Ga naar de inhoud

Verklaring van Athene roept op tot beëindiging van oorlog in Oekraïne en duurzame vrede

In Athene kwamen internationale progressieve leiders samen, waaronder Ece Temelkuran, Jeremy Corbyn en Yanis Varoufakis. Hun tekst roep de wereld op tot gezond verstand en voorziet in een wereldwijd veiligheidskader dat zich inzet voor het deëscaleren van de spanningen in de wereld.

6 min leestijd

(Door Andrea Germanos, Common Dreams DeWereldMorgen vertaaldesk)

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne en alle oorlogsmisdaden die gepleegd worden. Het is een criminele agressie die ingaat tegen het internationaal recht. Maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren. Geloof niets zomaar, ook onszelf niet. Blijf kritisch denken. (n.v.d.r.)

Een groep internationale progressieve leiders heeft begin mei een verklaring vrijgegeven waarin wordt aangedrongen op een dringende terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne, een wereldwijd einde aan het “ongebreidelde militarisme” en het opzetten van een beweging om te strijden voor duurzame vrede en een planeet die gevrijwaard blijft van een klimaatcatastrofe.

De Verklaring van Athene werd voorgesteld op een persconferentie in de Griekse hoofdstad door de Turkse auteur Ece Temelkuran, Brits parlementslid en voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn en voormalig Grieks minister van Financiën en leider van de MeRA25-partij Yanis Varoufakis.

“Ons doel hier,” zei Corbyn, “is om een stem voor vrede te laten horen.”

De verklaring in zijn geheel:

  • Wij staan achter het volk van Oekraïne, zoals wij achter ieder volk staan dat lijdt onder invasie, ontheemding en bezetting.
  • Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren, de terugtrekking van de Russische troepen en een alomvattend vredesverdrag onder de garantie van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland, en onder auspiciën van de Verenigde Naties.
  • Wij dringen aan op eerbiediging van het internationaal recht en van alle vluchtelingen, wier rechten beschermd moeten worden en een veilig onderkomen moeten kunnen vinden, ongeacht hun etnische afkomst, godsdienst…
  • Wij verzetten ons tegen de verdeling van de wereld in rivaliserende blokken die investeren in ongebreideld militarisme, hypermoderne massavernietigingswapens en een nieuwe Koude Oorlog.
  • Wij geloven dat duurzame vrede alleen kan worden bereikt door alle militaire blokken te vervangen door een inclusief internationaal veiligheidskader dat spanningen deëscaleert, vrijheden uitbreidt, armoede bestrijdt, uitbuiting beperkt, sociale en milieurechtvaardigheid nastreeft en een einde maakt aan de overheersing van het ene land door het andere.

Met deze gedachten in het achterhoofd roepen wij democraten over de hele wereld op hun krachten te bundelen in een nieuwe Niet-Gebonden Beweging. In deze context zien wij niet-gebonden, democratische en soevereine naties die samenwerken als de weg naar duurzame vrede, naar een wereld die een klimaatcatastrofe kan afwenden en de volgende generatie een echte kans kan bieden de voorwaarden te scheppen voor een wereldwijd gedeelde welvaart.

Het normaliseren van het lelijke, het verkeerde en ook het kwade

Temelkuran, die tijdens de persconferentie zei dat de verklaring “de wereld tot bezonnenheid oproept”, plaatste de noodzaak van een dergelijk document in de context van de Russische invasie in Oekraïne.

“We zijn eigenlijk dichter bij een oorlog, een totale oorlog, dan we willen denken,” zei ze, tegelijk waarschuwend voor het feit dat “we ook te maken hebben met fascisme, en fascisme, net als oorlog, ontstaat niet van de ene op de andere dag”.

“Het begint met het normaliseren van het lelijke, het verkeerde en ook het kwade,” zei Temelkuran.

“Fascisme, net als oorlog, ontstaat niet van de ene op de andere dag.”

“Een van de gevaarlijkste feiten van vandaag,” vervolgde ze, “is het niet uitdagen van de internationale instellingen en de trotse schaamteloosheid van autoritaire leiders.”
Maar “wanneer er geen hoop is, is er onze vastberadenheid om samen te komen, de waarheid te spreken, en rechtvaardigheid en menselijke waardigheid te verdedigen,” zei ze. “Dit is waar we staan.”

Heeft de pandemie ons niets geleerd?

In zijn toespraak ging Corbyn ook in op de invasie van Rusland en zei dat “de situatie waarmee de wereld op dit moment wordt geconfronteerd, nijpend en grimmig is”.

Hij wees op de ongeveer zes miljoen mensen die Oekraïne hebben moeten ontvluchten en “de verschrikkingen van de oorlog” die “levens eisen, het land verwoesten” en “de voedselvoorraden van de wereld bedreigen”.

Corbyn waarschuwde ook dat “de economische verwoesting van deze oorlog een enorm effect zal hebben op de wereldeconomie, en door de ongelijkheid van de wereldeconomie zijn het de armste mensen in de armste landen die het meest zullen lijden, gevolgd door de armste mensen in de rijkste landen.”

“Als de wereld steeds meer militaire allianties kent en steeds meer geld uitgeeft aan bewapening en massavernietigingswapens, dan moet je stilstaan bij het feit dat elke miljoen dollar die aan grote bewapening wordt uitgegeven, een miljoen dollar is die niet beschikbaar is voor scholen, ziekenhuizen, huisvesting of voedsel voor de hongerlijdende bevolking in de wereld.

“Elke miljoen dollar die aan grote bewapening wordt uitgegeven, is een miljoen dollar die niet beschikbaar is voor scholen, ziekenhuizen, huisvesting of voedsel voor de hongerlijdende bevolking in de wereld.”

“Heeft de pandemie ons niets geleerd over mondiale ongelijkheid en mondiale onveiligheid?”, zei hij.

“Dus ons pleidooi vandaag,” zei Corbyn, “is voor een dringend en onmiddellijk staakt-het-vuren gesteund door alle wereldleiders… en een veiligheidsregeling voor de toekomst gegarandeerd door alle grote mogendheden van de wereld als een stap naar een vreedzamere wereld.”

De verklaring werd bekendgemaakt een dag na het begin van de vierdaagse top van Progressive International.

In een toespraak noemde Corbyn de top “een bouwplaats”. Hij was bijeengeroepen “om de balans op te maken van deze stervende wereld, en om de nieuwe te bouwen die hem zal vervangen – boordevol leven, gebonden door liefde, aangedreven door volkssoevereiniteit.”

Bekijk de persconferentie:

{youtube}tzmSfBpxMGY{/youtube}