Ga naar de inhoud

Staking 18 maart: OV plat voor pensioen

OV plat voor pensioen Metro, trams en stadsbussen staken 66 minuten. Ook schoonmakers roepen op tot staking op maandag 18 maart.

6 min leestijd

(Bron: Website FNV, ook de foto, en website FNV Schoonmaak)

(Toevoeging: een overzicht van alle acties per plaats is hier te vinden)

De acties zijn onderdeel van een landelijke actiedag voor een goed pensioen. De bonden hadden die aangekondigd na het mislukken van het pensioenoverleg. Belangrijk twistpunt is de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De bonden eisen bevriezing op 66 jaar.

10 regionale actiebijeenkomsten

De actievoerders verzamelen zich op 10 regionale actiebijeenkomsten verspreid over het land: Schiphol, Groningen, Leeuwarden, Heerlen, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Op veel plekken wordt ludiek actie gevoerd of voeren mensen actie met steun van hun directie. In een aantal sectoren beraden de actieve vakbondsleden zich nog. De komende week wordt duidelijk welke bedrijven nog meer meedoen. Duidelijk is dat in tientallen en mogelijk honderden bedrijven door duizenden mensen zal worden gestaakt of aan acties deelgenomen.

Staking van 66 minuten

De actie van het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is een symbolische staking van 66 minuten, van 06.00 uur tot 07.06 uur. Alles wat eventueel vóór 06.00 uur zou uitrijden vervalt ook. De staking geldt voor bussen, trams en de metro.

Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer: ‘Mensen die normaal vroeg vertrekken, zijn op maandag 18 maart later op hun werk. Maar we doen dit om te voorkomen dat we straks allemaal aanzienlijk langer moeten doorwerken. Dit gaat iedereen aan en we hopen dan ook op begrip van het publiek en de reizigers.’

Na 07.06 uur wordt de dienstregeling weer opgestart. De verwachting is dat na de ochtendspits alle lijnen weer normaal rijden. Vermeulen: ‘Werkgevers in het stadsvervoer hebben begrip voor de actie. Ze geven aan dat ze echt last hebben van het steeds verder verschuiven van de pensioenleeftijd, dat mensen echt óp zijn.’

66 jaar is meer dan genoeg, aldus de bonden. