Ga naar de inhoud

2.Dh5: Samenscholing voor verzet

In november vindt het vijfde 2.Dh5-festival plaats. Net als vorig jaar gebeurt dat in Den Bosch, in het weekend van 20-22 november 2009. Dit keer is het hoofdthema ‘(hoe te) organiseren’.

2.Dh5-festival
Radikaal links Nederland heeft niet de naam om diep te debatteren of in aan theorievorming te doen. Een van de weinige vaste momenten zijn de Pinksterlanddagen in Appelscha, die echter ook allerlei andere doelen dienen. Sinds 2004 wordt elk jaar het 2.Dh5-festival georganiseerd, genoemd naar een zeer effectieve schaakzet.

6 min leestijd
poster2dh5-150x150

In 2004 vond in Utrecht een half jaar na Pinksteren het eerste 2.Dh5-festival plaats.  Het was opgezet als festival voor uitwisseling van kennis, zowel in theorie als praktijk. De groep die het organiseerde was ontevreden over de kwaliteit en continuïteit van analyses en discussies in de radicale ‘beweging’. Uit een serie discussie-dagen, toen bekend als het ‘Los Zand’ initiatief, kwam het voorstel voor een meerdaags festival, als aanvulling op de Pinksterlanddagen, maar specifiek gericht op analyse en oplossingen. Vijf belangrijke thema’s werden gedefinieerd: toegankelijkheid van bewegingen, zichtbaarheid van campagnes, dilemma’s van (tegen)machtsvorming, ontsnappingsroutes uit de polder en netwerken en andere structuren van organisatie.

Het gaat op het festival niet over wat er allemaal mis is; de nadruk ligt op (het oplossen van) de vraag: wat kunnen we er aan doen, hoe kunnen we dingen veranderen? We willen kennis verspreiden en delen over “technieken, methoden en strategieën om de wereld te versleutelen”. En we willen dat doen op veel verschillende niveaus en uiteenlopende manieren: van theoretische lezingen tot praktische workshops, of kunstzinnig verbeeld. Het hele gebeuren is low budget (en dus betaalbaar) opgezet en toch – hopen we – van hoge kwaliteit!

2009: organiseren

Sinds vorig jaar is er een centraal thema waarop we ons focussen tijdens het festival. Dit wil niet zeggen dat we voor andere onderwerpen geen plaats meer hebben. Een centraal thema kan voor wat meer samenhang en diepgang in het programma zorgen.
Dit jaar wordt het thema “(hoe te) organiseren”. De slagkracht van linkse organisaties is in de afgelopen periode immers in snel tempo afgekalfd. Er waait een steeds rechtsere wind en ook wordt geconstateerd dat nieuwe generaties zich niet meer graag in hechte verbanden voegen. Anders dan in de jaren ’80 moet iedereen sappelen om inkomen en huur te betalen en heeft daardoor vaak moeite om nog aan politiek te doen. Wat zijn de oplossingen hiervoor? Zijn er nieuwe organisatievormen en welke ‘oude’ elementen verdienen een remastering?
Ook de meer praktische aspecten zoals vormgeving, vergadertechnieken of tips over blokkeren komen aan bod. (meer info over het programma komt snel op de website te staan).

Hoe wordt 2.Dh5 georganiseerd
Het 2.Dh5-festival is volledig ‘do it yourself’, zowel in de voorbereiding ervan als tijdens het festival zelf. Na vijf jaar is er een soort van cyclus ontstaan. Na het vorige festival bijvoorbeeld, wordt er ge-evalueerd en wordt de vraag gesteld of we komend jaar weer een festival willen organiseren. Tot nog toe is die laatste vraag altijd positief beantwoord. De evaluatie is belangrijk om te leren van de goede en slechte aspecten van de vorige editie. Op die manier zou elke editie een verbetering moeten zijn van de vorige. Zo’n evaluatie proberen we met zoveel mogelijk mensen te doen, dus niet alleen met de mensen die betrokken waren bij de voorbereiding van het festival, maar ook met bezoekers. Daarom wordt aan het einde van het festival al een begin gemaakt met het opmaken van de balans en worden vervolgbijeenkomsten dan bekend gemaakt.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op de interne mailinglijst, waar ook de verslagen langs worden verspreid. Deze emaillijst wordt ook gebruikt om over een aantal praktische zaken te communiceren. (Daarnaast is er een ‘openbare’ mailinglijst voor iedereen die op de hoogte wil blijven).

