Ga naar de inhoud

Stop de angstcultuur bij PostNL

In de afgelopen paar maanden hebben wij actie gevoerd tegen de reorganistaties bij PostNL. In minder dan drie maanden tijd werden er 3 reorganisaties ingevoerd, die de kwaliteit voor zowel klant als medewerker niet ten goede komt.

2 min leestijd

(Bron: tekst petitie Merel op petitie24.nl)

Onze strijdvaardige collega, Marc, heeft aan al onze acties mee gegaan. In deze periode is hij slachtoffer geworden van verschillende intimidatiepraktijken van PostNL:

  • Na de eerste actie is hij, zonder opgave van redelijke uitleg, van zijn vaste werkzaamheden gehaald.
  • Op het werkoverleg werd er verteld dat voor de groep medewerkers waar Marc toebehoort, een werkpakket beschikbaar is. Toch kreeg Marc twee maanden voordat zijn contract afloopt een brief van directeur Resi Becker, dat zijn contract niet verlengd word.
  • Op 16 mei solliciteert Marc naar de functie van bezorger, ook hier wordt Marc voor afgewezen met als reden dat er alleen mensen worden aangenomen die ook als voorbereider werken. Dit terwijl er honderden vacatures voor postbezorger openstaan bij uitzendbureaus. 

Het is duidelijke dat PostNL gericht en bedrijfbreed maatregelen neemt tegen een individuele collega, omdat deze als kaderlid van de FNV deelneemt aan collectieve acties bij PostNL.

Naast directe intimidatie naar onze collega, zijn de tegen hem genomen maatregelen vooral bedoeld om een boodschap af te geven aan alle medewerkers op de werkvloer: 

Zie wat er met je gebeurt als je het lef hebt om met de FNV actie te voeren bij PostNL!

We weten allemaal dat deze manier van angst zaaien werkt; veel collega’s geven aan het eens te zijn met onze acties, maar er niet aan deelnemen omdat zij bang zijn voor hun baan.

In een brief aan de bedrijfsleiding en de directie in Den Haag hebben wij bezwaar gemaakt tegen de handelswijze van PostNL en gevraagd de genomen maatregelen in te trekken. Deze zijn in strijd met de grondwettelijke rechten en vrijheden en de cao PostNL.

In een reactie schermt PostNL met dooddoeners en weigert op de inhoud te reageren. Het komt er (weer) op neer dat PostNL zegt “zich niet te herkennen in het geschetste beeld” en daar “kennis van te nemen”. Blijkbaar is het nemen van maatregelen tegen een individuele medewerker gemakkelijker dan hier ook verantwoording voor te nemen.

Volgende week voeren wij actie om PostNL ervan te overtuigen dat de maatregelen tegen Marc terug te dienen worden gedraaid.

Wij willen u dan ook vragen ons te steunen door deze petitie te tekenen. (dat kan hier)

Met vriendelijke groet,

BLG DAN/ FNV 

Toon,

Merel