Ga naar de inhoud

WikiLeaks onthult geheim akkoord over handel in diensten

Wikileaks onthult mondiaal akkoord over handel dat nog meer geheim gehouden wordt dan het TTP (Trans-Pacific Partnership)De geplaagde WikiLeaks-uitgever Julian Assange kondigde woensdag uit Londen de publicatie aan van een geheime ontwerptekst van de Overeenkomst over Handel in Diensten (TISA), een controversiële wereldwijde handelsovereenkomst naar verluidt om het gemakkelijker te maken voor bedrijven om winst te maken en straffeloos over de grenzen heen te kunnen opereren.

7 min leestijd

(Door Mike Ludwig, Truthout.org, met toestemming vertaald door globalinfo.nl) Zie voor persbericht wikileaks en links naar originele documenten eerder bericht hier)

De klokkenluider en transparantie website WikiLeaks publiceerde op donderdag de geheime ontwerptekst van de Bijlage over Financiële Diensten in de Overeenkomst over Handel in Diensten  (TISA), een controversiële wereldwijd handelsakkoord dat wordt voorgestaan door de Verenigde Staten en de Europese Unie en dat 50 landen bestrijkt en wordt bestreden door de mondiale vakbonden en globaliseringsactivisten.

Activisten verwachten dat de TISA-overeenkomst de privatisering van de openbare diensten zal bevorderen in landen over de hele wereld, en WikiLeaks zei dat de geheimhouding rond de handelsbesprekingen zelfs groter is dan die van de even controversiële overeenkomst Trans-Pacific Partnership (TPPA) die krantenkoppen heeft gemaakt in het afgelopen jaar.

Demonstraties braken in Genève in april uit, toen diplomaten elkaar in het geheim ontmoetten voor de zesde ronde van de onderhandelingen over TISA, die zouden gaan over de internationale handel in een breed scala aan dienstverlenende bedrijven, variërend van financiën en telecommunicatie tot transport en zelfs lokale nutsvoorzieningen zoals water. Demonstranten eisten dat de ontwerptekst zou worden vrijgegeven, maar die is tot nu toe geheim gebleven.

Public Services International (PSI), een wereldwijde vakbondskoepel van werknemers in de publieke dienst in 150 landen, heeft gemeld dat TISA dreigt om multinationals toe te staan om essentiële openbare diensten zoals gezondheidszorg en transport in landen over de hele wereld permanent te privatiseren.

“Deze overeenkomst heeft alles te maken met het voor bedrijven vergemakkelijken om winst te maken en onbelemmerd over de grenzen heen te opereren,” zei PSI secretaris-generaal Rosa Pavanelli naar aanleiding van de onthulling. “Het doel van de openbare diensten moet niet zijn om winst te maken voor grote multinationals. Garanderen dat mislukte privatiseringen nooit meer ongedaan gemaakt kunnen worden, is de op hol geslagen vrije markt ideologie.”

De onthulling komt op de dag twee jaar nadat WikiLeaks uitgever Julian Assange zich begon te verstoppen in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, nadat dat land hem asiel aanbood om vervolging te ontlopen in de Verenigde Staten voor het publiceren van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Assange wordt ook gezocht in Zweden voor verhoor over beschuldigingen van aanranding die in 2010 tegen hem ingediend werden.

De geheimhouding van de onderhandelingen TISA “overtreft zelfs de controversiële Trans-Pacific Partner-overeenkomst (TPPA) en gaat in tegen de ontwikkelingen binnen de WTO die juist naar een grotere openheid gaan”, schreef Jane Kelsey, een professor in de rechten aan de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland, die een analyse van de gelekte documenten had gemaakt voor Wikileaks, die eerder delen van de TPPA  had onthuld.

Dezelfde overheden die de mislukte modellen voor deregulering van de wereldhandel in de Wereldhandelsorganisatie instelden, die tot de wereldwijde financiële ‘meltdown’ hebben geleid, bevorderen nu TISA, volgens Kelsey en WikiLeaks.

Kelseys analyse bevestigt ook de bezorgdheid van de vakbonden, zoals PSI dat de TISA overeenkomst regeringen in zou sluiten en uitbreiden van hun huidige niveaus van deregulering en liberalisering van de handel, waardoor de overheid voorkomen dat de terugkeer van de openbare diensten in het publieke handen wanneer privatiseringen mislukken en verhoging van voorschriften ter bescherming van de milieu en de werknemers.

Kelseys analyse bevestigt ook de bezorgdheid van de vakbonden, zoals PSI dat de TISA overeenkomst regeringen in zou binden en het niveau van deregulering en liberalisering van de handel zou vergroten, waardoor voorkomen zou worden dat openbare diensten in het publieke handen terug zouden kunnen keren wanneer privatiseringen mislukken, of dat voorschriften ter bescherming van milieu en de werknemers versterkt zouden worden.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel, die de privatisering en deregulering van de wereldhandel toejuicht, heeft gezegd dat voor bedrijven in de binnenlandse dienstenindustrie de “opbrengst van TISA enorm zou kunnen zijn en dat het een “maar eens in een generatie voorkomt dat er zo’n kans is om belemmeringen voor de internationale handel neer te halen.”

