Ga naar de inhoud

Webinar Gefrustreerde ontwikkeling en bezuinigingen: Het vermijden van de schuldenval

Sinds maart 2020 zijn 80 leningsovereenkomsten met het IMF goedgekeurd. Deze regelingen ontstaan in een tijdperk van historische mondiale schuldniveaus. De wereld is getuige van een ontoereikend en inadequaat multilateraal antwoord op de Covid-19-pandemie, die een groot aantal landen zal opzadelen met een tien jaar durende crisis van schulden en bezuinigingen. (English version at bottom)

3 min leestijd

15 dec 2020 15:00 CET lokale tijd

Spreker(s):

(spreektaal: Engels)

Schrijf je hier in: https://zoom.us/webinar/register/WN_XM7GYEyFSM2GrgEhwWqmoQ

Sinds maart 2020 zijn 80 leningsovereenkomsten met het IMF goedgekeurd. Deze regelingen ontstaan in een tijdperk van historische mondiale schuldniveaus. De wereld is getuige van een ontoereikend en inadequaat multilateraal antwoord op de Covid-19-pandemie, die een groot aantal landen zal opzadelen met een tien jaar durende crisis van schulden en bezuinigingen. Wat zijn de gevolgen van de groeiende schuldenlast voor de publieke gezondheidszorg in het Zuiden?

Hoe kunnen we voorkomen dat de bezuinigingsmaatregelen van het IMF de ontwikkelingsinspanningen in het komende decennium zullen afremmen? Welke institutionele veranderingen zijn nodig op het niveau van de internationale financiële instellingen om te voorkomen dat de beleidsreactie nieuwe schuldenvallen creëert?

Dit is de laatste sessie in de serie over de schuldencrisis in het Zuiden en Radicale Oplossingen. De vorige sessies gingen over: Schuld, afhankelijkheid en ontwikkeling in historisch perspectief (met Andrew Fischer), afhankelijkheidstheorie (met Ingrid Harvold Kvangraven), ondergeschikte financialisering (met Ewa Karwowski) en confrontatie van de schuld in het Zuiden (Dominic Brown). Zie de website voor verslagen: https://crashcourseeconomics.org/

———————–

English:

Dec 15 2020 15:00 CET local time

Arrested development and austerity: Avoiding the debt trap

Since March 2020, 80 IMF lending arrangements have been approved. These arrangements arise in an era of historical global debt levels. The world is witnessing an insufficient and inadequate multilateral response to the Covid-19 pandemic, which will lock a large number of countries in a decade-long crisis of debt and austerity.

Speakers:

Sign up here: https://zoom.us/webinar/register/WN_XM7GYEyFSM2GrgEhwWqmoQ

Since March 2020, 80 IMF lending arrangements have been approved. These arrangements arise in an era of historical global debt levels. The world is witnessing an insufficient and inadequate multilateral response to the Covid-19 pandemic, which will lock a large number of countries in a decade-long crisis of debt and austerity. What are the effects of growing debt piles for the public heath care sector in the Global South?

How can we prevent that IMF austerity measures will arrest development efforts in the next decade? Which institutional changes are needed at the level of International Financial Institutions to avoid policy response that create new debt traps?

This will be the final session in the series on the Debt Crisis in the Global South and Radical Solutions. Previous sessions dealt with: Debt, Dependence and Development in historical perspective (with Andrew Fischer), Dependency Theory (with Ingrid Harvold Kvangraven), Subordinate Financialization (with Ewa Karwowski) and Confronting Debt in the Global South (Dominic Brown).