Ga naar de inhoud

Zaterdag Lützerath verdedigen!

De oproep om massaal naar Lützerath te gaan, een uurtje rijden van Roermond. Of anders elders RWE – in Nederland het voormalige Essent – te bezetten.

8 min leestijd

(German version at bottom) Zie ook: De slag om Lützerath begint

Vanaf dinsdag 16 januari kan het dorp Lützerath gesloopt worden om energiekoncern RWE mogelijk te maken de bruinkolenlaag eronder de lucht in te laten pompen. Maar duizenden mensen houden het dorp bezet. Voor morgen, zaterdag is een grote demonstratie aangekondigd, waarna opgeroepen wordt om met zoveel mogelijk mensen te blijven voor acties, barrikades en verzet.

{youtube}tFyevb44AtY{/youtube}

Het klimaat/natuurschandaal wordt in Duitsland mede mogelijk gemaakt door de Groene Partij, die niet alleen landelijk regeert met de SPD, maar in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ook aan de macht is, met de christendemocratische CDU. Die partij speelt, net als de politiewoordvoerder, vol in op criminalisering van de actievoerders. Het gebruikelijke scenario dus, waar activisten hun lijf, leden en inventiviteit en andere middelen tegenover zetten.

Meer nieuws:

https://luetzerathlebt.info/

Alle info-tickers: https://luetzerathlebt.info/ticker/index.html

https://www.ende-gelaende.org/ende-gelaende-goes-luetzerath/

Twitter https://twitter.com/luetzibleibt

–———–

Oproep voor demonstratie zaterdag 14 januari:

(Vertaling: globalinfo.nl die dol is op donateurs), Duitse versie op indymedia.de en hieronder)

14.01.22 Op naar Lützerath – Europabrede mobilisatie – massale blokkades – definitief voorkomen van de ontruiming.

Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft. Vervolg acties in uiteenlopende vormen!!!

oproep: Allemaal naar Lützerath! Tegen de ontruiming – voor een kolenstop en klimaatrechtvaardigheid!

In januari wil het energiebedrijf RWE Lützerath vernietigen om de kolen eronder te verbranden. Bruinkool is de meest klimaatschadelijke energiebron en de bruinkoolwinning in Rijnland is de grootste bron van CO2 in Europa. Alleen al in de dagbouwmijn van Garzweiler wil RWE nog eens 280 miljoen ton bruinkool winnen, een klimaatkiller: Dit betekent dat de naleving van de in het klimaatakkoord van Parijs vastgestelde limiet van 1,5 graad onbereikbaar ver weg komt.

We voelen de gevolgen van de opwarming van de aarde al steeds sterker: extreme hittegolven en overstromingen zoals die in de Ahr-vallei of onlangs in Nigeria komen steeds vaker voor en eisen veel levens. Miljoenen mensen wereldwijd verliezen reeds hun middelen van bestaan als gevolg van de klimaatcrisis – in de afgelopen tien jaar moesten elk jaar meer dan 20 miljoen mensen hun huis verlaten. Toch blijft de wereldwijde uitstoot stijgen. Duitsland, als een van de landen met de historisch grootste klimaatschuld, moet zo snel mogelijk stoppen met koolwinning. Want elke extra ton kool die we in het Rijnland winnen, veroorzaakt wereldwijd nog meer leed en crisis, vooral in de landen van het Mondiale Zuiden.

Al meer dan twee jaar verzetten de mensen in Lützerath zich tegen fossiele vernietiging – net als in het Hambachse bos. Zij hebben boomhutten, huisjes en zonnepanelen gebouwd, het dorp nieuw leven ingeblazen en ons allen laten zien dat een solidaire samenleving mogelijk is. Maar de zwart-groene deelstaatregering heeft, samen met de federale regering en RWE, besloten het dorp deze winter te slopen voor kool. De ontruiming dreigt medio januari – wij verzetten ons daartegen met een krachtige demonstratie op zaterdag 14 januari in Lützerath. Samen met duizenden mensen en in solidariteit met de wereldwijde beweging voor klimaatrechtvaardigheid eisen we van de verantwoordelijken:

 • Stop de ontruiming van Lützerath.
 • De kolen onder Lützerath moeten in de grond blijven!
 • Een landelijke afbouw van kool die verenigbaar is met de 1,5°-grens – zowel in het Rijnland als in Oost-Duitsland.

Aankomst & vertrek Met het openbaar vervoer

Er zijn drie treinstations in de buurt:

 • Erkelenz (VRS, ca. 10km. Let op, vervangend treinvervoer!)
 • Hochneukirch (VRR, ca. 10km) 
 • Herrath (VRR, ca. 8km)

Pendelbussen Er rijden pendelbussen van de treinstations Erkelenz en Hochneukirch naar de demo en terug.