De Kamer heeft aanbevolen dat TISA “regelgevende inconsistenties zou elimineren” en ervoor zou zorgen dat particuliere bedrijven niet in een nadelige positie worden gebracht als ze concurreren met “staatsbedrijven”.

Terwijl TISA onderhandelingen buiten het WTO-kader worden gehouden, zijn de betrokken landen WTO-leden, en de onderhandelingen worden compatibel gemaakt met bestaande wereldwijde dienstenhandelsafspraken. De huidige onderhandelende landen zijn Australië, Canada, Chili, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije , de Verenigde Staten en de 28 lidstaten van de Europese Unie.

De TISA landen ontmoeten elkaar opnieuw voor een zevende onderhandelingsronde in Genève van 23-27 juni.

Onthullingen Zetten Assange in de Schijnwerpers

WikiLeaks medewerkers kondigden de TISA-onthullingen op woensdag aan tijdens een telefonische persbijeenkomst uit Londen met de geplaagde uitgever van Wikileaks Julian Assange.

Assange heeft de afgelopen twee jaar doorgebracht in de Ecuadoraanse ambassade nadat dat land zijn asielaanvraag twee jaar geleden aanvaardde uit angst dat hij zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om terecht te staan wegens een aanklacht voor het publiceren van duizenden Amerikaanse militaire documenten en diplomatieke berichten in 2010.

Assange en zijn aanhangers vrezen dat, als hij de ambassade verlaat, hij gearresteerd zal worden en uitgeleverd naar Zweden om te worden ondervraagd door de officieren van justitie over de beschuldiging van aanranding van twee vrouwen in 2010. Vanuit Zweden, hebben zijn advocaten gezegd, zou Assange een “enkeltje” naar de Verenigde Staten krijgen. Assange’s advocaten zeiden dat ze de Zweedse aanklagers hebben uitgenodigd om hem te ondervragen op de ambassade in Londen of via Skype, maar de aanklagers hebben dat geweigerd.

“Als die beer niet in de kamer zou zitten in de Verenigde Staten, zouden we niet in deze situatie zitten,” zei Michael Ratner, een advocaat van WikiLeaks in de Verenigde Staten.

Nieuwe informatie over de Zweedse zaak tegen Assange zal volgende week worden onthuld, heeft de juridische adviesraad van Assange verklaard, maar ze weigerden verder in te gaan op de aard van de informatie.

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben Londense politieagenten de ambassade in de gaten gehouden en stonden klaar om Assange te arresteren als hij het gebouw zou verlaten, hetgeen de Britse belastingbetalers volgens rapporten $ 10.000.000 heeft gekost.

Assange zei dat hij nog steeds het doelwit is van “de grootste strafrechtelijk onderzoek ooit naar een uitgever door het Amerikaanse ministerie van Justitie,” en eiste dat procureur-generaal Eric Holder haar onderzoek naar WikiLeaks zou staken, of ontslag zou nemen. Hij waarschuwde ook president Obama over het beëindigen van zijn ambtstermijn met een erfenis die “buitengerechtelijke executies, waaronder die van de Amerikanen” en het onderdrukken van vrije meningsuiting door meer journalisten doelwit van onderzoek te maken dan “alle andere presidenten bij elkaar.”

“Het is tegen de expliciete beginselen van de Verenigde Staten, en, geloof ik, de waarden die gesteund worden door haar bewoners, om een vier jaar durend strafrechtelijk onderzoek uit te voeren tegen een uitgever,” zei Assange. “Het voortdurende bestaan van dat onderzoek levert een afschrikwekkend effect op, niet alleen richting op internet gebaseerde uitgevers, maar alle uitgevers.”

Terwijl hij zich schuil hield in de ambassade, vertelde Assange dat hij druk bezig was geweest als als bestuurslid voor de Courage Foundation, een fonds voor de verdediging van NSA klokkenluider Edward Snowden.

Toen hem werd gevraagd over de voorwaarden van zijn ballingschap in de ambassade, wees Assange erop dat Chelsea Manning, de Amerikaanse inlichtingendienst analist die vorig jaar tot 35 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor het onthullen van geheime Amerikaanse militaire documenten aan WikiLeaks, in veel moeilijker omstandigheden zat. Assange zei dat Manning’s “voortdurende situatie”een “grote zorg.” blijft.

De onthulling van overheidsdocumenten door Manning en Snowden gaf journalisten en de wereld een onschatbare en unieke blik in de Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan, de Amerikaanse buitenlandse politiek en het enorme wereldwijde informatienetwerk van de Amerikaanse regering, maar de federale overheid stelt dat de lekken de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht.