Ga naar de inhoud

BlockG20 – kleur de rode zone in!

Laten we het spektakel van de machthebbers blokkeren met de stoutmoedige en rebelse geest van de velen.
Wij zullen er zijn. Waar de rode zone is. Waar we niet horen te zijn. Waar de machthebbers zitten. De G20-top in Hamburg zal geschiedenis schrijven. Het zal onze tijd zijn. Zal het ook jouw tijd zijn?

8 min leestijd

(Letterlijke vertaling van de oproep Block G20, eerder werd al een vertaling van de oproep voor acties in het algemeen gepubliceerd, en een oproep voor een grote demonstratie op zaterdag 8 juli. De verzamelde berichten over de G20-protesten op globalinfo zijn onder deze tag te vinden.)

De G20 is een topconferentie van despoten, van machthebbers en hun boekhouders. Ze hebben al lang besloten om de noodtoestand over ons uit te roepen. We besluiten om hun orde buiten werking te stellen. De G20-topconferentie zal de stad bezet houden. Op 7 en 8 juli 2017 zullen de staatshoofden van de 19 rijkste en meest machtige landen van de wereld in Hamburg bijeen komen. De EU zal er ook bij zijn. Ze willen hun crises bespreken; de toekomst van mondiaal kapitalisme. Trump tegen Merkel? Naast hen Erdogan, Xi Jinping, Modi, Temer, natuurlijk Putin en al die anderen – het gaat allemaal over een nieuw akkoord. Wie krijgt wat, hoe kunnen ze profiteren en vooral: Hoe kan voorkomen worden dat de verliezers, die de prijs betalen voor deze monsterlijke ongelijkheid, bij ons op de deur komen kloppen?

Dat zijn niet onze zorgen. Dat is niet onze Big Deal. Het is mondiale onrechtvaardigheid die aan de wortels ligt van al het kwaad in deze oorlog. Hongersnood, armoede, de klimaatramp, de vernietiging van het milieu, oorlogen, ontheemding. Het is hun chaos en dat is wat ze willen bespreken in Hamburg. Ons wordt verteld dat het Vrije Westen samen op moet trekken om de terreur te bestrijden van het Islamitische kalifaat. Maar wij zullen ons niet langer laten bedriegen. Wij als vrije en gelijkwaardige mensen zijn de onverzoenlijke vijanden van alle soorten fundamentalisme. Het is niet mogelijk om enige terreur aan ons te rechtvaardigen, of in onze naam. Door de terreur te verwerpen van fundamentalistische jihadisten, trekken we ook het fundamentalisme van het kapitalisme in twijfel.

De G20 zal een hele stad in gijzeling nemen. De bewoners van Hamburg hebben het de hele tijd over hoe hun buurten omgetoverd zullen worden tot zwaarbeveiligde zones. velen zullen niet eens hun huis in kunnen. Ze zullen door scherpschutters bewaakt worden op weg naar de bakker. De deelnemers aan de topconferentie zullen zichzelf opsluiten omdat ze al lang geleden gestopt zijn om hun eigen kiezers te vertrouwen. De “vrije wereld” zal bijeenkomen omring door NATO-scheermesdraad, betonnen afzettingen en een leger aan politie, militairen en zogenaamde veiligheidskrachten. Nou, dank u zeer! Alleen daarom al is het voor ons en vele anderen al duidelijk: G20 – niet welkom!

Wat wij doen is gerechtvaardigd!

Sommigen van ons ondernemen actie uit zelfverdediging, om onze wereld te redden, anderen met de grote inspiratie van vrijheid en weer anderen gewoon omdat ze in opstand willen komen. Ze moeten ons daarom niet proberen tegen te houden met verkeersmaatregelen. degenen die muren willen bouwen, die een half land opsluiten, die steden tot as verbranden, die duizenden laten verdrinken in de Middellandse Zee, zouden ons geen les moeten willen geven over rede, wet en orde. Het is loze praat. het is allemaal ‘fake news’. Deze G20 vertegenwoordigt ons niet! Ze hebben geen oplossingen voor de werkelijke problemen van onze wereld. Hun economische systeem is pure waanzin: zonder enig respect voor de toekomst, voor de natuur en voor de rechten van alle mensen op een waardig leven in vrijheid. Moeten we dan zitten toekijken hoe ze onze wereld vernietigen?
 
Ze vertellen ons: “De G20 vertegenwoordigt twee derde van de bevolking van de wereld.” Dit zou hen moeten legitimeren. Nee! Ze staan voor 80 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot. Voor oorlogen, voor massale verdrijvingen, voor onrechtvaardigheid die zo veel mensen tot wanhoop drijft. Ze onderhandelen alleen welke van de scenario’s van absurditeit doorgedrukt zullen worden: compromisloze neoliberale vrijhandel of autoritair oligarchisch kapitalisme. beide tegelijk of gewoon een openlijke dictatuur? Maar niet namens ons: Wij maken de enige solide keuze in deze tijden van onrust: mondiale vriendschap zonder grenzen, een opstandigheid van gelijken!
Wij vertrouwen op de rebelse geest en de rede van het hart. Wij kondigen aan: Wij zullen de wetten overtreden en de rode zone blokkeren. Niet alles dat we zullen ondernemen zal in overeenstemming zijn met de wet, maar het zal open en zichtbaar zijn voor al diegenen die eraan deelnemen. Natuurlijk zal er ook een risico zijn. Rebelse ongehoorzaamheid is geen wandeling in het park. Als de politie onvoorspelbaar en hardhandig optreedt, zullen we niet bang gemaakt worden, en anderen zouden dat ook niet moeten worden.

