Ga naar de inhoud

Terreur politie bij kraakactie na woonprotestdemo

De persverklaring van de groep die probeerde een al 2 jaar leegstaand pand, eigendom van een speculant en eigenaar van talloze uitzendbureaus die nog 115 andere panden bezit, te kraken na afloop van de woonprotestdemonstratie.

4 min leestijd

(Bron: Indymedia: daaronder vele aanvullingen en filmpjes van de knokploegen van GroenLinks, bwo Krapuul)

Vandaag is er geprobeerd de panden aan Gravenstraat 26-28 [Amsterdam, vlak bij de Dam] te kraken op de dag van het Woonprotest. Duizenden mensen waren op de been om te demonstreren tegen de zogenaamde wooncrisis – de schaarste en uitbuiting op de woningmarkt, het tekort aan betaalbare woonruimte en de disproportionele stijging van huurprijzen.

De politie heeft buitensporig geweld gebruikt om ons weg te slaan van de plek die ons nieuwe thuis zou worden. Vanaf het moment dat wij aankwamen op de demonstratie werden bepaalde activisten overdreven in de gaten gehouden door de politie en zelfs opgepakt voor het dragen van een anti-nazi symbool. De politie was er vanaf het begin op uit om activisten te onderdrukken en te pakken. Het politiegeweld escaleerde zodra wij aankwamen bij de Dam. Wij werden in elkaar geslagen, uit de menigte gesleurd door stille agenten en sommigen van ons werden zelfs tot bloedens toe op de grond geslagen en over gerend door agenten. De politie koos er bewust voor om te escaleren en we hoorden hen zelfs zeggen dat ze er bewust “vol tegenaan gingen”.

Kraken IS woonprotest en wij waren vandaag actieve deelnemers aan de demonstratie. Het valse statement wat door de politie de wereld is ingebracht dat wij losstaan van de grotere groep demonstranten is belachelijk. Het protest stond voor dezelfde waarden als wij. Kraken is van oudsher een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, onderdeel van het aanpakken van de woningcrisis. Wonen is een eerste levensbehoefte en als dit niet aan ons gegeven wordt door de staat en de samenleving, dan nemen wij het. Vandaag heeft de politie en de staat laten zien dat zij geen fuck geven om betaalbare en goede huisvesting maar dat zij liever mensen arresteren en in elkaar slaan.

We wonen in een stad waar elk huis nodig is. In plaats daarvan wordt aan speculanten als Rogier Thewassen toegestaan om huizen te laten verrotten in plaats van er mensen in te huisvesten. Wij geloven dat kraken een meer dan legitieme manier is om de wooncrisis te bestrijden. Juist op de dag van het Woonprotest moeten we het heft in eigen handen nemen. Woonruimte is een eerste levensbehoefte en moet beschikbaar zijn voor iedereen. En als we het niet krijgen, dan nemen we het!

De panden aan de Gravenstraat zijn in het bezit van speculant Rogier Thewassen die CEO van uitzendbureau Young Capital is en 116 panden in zijn bezit heeft. De huizen staan al meer dan twee jaar leeg en zijn dichtgetimmerd. Wij vinden het onacceptabel dat huizen leegstaan terwijl wij dakloos zijn en zoeken naar betaalbare woonruimte. Wij worden gearresteerd en weggeslagen terwijl speculanten als Rogier Thewassen wegkomen met hun vieze speculatiespelletjes.

Groenlinks Burgemeester Femke Halsema kiest stelselmatig de kant van de speculant en heeft de afgelopen jaren talloze panden laten ontruimen voor leegstand. Eigenaren worden ondertussen nauwelijks aangepakt en kunnen verder met speculeren door, naast de Wet Kraken en Leegstand, ook precaire contracten aan te bieden via winstgevende bedrijven die aan zogenaamd ‘leegstandsbeheer’ doen. Deze contracten zijn ontkleed van alle huurrechten. Beleid zoals Goed Verhuurderschap is daardoor een wassen neus. Ook vandaag is wederom bewezen dat de gemeente Amsterdam altijd de kant van de speculant kiest en het repressieve politieapparaat inzet om ons tot bloedens toe te verhinderen een nieuw huis te vinden.

Maar woningnood breekt wet! Kraken zal doorgaan. Kraken gaat door omdat jongeren en andere woningzoekenden anders nog meer speelbal worden van huiseigenaren, woningcorporaties en antikraakbureau’s. Kraken gaat door omdat je een recht moet nemen wanneer je het niet krijgt. Kraken gaat door omdat eigendom geen eerste levensbehoefte is, maar een dak boven je hoofd wel. Tegen speculanten,beleidsmakers en wolven in schaapskleren moet de boodschap altijd helder blijven: als we het niet krijgen, dan nemen we het! Kraken gaat door!