Ga naar de inhoud

Petrochemische Industrie En Banken Als Mondiale Moordbrigade

‘Boren op de Noordpool verergert klimaatcrisis.’ Aldus luidt de kop over de volle breedte op de voorpagina van het Franse dagblad Le Monde van 24 september 2021. Deze kop verwijst naar drie pagina’s relevante artikelen in deze editie waarvan ik gebruik zal maken voor het hier gepubliceerde item.

6 min leestijd

(Door Thom Holterman, van Libertaire Orde,  Foto Manuel Ernst ISPI)

Het gaat allemaal over ongehoord crimineel handelen van banken en petrochemische bedrijven (Shell, Total en andere), die op 599 plekken op de Noordpool op zoek zijn naar olie en gas. Dit alles ondanks de kwetsbaarheid van de Noordpool in milieutechnische zin (zoals elders op de wereld wordt gewetenloos flora en fauna vernietigd). Dat de bedrijvigheid de klimaatcrisis verergert, is deze ‘kongsi’ van banken en industrie een rotzorg. Het jaarlijkse dodental mag in hun ogen door vervuiling en overstromingen in het binnenland (denk aan Limburg, België, Duitsland) en aan zee- en oceaankusten best toenemen (er zijn toch teveel mensen op aarde). Dit is crimineel handelen ook al valt er geen (internationale) strafbepaling voor aan te wijzen. Ik zal dit met enkele details ontleend aan de genoemde editie van Le Monde aanvullen. [ThH]

Een zeer begeerde zone, de Noordpool

De Noordpool is een door olie- en gasmaatschappijen en investeerder zeer begeerde zone. In een van de artikelen in Le Monde is een kaart opgenomen waarop aangegeven is welke grote petrochemische bedrijven en bankenclusters zich in dit gebied laten gelden (met bronvermelding). Het gaat om meer dan 120 banken die de expansie van de petrochemische industrie in dat gebied financieren. Die industrie houdt daar alles vernietigend huis door het ontbreken van adequate nationale- en internationale beschermende regelgeving. Hier wordt gehandeld vanuit het beginsel: omdat vernietigen van milieu, het verergeren van de klimaatcrisis en het roven van fossiele energieproducten (gas, olie) hier niet verboden is, mag het. Maar iets wat niet illegaal is, wordt daarmee nog niet legitiem. Ook illegitiem handelen kan even misdadig zijn als illegaal handelen, alleen ontbreekt in het eerste geval de strafrechtelijke reactie.

De petrochemische industrie en de banken zullen afwijzen dat zij illegitiem handelen. Zij stemmen hun handelen namelijk af op het kapitalistisch handelen en denken. Het kapitalisme heeft evenwel een sterke criminogene werking in maatschappelijk opzicht. Ik heb dat duidelijk gemaakt in het tweedelige item op deze site getiteld ‘Kapitalistische maatschappij. Neoliberalisme en ‘georganiseerde criminaliteit’ deel 1 en 2; Online en Online.

Waarom is wat er door de schurken zonder grenzen wordt uitgevoerd op de Noordpool illegitiem? De Noordpool kent niet alleen een grote biodiversiteit maar draagt ook bij aan de regulering van het klimaat van de aarde als geheel. Nu zijn het 599 plekken waar de petrochemische industrie de Noordpool verzwakt. Het laat zich echter raden dat er in de komende jaren een vergroting van zulke activiteiten zal plaatsvinden. Dit wordt gestimuleerd en gedragen door financiering, door banken, investeerders, verzekeringsmaatschappijen. Le Monde baseert zich hier op een rapport van de ngo Reclaim Finance (gepubliceerd 23 september 2021).

Van de 599 geregistreerde boringen is een derde (222) al in gebruik. Deze putten hebben in 2020 meer dan 4 miljard barrel olie geproduceerd. De bedrijvigheid heeft een uitstoot van 1,3 miljard ton CO2 – drie maal de uitstoot van Frankrijk, schrijven de auteurs van het artikel ‘Het klimaat: de Noordpool ondermijnd door het boren’ (Le Monde van 24 september 2012).

