Ga naar de inhoud

Woensdag Lutkemeer/boterbloem. Erop of eronder

Woensdag 19 december vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over de toekomst van de Lutkemeerpolder en de daar in gelegen biologische akkerbouwboerderij De Boterbloem.

5 min leestijd

(Behoud Lutkemeer)

Als het tegenzit, gaan ze dan bedenken dat het aloude plan voor een nutteloos en schadelijk bedrijventerrein voor Schiphol doorgezet mag worden en de polder daarvoor kan worden gesloopt. in dat geval zouden ze alle berichten over de corruptie achter het ‘ontwikkelingsplan’ genegeerd hebben, en het feit dat er ondertussen groot alarm over het klimaat is geslagen. Ze zouden ook de duizenden mensen negeren die zich ondertussen uitgesproken hebben over en ingezet voor behoud van de Lutkemeerpolder. Dat zou dus een rampzalig besluit zijn, waar de voorstanders van behoud van de Lutkemeer zich natuurlijk niet bij neer gaan leggen. Dan gaat wat hen betreft fase twee in werking en gaat er gewerkt worden aan de bescherming en verdediging van de polder en de toekomst van de mensheid in het algemeen.

Er kan natuurlijk ook een ander besluit genomen worden. Het mooiste, en dat kan nog altijd, zou natuurlijk zijn als ze besluiten om het hele plan voor een bedrijventerrein voor Schiphol te schrappen. Dat ze zeggen: sorry voor dat rare plan, we gaan het niet meer doen, het was een corrupte zooi en er zijn lege bedrijventerreinen genoeg en dat Biopolderplan van jullie is veel beter en we gaan nu samen voor een eerlijke economie en bestrijding van klimaatverandering. in dat geval: champagne!

Of, een tussenweg: ze gaan in op de vele verzoeken om eerste eens uit te zoeken wat de achtergronden van dat vage plan zijn en wat de corruptie van Hooijmaijers en de zijnen er mee te maken had en hoe dat SADC nu eigenlijk financieel vaart en of het allemaal wel ergens voor dient. Uitstel dus.

Het staat op de agenda voor de raadsvergadering op woensdag 19 december, punt nummer 14. Het is onduidelijk of ze er des middags al aan toe komen, wat vanaf een uurtje of 15:00 het geval kan zijn. Het kan ook zijn dat het naar het avonddeel verschoven wordt. dat om 19.30 begint. Als het oordeel al des middags geveld is, hoort u daar ter plekke de uitslag en drinken we champagne of gaan we de hooivorken slijpen.

Wees er bij, kom ons steunen, het gaat ook om jou en ieders toekomst!

Behoud Lutkemeer!

http://behoudlutkemeer.nl/

https://reddeboterbloem.wordpress.com/

Vanaf 13:00 live gestreamed: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/live

===========

woe 19 dec Noodklok Lutkemeer

Als alles tegenzit, gaat de gemeenteraad woensdag 19 december akkoord met een oud, achterhaald en corrupt plan om de Lutkemeerpolder vol te bouwen met een bedrijventerrein waar geen vraag naar is. Platform Behoud Lutkemeer roept op tot actie.

Amsterdammers maken zich al jaren zorgen over het verdwijnen van de laatste stukjes groen en vruchtbare landbouwgrond rond Amsterdam. De Lutkemeerpolder is zo’n kostbaar stuk van 45 ha, waarop onder meer biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem al meer dan honderd jaar bestaat. In 2009 werden plannen gemaakt om daar in het kader van de Schiphol Area Development Company een bedrijventerrein neer te zetten. In deze tijden van klimaatchaos zijn behoud van polders als deze een onmisbaar onderdeel van goed klimaatbeleid.

Afgelopen maart, vlak voor de gemeentelijke verkiezingen, werd in de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die de gemeente opriep om zo groot mogelijke inspanningen te doen om de Boterbloem te behouden. Er werd in september en actiekamp voor behoud van de Lutkemeer belegd, waar door meer dan 700 mensen aan werd deelgenomen.

Na maanden niets gedaan te hebben aan de zorgen van een groeiend aantal Amsterdammers, die steun kregen uit het hele land, kwam GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck in november met een vrijwel leeg aanbod. De Boterbloem zou twee (van de huidige 11) hectares mogen pachten, de rest van de polder – waar ze het liever verder niet over hebben – zou bedrijventerrein worden. De Boterbloem wees dit ‘aanbod’, dat eerder ook al eens door SADC was gedaan, van de hand. Op 19 december moet de gemeenteraad nu beslissen of hiermee desondanks aan de motie is voldaan.

Door voorstanders van het bedrijventerrein wordt beweerd dat de plannen door moeten gaan omdat het anders veel geld zou kosten. Er zouden claims dreigen. Behoud Lutkemeer heeft al maanden aangetoond dat dat niet klopt. De enige claim die zou kunnen komen, is van de enige externe partij in het project: een schimmige projectontwikkelaar in Heemstede (Jelle Kuiper van SEKU BV). Deze heeft in samenwerking met de momenteel wegens corruptie gevangenzittende ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers een voor de overheid zeer nadelige samenwerkingsovereenkomst geregeld en daarvoor een hoop geld gestoken. Ze zouden deze overeenkomst allang ongeldig hebben kunnen laten verklaren, maar hebben dat nagelaten.

Verder gaat het ‘ontwikkelen’ van het bedrijventerrein juist veel kosten. Per hectare kost dat ongeveer een miljoen euro, terwijl onduidelijk is welke inkomsten daar tegenover zullen staan. Het bedrijventerrein ernaast dat SADC eerder ontwikkelde, staat bijvoorbeeld na tien jaar nog deels leeg, en ook op andere terreinen van SADC is nog veel plek vrij. Bovendien zal een groot deel van de inkomsten naar SEKU verdwijnen. Aan de kosten voor ontwikkeling hoeft SEKU zelf volgens haar samenwerkingsovereenkomst geen cent bij te dragen.

SADC is zelf overigens ook noodlijdend en kost per jaar alleen al 6 miljoen aan bedrijfskosten. Het is een raadsel waarom de Gemeente Amsterdam – en twee van de drie andere aandeelhouders – daarmee doorgaat, tenzij vooral om Schiphol te ontlasten van gebieden die te maken hebben met de overlast van haar vliegtuigen. Behoud Lutkemeer gaat de Amsterdamse Rekenkamer vragen om een onderzoek te starten naar de financiële en andere omstandigheden van SADC.

Mocht die gemeenteraad zich neerleggen bij de nefaste achterhaalde plannen om het bedrijventerrein door te zetten, dan zullen Behoud Lutkemeer en vele anderen oproepen om de polder te beschermen en massaal te komen helpen voorkomen dat er vrachtwagens met bouwzand over de kostbare akkers uitgestort gaan worden.

Meer informatie daarover na de gemeenteraadsvergadering.

Voor meer informatie

http://behoudlutkemeer.nl/

https://reddeboterbloem.wordpress.com/

Vanaf 13:00 wordt de raadsvergadering live gestreamed.