Ga naar de inhoud

WEF Davos: Laat het kaartenhuis instorten

Tijdens de hoogtijdagen van de globaliseringsbeweging werd ook het World Economic Forum in Davos door demonstranten belaagd. En hoe! Enkele jaren lang was het een door militairen afgeschermd fort waar demonstranten met waterkanonnen en rubberkogels uit de buurt gehouden werden. Nu is het een stuk rustiger, maar de Zwitserse linkse beweging ontvangt elk jaar dit onderonsje van CEO’s, miljardairs en politici met stevige kritiek. Zo ook dit jaar. Een vertaling van de oproep voor een demonstratie op 19 januari in Bern. (German version at bottom)

9 min leestijd

(Bron: barrikade.info vertaling: globalinfo.nl die graag donateurs heeft!)

(het WEF zelf is dit jaar van 22-25 januari, in Davos uiteraard)

Laat het kaartenhuizen instorten! End Capitalism!

NoWEF Demo, 19.1.2019, 15:00, Bahnhofplatz Bern

“Een wereldwijde architectuur creëren, in het licht van de  4e Industriële Revolutie.”

Onder dit motto ontmoeten opnieuw de zogenaamde leiders uit politiek en economie elkaar in Davos om de problemen van de wereld aan te pakken. Maar we weten dat ze dat niet kunnen, omdat hun hooggebouwde kaartenhuis langzaam in elkaar stort. En zo lijkt ook het beeld van het forum als redders van de wereld langzaam af te brokkelen.

Op de agenda staan discussies over structurele veranderingen in de technische ontwikkeling, cybersecurity, menselijk kapitaal, ja zelfs over milieubescherming. Versterking van de internationale betrekkingen en samenwerking moet de basis zijn om dit alle realiseren. En als de dames en heren van het WEF toch bezig zijn, willen ze ook nog praten over vrede en verzoening, want ook dat moet de versterking van de internationale betrekkingen mogelijk maken. Met wie men dat nu precies bespreekt, lijkt bijzaak te zijn. Want de genodigden en deelnemende personen vertegenwoordigen de staten die oorlog voeren, die mondiale problemen veroorzaken en de bedrijven die daarvan profiteren.

Autoritaire, conservatieve en fascistische partijen worden wereldwijd sterker. Ze winnen aan macht in parlementen en vormen regeringen. In Italië won de vijfsterrenbeweging samen met de fascistische Lega Nord de verkiezingen en leidt nu de regering. In Oostenrijk regeert de FPÖ, die werd opgericht na een fusie van nationaal-socialisten na de Tweede Wereldoorlog, samen met de ÖVP. Op de EU-top in Salzburg eisten ze dat het grensbewakingsagentschap Frontex zou worden vergroot van 1600 tot 10.000 personen. Zowel in Polen als in Hongarije vormen nationaal-conservatieve partijen, samen met rechts-populisten, de meerderheid in parlementen, wat  ernstige gevolgen heeft voor de situatie van minderheden in deze landen. In Turkije voert het leger onder leiding van president Erdogan een vreselijke oorlog tegen de Koerdische bevolking en de linkse oppositie, waarbij hij het geen probleem vindt om met ISIS-terroristen samen te werken. Donald Trump is nog steeds aan de macht in de Verenigde Staten en Brazilië wordt nu geregeerd door een man die openlijk discrimineert tegen vrouwen, homoseksuelen en andere minderheden.

Vertegenwoordigers van grote bedrijven komen van over de hele wereld naar het WEF

In de Filipijnen is Duterte momenteel aan de macht en pleit publiekelijk voor de moord op drugsverslaafden en criminelen. Helaas is de lijst van fascistische en rechtse politici en partijen in opkomst nog veel langer. Maar uit al deze landen zullen regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken of vertegenwoordigers deelnemen aan het forum in Davos. En zij zullen het WEF niet zien als een manier om vrede en verzoening te bespreken, maar zullen van de gelegenheid gebruik maken om hun eigen belangen te bevorderen.

Maar niet alleen de regeringen zullen  aan het forum in Davos deelnemen. Vertegenwoordigers van grote bedrijven komen van over de hele wereld naar het WEF. Onder hen zijn vertegenwoordigers van grote banken zoals UBS, Credit Suisse of HSBC, alle banken die betrokken zijn bij controversiële projecten zoals de Dakota Access Pipeline of investeren in de defensie-industrie.

Andere WEF-partners zoals ABB promoten ook de productie van wapens en oorlogstechnologie. Wat hen allen verbindt is de handel met oorlog. Het maakt ze niet uit aan wie de wapens verkocht worden of wat ermee wordt gedaan. Het belangrijkste is dat de conflicten voortduren en de leveringen toenemen. Er wordt geen rekening gehouden met het lijden van de lokale bevolking in de oorlogsgebieden. Vertegenwoordigers van BlackRock, Nestlé, Glencore en Monsanto zullen ook naar Davos reizen, bedrijven die aanzienlijk verantwoordelijk zijn voor verarming of landroof in derdewereldlanden en via monopolies en worgcontracten duizenden boeren van hun levensonderhoud beroven.

De eindeloze hebzucht naar winst en macht die op het Forum in Davos bijeenkomt, kent nauwelijks grenzen. Of het nu gaat om nationale, autoritaire of economisch liberale zaken doet er niet toe. De heersers in Davos zijn bezig met het vergroten van hun kapitaal. Maar ze zullen daar niet eeuwig in  slagen. Overal in de wereld is er een sterke weerstand tegen dit beleid. Of het nu op de G20-toppen in Hamburg of Buenos Aires is, in Brazilië bij protesten tegen de nieuwe president, in Frankrijk tijdens de opstand van de gele vesten of in Rojava, waar de revolutie en een gemeenschap van solidariteit actief worden opgebouwd. Het kapitalisme vertoont steeds weer desintegratieverschijnselen. In Zwitserland blijft hij echter een rustige plek vinden in Davos om zichzelf te versterken.

Laten we dit niet langer laten gebeuren! Laten we de straat nemen om ons protest luid duidelijk te maken! Laten we de heersers onze woede doen voelen! Geen rustplek voor nazi’s en kapitalisten! Laten we het kaartenhuis tot instorten brengen! End Wef, End Capitalism! Voor de sociale revolutie!

——————

Das Kartenhaus zum Einsturz bringen

Das Kartenhaus zum Einsturz bringen! End Capitalism!
NoWEF Demo, 19.1.2019, 15:00, Bahnhofplatz Bern

„Eine globale Architektur schaffen, in Anbetracht der 4. Industriellen Revolution.“
Unter diesem Motto treffen sich einmal mehr die sogenannten Führer*innen aus Politik und Wirtschaft in Davos, um die Probleme der Welt anzugehen. Doch wissen wir, dass sie das nicht können, denn ihr hoch aufgebautes Kartenhaus stürtzt langsam in sich selbst ein. Und so scheint auch das Weltretter*innen Bild des Forums langsam zu zerbröckeln.
Über strukturelle Veränderungen in Bezug auf technischen Fortschritt, über Cybersicherheit, über Humankapital und ja sogar über Umweltschutz soll diskutiert werden. Das Verstärken der internationalen Beziehungen und die Zusammenarbeit soll Grundlage genug sein, all das zu realisieren. Und wenn die Damen und Herren am WEF schon dabei sind, wollen sie auch noch über Frieden und Versöhnung sprechen, denn auch das soll die Stärkung der internationalen Beziehungen möglich machen. Mit wem genau man da diskutiert scheint nebensächlich. Denn die geladenen und teilnehmenden Personen repräsentieren die Staaten die Krieg treiben, die globalen Probleme erst schaffen und die Firmen die davon profitieren.

