi. De planning dreigt in de soep te lopen als Wallonië, de Franstalige Belgen die bij dit soort verdragen een veto kunnen uitspreken tegen ‘nationale’ ondertekening, voet bij stuk houdt.

3 min leestijd

Een ander land dat aanvankelijk dwars lag was Oostenrijk, waar de socialistische regering eerst ook voorbehoud had aangekondigd tegen ondertekening. Maar daar deed regeringsleider Christian Kern een Tsipra’tje en verklaarde niet langer moeilijk te zullen doen. Naar verluidt was de uitspraak van het Duitse constitutionele Hof over CETA voor hem doorslaggevend. Het Hof had bepaald dat de Europese besluitvorming niet hoefde te wachten op een besluit van het Hof, maar stelde wel drie voorwaarden aan aandertekening die later een rol zullen kunnen spelen (zie oa. hier)

Eerder had in Duitsland de SPD zich al om laten kletsen op hun speciale partijconventie, nadat ze waren toegesproken door Eurocommissaris Malmstrom en de Canadese minister van Handel Chrystia Freeland, en er een bijsluiter bij CETA was geproduceerd die volgens kenners “evenveel waard is als een reisfolder“.

Nederland was al geruisloos met de jaknikkers meegegaan. Nadat er in het parlement eerder moties aangenomen waren met voorbehoud, vond het kabinet het nu wel genoeg geweest, want er was immers die bijsluiter bij gekomen (of zoals het officieel heet: interpretatieve verklaring) en vervolgens ging de kamer daar mee akkoord.

Maar Paul Magnette van Wallonie weigert om het veto in te trekken zolang er niet tegenmoetgekomen is aan hun fundamentele bezwaren tegen CETA en de gevolgen die het verdrag zal hebben voor Wallonië. Het standpunt werd door het Waalse parlement bevestigd. Daardoor kan België niet akkoord gaan en nu dreigt de hele ondertekening op de Europese ministersvergadering van vrijdag niet door te gaan. Arme Belgen, de minister van Handel zag ook al zijn twitter-account gehacked.

De planning was dat het verdrag daarna op 27 oktober op een top met Canada in Brussel had kunnen worden geformaliseerd. Misschien gaat die Canada-top nu ook niet door…

Mocht die wel door gaan, dan wordt er trouwens door de Belgische activisten van D19/20 opgeroepen om naar de burelen van de Europese Commissie te gaan en potten en pannen mee te nemen voor een hoop herrie.

Ondertussen kunt u ook lawaai maken in Amsterdam alwaar tegen CETA, TTIP en al die andere vrijhandelsverdragen gedemonstreerd wordt. Eventueel in een antikapitalistisch blok (facebook).

Mochten de EU-landen alsnog tot overeenstemming komen, u weet hoe de worstenmakerij werkt, dan is het pleit nog lang niet beslecht. Eerst moet het dan nog door het Europees Parlement worden aangenomen (wat al in december zou kunnen gebeuren), en vervolgens door alle nationale parlementen worden geratificeerd, opdat het verdrag in zijn geheel in werking mag treden. Of het in de tussentijd al gedeeltelijk van kracht wordt, hangt dan weer af van hun toestemming (en dus ons verzet).

Meer:

Wat staat er in het verdrag?

Uitgebreid overzicht van het proces om ons dit verdrag in te rommelen in het Engels: The Great CETA Swindle

Alles over deze en andere vrijhandels-verdragonderhandelingen: www.bilaterals.org