Ga naar de inhoud

Belgische website tegen bewaarplicht internet en telefoniegegevens

‘Bewaar je privacy’.be tegen bewaarplicht internet en telefoniegegevens“Dataretentie is geen garantie tegen terreur en criminaliteit” (door Rob Bleijerveld) Op 21 februari 2006 stemde de Raad van de Europese Unie in met de richtlijn 2006/24/EG “betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of … Continued

2 min leestijd
Placeholder image

‘Bewaar je privacy’.be tegen bewaarplicht internet en telefoniegegevens
“Dataretentie is geen garantie tegen terreur en criminaliteit”

(door Rob Bleijerveld)

Op 21 februari 2006 stemde de Raad van de Europese Unie in met de richtlijn 2006/24/EG “betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG1”. Daarna zijn er wetsvoorstellen behandeld in de lidstaten met de bedoeling de richtlijn in te passen in de nationale wetgeving. Binnenkort staat dat te gebeuren in België.

De richtlijn verplicht telecombedrijven en internetproviders gedurende een bepaalde tijd alle verkeers- en locatiegegevens te bewaren. Die gegevens kunnen dan worden opgevraagd door justitie in verband met onderzoek, opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit.

Uit die gegevens valt af te leiden wie met wie, wanneer, voor hoe lang, en van waar heeft gebeld, ge-sms’t, of geë-maild. Maar ook kan dat mogelijk leiden tot inzage door de muziek- en filmindustrie om diegenen op te laten sporen die het auteursrecht schenden (kijken en luisteren zonder te kopen). De industrie zou dan gebruik maken van het ACTA-verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) waarover nu nog door een groot aantal landen wordt onderhandeld.

Een grote groep van Belgische maatschappelijke organisaties heeft recentelijk een website opgezet (www.bewaarjeprivacy.be) uit protest tegen de aanpassing van de wet. Ook zijn ze gestart met een petitie gericht op het Belgische publiek.

De organisaties zijn van mening dat een algemene bewaarplicht van gegevens geen absolute garantie is tegen terreur of criminaliteit en dus het veiligheidsprobleem niet kan oplossen. Volgens hen wordt hierdoor wel het recht op privacy geschonden en ook het beroepsgeheim van artsen, advocaten, geestelijken en het bronnengeheim van journalisten wordt aangetast.

Bron:
Lancering Belgische website “Bewaar je privacy” ‘Dataretentie is geen garantie tegen terreur en criminaliteit.’“, door Redactie InformatieProfessional, 29 oktober 2009

Meer informatie:
– “Tegenmaatregelen bewaarplicht telecomgegevens,” door P.L. WooF!, 9 juli 2009
Op 8 juli heeft de Eerste Kamer de bewaarplicht telecomgegevens aangenomen. Tijd voor een update van de tegenmaatregelen die je kunt treffen.
– Vrijbit’s ‘Dossier Bewaarplicht’: “Minister krijgt na concessie steun in Eerste Kamer voor aanpassing Telecommunicatiewet”.
– Vrijbit’s ‘Links Dossier Bewaarplicht‘.
– “Vrijschrift: “Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te leggen” door Rob Bleijerveld, 7 juni 2008 .