Weltweit erstarken autoritäre, konservative und faschistische Parteien. Sie ziehen in Parlamente ein und bilden Regierungen. In Italien gewannen die 5 Sterne Bewegung zusammen mit der faschistischen Lega Nord die Wahlen und stellen nun die Regierung. In Österreich regiert die FPÖ, die aus einem Zusammenschluss von Nationalsozialist*innen nach dem 2. Weltkrieg gegründet wurde, gemeinsam mit der ÖVP. Diese forderten am EU Gipfel in Salzburg die Grenzschutzagentur Frontex von 1’600 auf 10’000 Personen aufzustocken. Sowohl in Polen als auch in Ungarn stellen nationalkonservative Parteien zusammen mit Rechtspopulist*innen die Mehrheit in den Parlamenten, was sich extrem auf die Lage von Minderheiten in diesen Ländern auswirkt. In der Türkei treibt das Militär unter der Führung des Präsidenten Erdogan einen fürchterlichen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung und linke Opposition und ist sich dabei nicht zu schade mit Terroristen des IS zusammenzuarbeiten. In den USA ist nach wie vor Donald Trump an der Macht und auch in Brasilien regiert nun ein Mann der öffentlich Frauen, Homosexuelle und andere Minderheiten diskriminiert.

Aus aller Welt strömen Vertreter*innen riesiger Konzerne ans WEF

Auf den Philippinen ist zur Zeit Duterte an der Macht, der öffentlich zu Mord an Drogensüchtigen und Kriminellen aufruft. Die Liste faschistischer und rechter Politiker und Parteien im Aufschwung ist traurigerweise noch länger. Doch aus all diesen Ländern werden Regierungschefs, Aussenminister oder Abgeordnete an dem Forum in Davos teilnehmen. Und sie werden das WEF nicht als eine Möglichkeit zur Diskussion über Frieden und Versöhnung sehen, sondern werden die Gelegenheit nutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzten.
Es sind aber weit mehr als nur die Regierungen die am Forum in Davos teilnehmen werden. Aus aller Welt strömen Vertreter*innen riesiger Konzerne ans WEF. Unter ihnen sind Vertreter*innen von Grossbanken wie UBS, Credit Suisse oder HSBC, alles Banken die sich an umstrittenen Projekten wie der Dakota Access Pipeline beteiligen oder in die Rüstungsindustrie investieren.

Ob national, autoritär oder wirtschaftsliberal spielt hier überhaupt keine Rolle
Auch andere WEF Partner wie die ABB fördern die Produktion von Waffen und Kriegstechnologie. Sie alle verbindet das Geschäft am Krieg. Dabei spielt es keine Rolle, an wen man die Waffen verkauft oder was damit gemacht wird. Hauptsache die Konflikte halten an und die Lieferungen nehmen zu. Auf das Leiden der lokalen Bevölkerung in den Kriegsregionen wird dabei keine Rücksicht genommen. Ebenfalls werden Vertreter*innen von BlackRock, Nestlé, Glencore und Monsanto nach Davos reisen, Firmen die massgeblich an Verarmung oder Landgrabbing in Drittweltstaaten verantwortlich sind und durch Monopole und Abzockungsverträge tausenden Bauern die Lebensgrundlage entziehen.

Der unendlichen Gier nach Profit und Macht, die sich am Forum in Davos trifft, sind kaum Grenzen gesetzt. Ob national, autoritär oder wirtschaftsliberal spielt hier überhaupt keine Rolle. Den Herrschenden in Davos geht es darum, ihr Kapital zu steigern. Doch dies wird ihnen nicht ewig gelingen. Überall auf der Welt regt sich starker Widerstand gegen diese Politik. Sei das bei den G20 Gipfeln in Hamburg oder Buenos Aires, in Brasilien bei Protesten gegen den neuen Präsidenten, in Frankreich bei den Aufständen der Gelbwesten oder in Rojava wo die Revolution und eine solidarische Gemeinschaft aktiv gelebt wird. Der Kapitalismus zeigt immer wieder Zerfallserscheinungen. In der Schweiz findet er aber weiterhin in Davos ein ruhiges Hinterland um sich zu stärken.

Lassen wir das nicht mehr länger tatenlos geschehen! Nehmen wir uns die Strasse um unseren Protest laut kundzutun! Lassen wir die Herrschenden unsere Wut fühlen! Kein ruhiges Hinterland für Nazis und Kapitalist*innen! Bringen wir das Kartenhaus zum einstürzen! End Wef, End Capitalism! Für die soziale Revolution!