Met de auto

Rijd via Jackerath (ten zuiden van Lützerath) naar Lützerath (vanaf 06.01.). Het is nog niet helemaal duidelijk welke ontmoetingsplaats de politie zal toestaan, dus blijf hier op de website kijken. Helaas moeten jullie rekening houden met een wandeling van ongeveer 15 minuten naar het ontmoetingspunt. We zullen proberen een pendeldienst te voorzien voor mensen met beperkte mobiliteit, dus je kunt de pendeldienst aanvragen wanneer je de parkeerplaats oprijdt.

Gemeenschappelijke reis vanuit vele steden : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Het protest tegen de ontruiming zal kleurrijk en divers zijn. Wij zullen onze democratische rechten uitoefenen, opkomen voor een fossielvrije toekomst en ons verzetten tegen de criminalisering van klimaatactivisme. Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft.

Kom dit weekend ALLEMAAL naar Lützerath om de ontruiming voor eens en altijd te voorkomen!

–—————

Deutsch/Duits:

4.01.22 Auf nach Lützerath – Europaweite Mobilisierung – Massenblockaden – endgültige Verhinderung der Räumung

Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt! Anschließung vielfältige Aktionen!!!

Aufruf: Auf nach Lützerath!Gegen die Räumung – für Kohleausstieg & Klimagerechtigkeit

Im Januar will der Energiekonzern RWE Lützerath zerstören, um die Kohle darunter zu verfeuern. Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger und das rheinische Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle Europas. Allein im Tagebau Garzweiler plant RWE noch weitere 280 Millionen Tonnen des Klimakillers Braunkohle zu fördern: Damit rückt die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen in weite Ferne.

Bereits jetzt spüren wir die Folgen der Erderhitzung immer stärker: Extreme Hitzewellen und Fluten wie im Ahrtal oder erst kürzlich in Nigeria werden immer häufiger und fordern viele Todesopfer. Weltweit verlieren Millionen Menschen schon heute durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlagen – im vergangenen Jahrzehnt mussten jährlich mehr als 20 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Dennoch steigen die globalen Emissionen immer weiter. Deutschland muss, als eines der Länder mit der historisch größten Klimaschuld, den Kohleabbau so schnell wie möglich stoppen. Denn jede weitere Tonne Kohle, die wir im Rheinland abbaggern, verursacht weltweit und vor allem in Ländern des Globalen Südens noch mehr Leid und Krise.

Seit über zwei Jahren leisten Menschen in Lützerath Widerstand gegen die fossile Zerstörung – wie damals im Hambacher Wald. Sie haben Baumhäuser, Hütten und Solaranlagen errichtet, den Ort wiederbelebt und zeigen uns allen, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist. Doch die schwarz-grüne Landesregierung hat gemeinsam mit der Bundesregierung und RWE entschieden, das Dorf noch diesen Winter für die Kohle abzureißen. Die Räumung steht Mitte Januar bevor – dem stellen wir uns mit einer kraftvollen Demo am Samstag, den 14. Januar in Lützerath entgegen. Gemeinsam mit tausenden Menschen und in Solidarität mit der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit fordern wir von den Verantwortlichen:

 • Die Räumung von Lützerath stoppen.

 • Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben!

 • Einen bundesweiten Kohleausstieg, der kompatibel ist mit der 1,5°-Grenze – sowohl im Rheinland als auch in Ostdeutschland.

An- & AbreiseMit dem ÖPNV

Es gibt drei Bahnhöfe in der Nähe:

 • Erkelenz (VRS, ca. 10km. Achtung, Schienenersatzverkehr!)

 • Hochneukirch (VRR, ca. 10km) 

 • Herrath (VRR, ca 8km)

Shuttles

Es wird Shuttle-Busse von den Bahnhöfen Erkelenz und Hochneukirch zur Demo und zurück geben. 

Mit dem Auto

Fahrt über Jackerath (südlich von Lützerath) nach Lützerath (Stand 06.01.). Es ist derzeit nicht ganz klar, welchen Versammlungsort die Polizei zu lässt, deshalb schaut weiterhin hier auf der Website nach. Ihr müsst leider damit rechnen, dass ein Fußweg bis zum Versammlungsort von ca. 15min nötig sein wird. Wir versuchen einen Shuttle für mobilitätseingeschränkte Personen bereit zu stellen, so dass ihr bei der Parkeinweisung den Shuttle anfordern könnt.

 Gemeinsame Anreise aus vielen Städten : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Der Protest gegen die Räumung wird bunt und vielfältig sein. Wir nehmen unsere demokratischen Rechte wahr, treten ein für die fossilfreie Zukunft und stellen uns dagegen, dass Klimaaktivismus kriminalisiert wird. Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt!

Kommt ALLE am Wochenende nach Lützerath, um die Räumung endgültig zu verhindern!