Ga naar de inhoud

Vrijschrift: “Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te leggen”

Volgens Stichting Vrijschrift willen de EU, VS en Japan via het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) het internet aan banden leggen. Voorzien zijn de oprekking van de definitie van "commercieel", het strafbaar stellen van niet-commercieel delen van bestanden en de verdere aantasting van de privacy. De Europese Commissie lijkt zich daarbij te willen ontrekken aan elke parlementaire toetsing van dit verdrag.

4 min leestijd
Placeholder image

Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te leggen
Persbericht van Stichting Vrijschrift, 6 juni 2008

Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS en Japan over een nieuw handhavingsverdrag voor auteursrecht, merkenrecht en andere exclusieve rechten, een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Uit een gelekt discussiestuk blijkt dat één van de doelstellingen is het internet aan banden te leggen, onder andere door ook het niet-commercieel delen van bestanden strafbaar te stellen. Afronding van het ACTA-verdrag is volgens Intellectual Property Watch voorzien voor het einde van het jaar.

Internetproviders zullen tot medewerking worden aangezet door ze in dat geval van aansprakelijkheid te vrijwaren. Het ACTA-discussiestuk spreekt ook van mogelijkheden om informatie te vergaren. Het is bekend dat de muziek- en filmindustrie aast op de gegevens die vastgelegd worden onder de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Commentaar Ante Wessels, secretaris van Vrijschrift: "Het wachten is op het lekken van de ontwerptekst. Maar de heftigheid die uit het ACTA-discussiestuk preekt doet een coup tegen het internet en de privacy vermoeden."

Internet heeft het bedrijfsleven de afgelopen vijftien jaar geweldige nieuwe kansen gegeven. Anderzijds zijn er voor de verspreiding van informatie en musement geen conventionele distributeurs meer nodig in het Internet-tijdperk. Ook hier zagen creatieve ondernemers nieuwe kansen. Er zijn echter ook ondernemers die – met de wet in de hand – de klok stil proberen te zetten en zelfs proberen om de klok terug te draaien. Zij stellen draconische straffen voor om de geest weer in de fles te krijgen.

Ante Wessels voegt toe: "Wie begrijpt wat innovatie is, begrijpt dat dit een verkeerde aanpak is, die zich bovendien nauwelijks laat verenigen met grondrechten zoals het recht op privacy. Iedereen en alles moet wijken voor de belangen van "Hollywood", en dan vooral van de grote maatschappijen, want de individuele artiesten hebben vaak maar weinig aan zulke acties, als ze er niet al nadeel van hebben."

Europarlementariërs waren tot voor kort niet op de hoogte. De Europese Commissie en Raad lijken niet van plan het Parlement om toestemming te vragen. Eerder stelde de Commissie een eigen richtlijn voor, IPRED2. Dit heftig bekritiseerde voorstel is onderhand in eerste aanleg door het Parlement behandeld. Achter gesloten deuren lijkt de Europese Commissie met het ACTA-verdrag nog veel verder te willen gaan, zonder invloed van het Parlement. Volgens haar eigen website wil de Commissie een "path breaking" verdrag afsluiten en werkt zij om die reden buiten de bestaande structuren om.

Beide Kamers van het Nederlandse Parlement hebben zich unaniem tegen het IPRED 2 voorstel van de Commissie uitgesproken, de voorgestelde strafmaatregelen zouden niet noodzakelijk zijn. De kritische Nederlandse houding is overgenomen door andere lidstaten. Om deze reden is de Commissie een onderzoek naar de noodzaak van strafrechtelijke maatregelen begonnen. Maar de Commissie wacht de uitkomt van dit onderzoek niet af en tracht, door  middel van dit ACTA-verdrag, het vereiste dat strafmaatregelen "essentieel" moeten zijn te ontduiken.

De Commissie lijkt zich ook niet veel van het oprichtingsverdrag van de Gemeenschap aan te trekken. De EU heeft slechts de bevoegdheid om commerciële aspecten van "intellectuele eigendomsrechten" in verdragen te regelen (Oprichtingsverdrag art 133.5). Uit het ACTA-discussiestuk blijkt het voornemen de definitie van "commercieel" op te rekken en tevens om ook niet-commerciële inbreuken strafbaar te stellen.

Het is nog onduidelijk of ook octrooien onder het ACTA-verdrag zullen vallen. Eerder protesteerde het Europese bedrijfsleven vrijwel unaniem tegen strafbaarstelling van octrooi-inbreuk. De EU heeft niet eens de bevoegdheid octrooi-inbreuk strafbaar te stellen. De Commissie wil de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op dit punt echter niet accepteren.

Links:

* gelekt ACTA document (pdf)
* Intellectual Property Watch (link)
* IPRED2 voorstel

* Onderzoek naar noodzaak
strafmaatregelen.

* Commissie website.

* IPJustice

* EFF (pdf)

– – – – –

Bron: vrijschrift