De productie van olie en gas op de Noordpool zit nu op 7,6 % van wat in de hele wereld wordt gewonnen. Als de schurken zonder grenzen de kans krijgen, dan zal dat vanaf heden tot 2026 een omvang van 20 % hebben (becijferd door Rystad Energy). Wanneer de 338 andere ontdekte putten in werking worden gesteld, zal de productie van olie en gas vanaf nu tot 2030 de omvang hebben van 30 %. In dat geval vertegenwoordigt de Noordpool 15 % van de groei van de productie van olie en gas in de wereld (in 2030).

Moorddadig plan

Is hier niet iets geks aan de gang, zo kan men zich afvragen. Was het niet de bedoeling de CO2 uitstoot terug te dringen door het gebruik van fossiele brandstof naar nul te brengen? Waarom dan alle kapitalistische vernielzucht losgelaten op de Noordpool? Omdat daar niet tegen opgetreden kan worden? Treedt hier dan niet aan het licht wat driekwart eeuw geleden de Amerikaanse socioloog en maatschappijcriticus Cart Wright Mills (1916-1962) noemde: ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’, waarbij hij zich afvroeg waarom mensen met macht zo onverantwoordelijk stupide zijn? (zie zijn in het Nederlands vertaalde boek Macht en mensen 1963/1971).

Wat op de Noordpool wordt losgelaten is niet alleen een moorddadig plan. Hier is een mondiale moordbrigade aan het werk. En ja, niet alle die losse figuren zijn moordenaars. Zij volgen slechts de ‘wetten’ van het kapitalisme…duizenden investeerders in vernietiging van de Noordpool hebben bij elkaar opgeteld 273 miljard dollar gestoken in de petrochemische bedrijven, die actief zijn in dat gebied (cijfer ontleed aan Le Monde). Het moorddadige plan is als uitkomst te begrijpen van de criminogene werking van het kapitalisme, dat wil zeggen van een verderfelijke financiële ideologie.

Met alle verhalen over groene, duurzame economie worden we dan ook belazerd waar we bijzitten. De schurken zonder grenzen vertellen die verhalen om door te kunnen gaan met het plunderen niet alleen van de Noordpool maar ook van andere gebieden, zoals de regenwouden…

De financiële kosten van de klimaatcrisis

Het is van bijzonder belang doordrongen te zijn van de extreem vernietigende drang inherent aan het kapitalisme. Dat belang wordt duidelijk als men het artikel in dezelfde editie van Le Monde leest onder de kop ‘De Europese Centrale Bank luidt noodklok wat betreft de financiële kosten van de klimaatcrisis’. Het artikel is geschreven op basis van een rapport dat de ECB op 22 september 2021 uitbracht. Het gaat over een soort klimaat stress-test toegepast op de Europese economie en de ‘groene’ verandering die noodzakelijk is om zonder CO2 uitstoot te handelen (produceren, consumeren).

De maatregelen zullen uiterst ingrijpend zijn als je ziet waarin tot nu toe geïnvesteerd wordt. Gelet op het rapport kennen de elf belangrijkste banken van de eurozone opgeteld een stock van meer dan 530 miljard euro actief verbonden met fossiele energiebronnen. Hoewel in het artikel niet de verbinding met de activiteiten op de Noordpool wordt gelegd, laat het zich raden wat er financieel gebeurt als die activiteiten worden verboden: een nieuwe financiële crisis wacht ons.

Een voorspelling is niet moeilijk: (a) om de financiële crisis te voorkomen zullen de activiteiten op de Noordpool doorgaan (too big to fail); (b) om te laten lijken dat ‘we’ echt vergroenen mag Frans Timmermans zijn gewenste Europese bos planten. Dat laatste kost een cent, maar het kapitalisme is gered. Aan de ondergang kan ondertussen verder worden gewerkt in een stijl zoals die ook door Bob Dylan wordt bezongen in zijn Tempest…Tenzij wij het met zijn allen niet langer pikken. Het hele zootje moet opzij gezet worden! 

Thom Holterman