Want wij zullen met duizenden zijn en elkaar steunen. We ageren in de traditie van Block G8 in Heiligendamm, Dresden Nazifrei, Castor schottern, Ende Gelände of Blockupy. Evenementen waarbij het vertrouwen, de macht en de hoop van velen altijd opmerkelijk is geworden. Wij zullen een afspraak maken over wat we zullen ondernemen op verschillende plekken, om de deelname van iedereen mogelijk te maken. Dit is ons beleid van vriendschap gedurende de dagen van de grote bijeenkomst.

De hele stad Hamburg zal een viering van hoop zijn

We zullen met tienduizenden in de straten zijn van hartje Hamburg, rennend, dansend, zittend, bewegend. We zullen met meerder groepen door de stad trekken, zoals met de ‘vingers’ (tactiek om door politieafzettingen te gaan, vertaler), onverwacht en gedurfd en solidair. We zullen vanuit alle richtingen opduiken op de plekken van de topconferentie, bij de handelsbeurs, het stadhuis en de Elbphilharmonie. In het kort: de zogenaamde rode zone van de machthebbers. Als de politie ons zal proberen te stoppen, dan zullen we alternatieve wegen vinden om ons doel te bereiken. Waar nodig zullen we obstakel overwinnen en door politielinies heen breken. We zullen onszelf beschermen om niet geslagen te worden en opdat er geen traangas in onze ogen brandt en het ademhalen onmogelijk maakt. We zoeken de politieke confrontatie op, maar niet de fysieke aanvallen. We zullen met velen zijn en dat is wat ons zal beschermen. We zullen zover gaan als onze moed mogelijk maakt. We zullen overnachten als dat nodig is. En we zullen luid zijn. Met al degenen die daar zijn en namens al degenen die daar niet met ons bij kunnen zijn.

Wij zullen met onze massale actie niet de enigen op straat zijn. We kijken uit naar deze dag en we zijn solidair met iedereen die onze kritiek op de G20 deelt en die mee helpt om deze dag vorm te geven: straatfeesten, vergaderingen, clubnachten, vastgelopen verkeer, blokkades, acties overal en beweging van hier naar daar. We zullen met elkaar spreken en altijd benaderbaar zijn en elkaar benaderen. Wij nodige iedereen uit om met ons in contact te komen en deel te nemen.

Wederzijds leren en verscheidenheid in acties!

Onze leefstijlen, onze passies en onze aspiraties zijn misschien verschillend. Maar we hebben allemaal een hekel aan de fixatie op bloed, gender of ras, op naties en het heilige geld. We zijn vakbondsleden, stagiaires, gepensioneerd, student, werkend of werkeloos, met goede banen of rotwerk. We zijn jong en oud, we zitten daar ergens tussenin. We hebben kinderen, of geen kinderen. We houden zonder voorbehoud van vrijheid en het recht om lief te hebben wie je wilt. We zijn deel van bewegingen en soms ook partijlid, we zijn klimaathippies en hartstochtelijke vredesactivisten, we zijn krakers en politieke daklozen, we respecteren alle goden en tegelijkertijd geen van hen, we komen van elders of hebben daar altijd al verbleven. Wij steunen vluchtelingen. We ijveren voor de vriendschap van gelijken in al onze diversiteit, we vechten voor een solidariteit van de vrijen in een komende echte democratie. We zeggen: Blokkeer de G20-topconferentie en kleur de rode zone in!

Actie “Block G20 – kleur de rode zone in!”
www.blockg20.org

Voor een succesvolle actie hebben we ook geld en donaties nodig:
Verein Bewegungsfonds, IBAN: CH07 0900 0000 6187 7407 8, BIC: POFICHBEXXX, onder vermelding van: “Aktion”

——————
Toevoeging globalinfo

De veiligheidszones zoals de politie ze in wil stellen zijn (rood = totaal verbod en geheel afgeschermd, geel = beperkt toegankelijk (waarschijnlijk alleen met pasje)) staan in de kaart op de link hieronder. Voor wie niet het risico wil lopen meteen in de online registratie van de Duitse autoriteiten te stappen, staat er een screenshot- plaatje onder de link
De belletjes met nummer zijn controleposten voor mensen die op de topconferentie moeten zijn. De blauwe pijltjes informatiepunten (van de autoriteiten).

Link naar kaart van de politie

Screenshot:

Screenshot 2017 04 10 10 52 24

Volgens de lokale pers is de plek die gepland stond voor de afsluiting van de demonstratie op zaterdag 8 juli verboden verklaard en proberen de autoriteiten nu een algeheel demonstratieverbod voor de hele (binnen)stad af te kondigen.