Ga naar de inhoud

CETA/TTIP: Boeren in Nederland en België tegen

Nu de eindfase van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) nadert, roeren maatschappelijke organisaties zich steeds nadrukkelijker. Organisaties van boeren in Canada en de EU verklaren zich tegenstanders van CETA.

2 min leestijd

De Canadese boerenbond NFU, bij monde van haar voorzitter Jan Slomp, stuurde een brief naar de Europese commissaris van Landbouw Hogan (zie de brief als pdf hier). In de brief wordt uitgelegd waarom CETA niet in het belang van Canadese melkveehouders is omdat het ervoor zal zorgen dat hun goed gereguleerde markt opengebroken wordt en overspoeld zal worden door veel te goedkope Europese melk. De brief beveelt de EU aan om in plaats daarvan zelf weer voor een goed systeem van marktregulatie te zorgen, in plaats van de vrijhandel voor de wereldmarkt.

Nu is daar een tweede stellingname bijgekomen, van drie boerenorganisaties, waaronder bovengenoemde NFU uit Canada. de andere twee zijn de NFFC uit de VS en ABL uit Duitsland. Ze verklaren zich kortweg tegen TTIP en CETA en eisen eerlijke prijzen en een duurzame landbouw.

Zie de korte brief hier (pdf)

In Nederland hebben verschillende boerenorganisaties samen met milieuorganisaties een rapport uitgebracht en dat gepresenteerd aan de verantwoordelijke minister Ploumen, waarbij gepleit wordt tegen TTIP en CETA. In de coalitie zitten de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging voor BiologischDynamische Landbouw en Voeding, Bionext, Milieudefensie, FNV sector Agrarisch Groen en het Platform
Aarde Boer Consument. (Zie verslag hier)

Manifest ‘Houd de Boerderij TTIP-vrij’:

Komende dagen zijn er grote manifestaties tegen CETA (waarover op 23 september op de EU-handelstop in Bratislava besloten wordt). Op 17 september in verschillende steden in Duitsland, en op 20 september in Brussel.