Ga naar de inhoud

Oproep voor G20 in Hamburg: We zijn met velen! We zijn luid! De wereld zal ons horen.

Juli 2017: G20-topconferentie in Hamburg. Met de aanwezigheid van de 20 meest machtige leiders van de wereld, terwijl de wereld op zijn kop staat en in diepe crisis verkeert – de media van de wereld zullen aanwezig zijn. Maar het zijn niet alleen de pracht en praal die daar aanwezig zal zijn. Wij zullen er voor zorgen dat de stemmen van de verschillende strijdperken over de hele wereld, de stemmen tegen sociale ongelijkheid, bezuinigingen en uitbuiting, de stemmen tegen oorlog en door mensen aangerichte eco-rampen, onze stemmen voor solidariteit, andere keuzes en visies, dat die stemmen ook “in de lucht” zullen zijn.

5 min leestijd

Wij weten dat het mogelijk is om onze stemmen te laten horen, als we luid en duidelijk zijn. Seattle 1999, de Mondiale Marsen tegen de Golfoorlog, de bezette pleinen van Madrid, Istanbul, New York en Lagos, Blockupy 2015 in Frankfurt en de  Global Women Marches hebben dat aangetoond.

De G20 zal proberen om van alle walletjes tegelijk te eten en het gemondialiseerde systeem van overheersing proberen te beschermen tegen zijn eigen zelfvernietiging. En ze zullen zeker ook proberen om de wereld te herschikken voor de belangen van de machtigen en rijken. Dat is de reden dat wij, het levende verzet in zijn vele vormen en gedaantes, in Hamburg aanwezig zullen zijn.
 
Laat ze maar proberen hun mondiale zaken te regelen; wij zullen die van ons regelen. Laat ze maar praten over hun kapitalistische ontwikkeling; we zullen duidelijk zijn tegen de uitbuiting van arbeid en de vernietiging van de natuur in de naam van de winst, en duidelijk voor gelijke rechten en gendergelijkheid. Laat ze maar praten over hun ‘migratiecrisis”; wij zullen ons sterk maken voor open grenzen en tegen racisme; we zullen het punt opwerpen van de systematische productie van armoede en oorlog die miljoenen mensen op de vlucht jagen. Laat ze maar praten over vrijhandelsakkoorden; wij zullen de stem verheffen over transparantie, politieke, culturele en voedselsoevereiniteit en tegen hun (post-)imperialistische praktijken jegens het Mondiale Zuiden. Laat ze maar praten over de “war on terror” en de “clash of cultures”; wij zullen roepen om vrede en tegen hun oorlogszucht en martelpraktijken, tegen hun productie van angst en islamofobie. Hun pogingen om ons te splijten en eeuwig te overheersen zullen beantwoord worden met ons creatieve protest en fel verzet.

Geen van ons denkt dat het simpel is om de wereld te verklaren. Toch zijn we vastberaden om ons te weren tegen al die politici die kennelijk weten wat het beste is voor hun land en voor de wereld. Deze nieuwe hotemetoten lijken oplossingen te willen bieden voor de sociale problematiek, de sociale effecten van een wereld die al meer dan tien jaar neoliberaal is. Maar wij weten dat zij in hun streven om ons gesplitst te houden, zij ons brengen tot rivaliteit en haat tegen onze broeders en zusters aan de andere kant van grenzen en uiteindelijk zelfs tot hun vuile oorlogen. Wij kennen hun bedoelingen en zullen dit niet laten gebeuren. We accepteren niet dat ze de zwaksten tot zwarte schapen maken in de valse hoop dat dit de ellende van ons dagelijkse leven zal verbeteren.

Tegen hun rivaliteit, staan we in solidariteit; tegen hun uitbuiting en de onteigening van zelfs de lucht die we inademen zetten we de samenwerking van vrije individuen en het vrije gebruik van de commons; tegen hun oorlogen stellen we broeder- en zusterschap, voor vrijheid en gelijkheid.

We zien de protesten tegen de G20 als een kans om een sterk signaal uit te zenden naar de wereld dat we met velen zijn die geloven in mondiale alternatieven. We geloven in alternatieven buiten en tegen de neoliberale mondialisering, nationalisme en autoritair bestuur. We geloven in de globalisering van gerechtigheid, in  Rights4All en verwerpen alle nationalistische en xenofobe “oplossingen”, die hun oplossingen zijn tegen onze visie van een rechtvaardige wereld, een wereld die verenigd is in solidariteit.

De tegentop, het camp , de transnationale demonstratie met tiendeuizenden mensen en de acties van massale burgerlijke ongehoorzaamheid zullen een gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten, te debatteren en onze visies, ideeën en praktijken te delen van een wereld van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Allons enfants! In 2017 staat de bastille in Hamburg!

De “compacte week” van mondiale solidariteit tegen de G20 zal ons ontelbare gelegenheden geven om uiting te geven aan die andere wereld en de overtuiging dat die mogelijk is.

Op de “topconferentie van Mondiale Solidariteit (5 en 6 juli) of op het open camp (van 2 juli tot 8 juli) op acties van massale burgerlijke ongehoorzaamheid op de dag van de officiële top (7 juli) of op de brede, levendige en kleurrijke demonstratie op 8 juli in het hart van de stad, zullen we organiseren en vieren, de pleinen en de straten van Hamburg vullen, debatteren en uitroepen!
 
Laten we de G20-top maken tot een echte tegentop van de velen, de ongehoorzamen van de wereld.

Doe met ons mee aan de internationale voorbereidingsbijeenkomst in Hamburg op 7-9 april, neem contact met ons op via email of telefoon.

Allemaal tot ziens in Hamburg!

International preparatory meeting:
Website: http://www.g20-protest.de/startseite/ (english version soon)
Planning list: http://lists.g20-2017.org/mail-man/listinfo/interlist
Email contact: international@g20-2017.org
—————–

(Aanvulling globalinfo:

Over 2e actieconferentie:
https://www.g20hamburg.org/de/content/hamburg-2-g20-aktionskonferenz

Algemeen:
http://www.g20-protest.de/
info@g20-protest.de

Nederlands: https://www.globalinfo.nl/tag/64-g20