Ga naar de inhoud

Hardnekkig naar de verkeerde richting wijzen

Net kwam er weer zo’n ding voorbij op facebook waar men massaal aan ging meedoen en verspreiden. Een van die verantwoorde banken kwam met vier maatregelen die we zouden kunnen nemen om klimaatverandering te bestrijden. Zie het plaatje hieronder.

5 min leestijd

(Foto: commondreams)

De feelgood bank die deze propaganda op facebook los liet, beweerde daarbij dat “Deze vier keuzes, volgens Zweeds onderzoek, de grootste impact op je klimaatafdruk [hebben].” Zweeds Onderzoek, dan weet je het wel.

klimaatonzin

Los van de vraag wat “je klimaatafdruk” precies is, weet ik wel precies wat ze ons willen doen geloven. Namelijk dat dit de vier zaken zijn die het meest zouden helpen om de gruwelijke klimaatellende die op ons afkomt (en al lang gaande is) tegen te gaan. Het verbluffende effect van zo’n framing was onmiddellijk te zien doordat op de sociale media mensen dan meteen gaan discussiëren over wat ze van deze vier zaken moeilijk zouden vinden, of wat ze al lang gedaan hebben.

Dit lijstje is om zoveel redenen een belediging voor eenieder die weet wat er werkelijk aan de hand is met klimaat, dat we u dat hier niet voor hoeven te schotelen. Maar vooral omdat het weer eens wijs maakt dat we de klimaatramp kunnen keren (het best nog wel) door ons particuliere consumptiepatroon wat te twieken. Want u weet: het ligt gewoon aan onszelf. Niet het hiërarchische kapitalistische systeem waar we – en regelmatig met harde hand (denk G20 Hamburg) – gedwongen deel van uit maken, niet het beleid van de PVVDA66, en ook niet de graaizucht van Zalm of de grootaandeelhouders van Shell is een hoofdrolspeler, maar het feit dat u wel eens in een autootje stapt of dat leuke ventje op de wereld hebt gezet.

Dit hardnekkige de verkeerde kant uitwijzen, dat ook bij veel milieu-NGO’s overheerst, heeft natuurlijk de handige functie dat je elke systematische duiding uit de weg kunt gaan, en dus ook je eigen toko/ngo/bank niet im frage hoeft te stellen. Wat er ook gaande is daarbuiten, het valt op te lossen door de meest onnodige en verspillende onzin te blijven produceren en de wereld rond te dumpen, maar dan ‘duurzaam’ en met wat minder CO2-uitstoot. En verder natuurlijk door de armen in de derde wereld de schuld te geven, die veel teveel kinderen krijgen.

Maar ondertussen heeft Nederland zo’n beetje het meest achterlijke klimaatbeleid van de wereld. Alle statistieken wijzen dat uit. En ondertussen hollen we ook richting afgrond. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er op klimaatgebied allerlei onomkeerbare effecten afgeroepen zijn. Doordat we niet op tijd echt hebben ingegrepen, maar goedbetaalde onzinklubs als Urgenda jarenlang kluitjes in het riet hebben laten gooien. Wordt het niet eens tijd om af te rekenen met dat reformistische gelul van die door overheden en bedrijfsleven gesubsidieerde campagneclubs vol dure academici, en in te zetten op echte verandering, zo snel mogelijk?

Het vreemde is dat al die mensen die keurig meegaan met de frame van de bank, ook dit soort zaken rondtwitteren. Ze weten het dus, of kunnen het weten.
We hebben het er gewoon liever niet over en geloven liever in de vriendelijke suggesties van de bank.

De revolutie die een einde aan honger, ongelijkheid en klimaatrampen moet maken, gaat natuurlijk niet via sociale media. Daarvoor moeten reële conflicten aangegaan worden, in reële settings en met echte mensen die je heus spreekt en die samen aan een structureel alternatief bouwen. Zoiets als afgelopen maand in Hamburg, eigenlijk. Niet om vervolgens andere politici te kiezen, zoals dit stuk oppert, dat hoopvol begint maar enigszins naïef eindigt. Maar om ervoor te zorgen dat de oude politici en zakenmannen het niet meer voor het zeggen hebben.

Maar als er dan eerste wat memes rondgepompt moeten worden dan kunnen we ons een stuk beter lijstje maatregelen voorstellen dan die van ASN, die veel beter werken en al op heel korte termijn. Met welke zou je de meeste moeite hebben?

1) Uitschakelen multinationals (Bestormen en voor onbepaalde tijd bezetten van het Shell hoofdkantoor in Den Haag. De opbrengst van de gebouwen gaat na de ontmanteling naar herstelbetaling voor de Ogoni in Nigeria en andere slachtoffers van het bedrijf).
2) Eat the rich (Omsingelen en tot schoonmakers omscholen van de komende World Economic Forum in Davos).
3) Hier met dat geld! (Door bezettingen opeisen van alle miljoenen die Urgenda en al die andere milieuclubs tot nu toe gekregen hebben, om daar vervolgens ‘democratische collectieve voorzieningen van onderop’ mee op te zetten).
4) Herstel openbaar vervoer. (Massale blokkades van de Nederlandse snelwegen, (A1 tm A76) en vliegvelden, die opgeheven worden als er harde garanties komen voor wederopbouw van goed en gratis openbaar vervoer voor iedereen. Ze worden ruim van tevoren aangekondigd zodat onschuldige sloebers niet vast komen te zitten, namelijk als de volgende klimaattop in Duitsland wordt gehouden. Tijdens de blokkades is openbaar vervoer natuurlijk ‘van onderop’ gratis gemaakt).

Dan zal je zien hoe snel er ineens op alle fronten goed klimaatbeleid mogelijk blijkt. Zoals de sociale voorzieningen – die nu weer vakkundig worden afgebroken – vorige eeuw op gang kwamen om af te komen van de dreiging van allerlei radicale vakbonden en revolutionaire sociale bewegingen en wilde vrouwenverbanden. Het is nooit anders gegaan, en we hebben nu ook minder dan ooit nog een keus. De enige kans om te overleven en er nog wat van te maken is door te vechten voor radicale alternatieven, niet door te ijveren voor een beetje minder CO2.

Een dergelijke beweging is momenteel in Nederland moeilijk voor te stellen (maar dat was die van Domela Nieuwenhuis en consorten honderd jaar geleden ook). Als al die NGO’s die zich nu onledig houden met tandeloze pro-ondernemerscampagnes gericht op ‘consumentengedrag’, al hun gebouwen en personeel in zouden zetten voor revolutionaire basisdemocratische ontwikkelingen, zouden we er al halverwege zijn. De rest doen we dan zelf wel.