Ga naar de inhoud

Vakbonden tegen TTIP, CETA en andere vrijhandelsverdragen

In het kader van dagelijkse berichtgeving over het toenemende verzet tegen CETA – het vrijhandelsverdrag van de EU met CANADA – en met name de aanloop naar de grote protesten in Brussel op 20 september aanstaande: vakbonden tegen…

4 min leestijd

Zie hier meer over protest tegen CETA in Brussel op 20 september

Vakbonden in heel Europa en de VS en Canada hebben zich voortdurend uitgesproken over de vrijhandelsakkoorden waarover momenteel onderhandeld wordt (met name TTIP, CETA en voor de Amerikanen ook TPP). In veel gevallen zijn ze tegen, al variëren de bewoordingen om hun standpunt te omschrijven nogal.

De Nederlandse vakbeweging (we hebben het dan alleen over de FNV, de CNV en kleinere bonden hebben tot dusver weinig laten horen) was tot nu toe alleen aan de basis fel tegen. Het ledenparlement was al snel na de aankondiging van het begin van de onderhandelingen over TTIP eens over een besluit om dat af te wijzen, en CETA eveneens. Maar de top van de logge vakbondsstructuur was op zijn minst weifelend en veelal zwijgend. Typisch voor Nederland werd dat gestimuleerd door de procedure voor een besluit over TTIP in de SER, waar de vakbond aan mee ging doen en dat uitmondde in… geen stellingname maar het opsommen van een aantal voorwaarden waaraan het akkoord zou moeten voldoen.

Het kwam de vakbond op kritiek te staan, zoals hier.

Maar nu heeft de FNV dan toch de hakken in het zand gezet. Er is een brief gestuurd waarin de leden van het parlement gevraagd wordt (je, we blijven netjes) om minister Ploumen te vragen geen mandaat aan Brussel te geven om CETA af te sluiten (hier de brief (pdf) en hier bericht van FNV over de brief)

Woensdag aanstaande wordt er in de 2e kamer vergaderd over de verschillende handelsverdragen, ter voorbereiding van een handelstop van de Europese Commissie in Bratislava op 23 september.

Uit een bericht van de FNV zelf over de brief: FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Minister Ploumen legt CETA in haar informatie richting Tweede Kamer langs de SER-meetlat voor eerlijke handel. Daarbij suggereert de minister dat CETA in lijn is met onze eisen voor een eerlijk en duurzaam handelsverdrag. Voor de FNV deugt CETA op vier belangrijke punten niet: we willen geen private arbitrage bij investeringsgeschillen voor multinationals. We willen betere borging van publieke diensten en meer garanties voor het recht op regelgeving. En afdwingbaarheid van fundamentele arbeidsnormen zoals het recht op organisatie in een vakbond. Daarom roept de FNV op CETA zo niet te tekenen  en zeker niet akkoord te gaan met voorlopige inwerkingtreding.’ 

Daarnaast eist de FNV meer openheid van zaken over een ander, nog veel omvangrijker vrijhandelsakkoord, TiSA (handel in diensten): Catelene Passchier: ‘Wij maken ons grote zorgen over dit verdrag dat de deur open lijkt te zetten voor multinationals uit vele landen om in de publieke dienstverlening in Nederland te investeren. Die is al te ver geprivatiseerd! Als TiSA zou doorgaan, staan winsten voorop in plaats van mensen, echte banen en kwaliteit. We willen ook weten of het Nederlandse parlement er nog over kan beslissen, of dat de EU de knoop doorhakt. Wij willen zo snel mogelijk alle informatie van minister Ploumen en gaan ervan uit dat de Tweede Kamer die ook wil.’

Zie hier (pdf) een gezamenlijke borchure van FNV, SOMO en TNI over TiSA

Op 20 september wordt er in Brussel een massale omsingeling van de Europese Commissie uitgevoerd, met aansluitend een ‘Nuit Debout’ om de volgende dag de voorbereiders van de Bratislava-top te ‘begroeten’. (zie hier meer info daarover)

In de coalitie die de manifestatie organiseert, en die de leus “Stop TTIP en CETA” in het vaandel voert, zitten meerdere vakbonden: ABVV, FGTB, de christelijke ACV en CSC en zelfs liberale bonden (ACLVB, CGSLB). Ze mobiliseren allen actief voor de 20e. Waar de Nederlandse bonden wat van zouden kunnen leren.

Aanvullend: brochure van christelijke ACV