De organisatie van het festival wordt in feite in twee delen gesplitst: een inhoudelijk deel en een logistiek deel. De voorbereidingsgroep buigt zich voornamelijk over het inhoudelijke deel en gaat op zoek naar een geschikte plek in het land. Het festival geschiedt namelijk elke twee jaar op een andere locatie. Door het niet elk jaar op dezelfde plek te organiseren (eerder vond het plaats in Utrecht en Nijmegen), wordt geprobeerd steeds andere mensen bij dit project te betrekken. De geschiktheid van een plek in het land, hangt ook nauw samen met de mensen die daar gemotiveerd kunnen worden om de logistiek te dragen.
Zo’n locale groep regelt met andere woorden de ruimtes waar het festival door kan gaan, de nodige technische ondersteuning, vrijwilligers om waar nodig in te springen en de catering voor het ganse weekend, het feest zaterdagavond en de feestelijke opening en afsluiting van het festival. Op deze manier wordt het festival verankerd in de locale scène en hoopt men dat er plaatselijk alvast goed gemobiliseerd wordt.

Thema
Sinds vorig jaar wordt het festival georganiseerd rond een bepaald thema, dat als rode draad terug te vinden is in het programma. Vorig jaar was dat de strijd rond arbeid en inkomen en dit jaar zal dat zoals gezegd “organiseren” zijn.
Als het thema wat duidelijker uitgekristalliseerd is gaan we in binnen- en buitenland op zoek naar mensen of groepen die bepaalde ideeën, ervaring of kennis beschikken die interessant en nuttig lijken.
Een open en pluriforme sfeer op het festival is van essentieel belang om constructieve bijdragen aan de verschillende heersende debatten te leveren. Het enige wat we van de deelnemers, zowel diegene die de workshops verzorgen als diegene die de workshops komen volgen, verwachten is een zekere mate van overeenstemming over wat er allemaal mis is in de wereld en met het systeem en dat we de oplossingen niet over moeten laten aan politici of andere ‘vertegenwoordigers’. Ideeën, methoden en strategieën moeten daarentegen wel ter discussie kunnen worden gesteld. Natuurlijk blieven we bij dit alles geen rechtse geluiden.

Praktische informatie
Het festival zal voor de tweede keer in Den Bosch plaatsvinden en grotendeels op dezelfde locaties als vorig jaar. Dit wil zeggen dat vrijdag 20 november het festival begint met eten en een om 20:30 een programma met pubquiz en melige filmpjes en intro’s die iets met de rest in actiekantine Knoflook (Havendijk 3).  Het dagprogramma van zaterdag en zondag zal zoals vorig jaar in het  buurthuis Bosschveld plaatsvinden, dat vlak achter het station ligt. Zondagavond wordt het festival afgesloten met een toepasselijke film die na het eten vertoond zal worden in actiekantine knoflook. Het avond-programma en eten op zaterdag zal op een nader aan te kondigen locatie zijn waar genoeg mensen in passen en ook bands kunnen optreden.

Wil je mee helpen het inhoudelijke programma vorm te geven, of denk je dat je een interessante kijk hebt op (bepaalde manieren van) organiseren, beschik je over boeiende ervaringen, of heb je skills met betrekking tot organiseren die je graag met anderen wilt delen, neem dan contact op met de voorbereidingsgroep via info@2dh5.nl. Ben je meer iemand van een concreet engagement of wil je je inzetten bij de logistieke organisatie van dit festival, dan kan je contact opnemen met knoflook@verenigingontspoord.org.

============

Terwijl deze klasse! uitkomt is het definitieve programma nog in de maak. Een deel van de workshops is al bekend en gaan over bijvoorbeeld: de mediastrategie van Deense krakers; hoe de blokkade van Seattle werd georganiseerd; campagnes tegen detentiecentra, vormgeving van publiciteit en vergaderen voor beginners. Meer informatie, ook over de vorige edities van het festival, is te vinden op de website: http://www.2dh5.nl/.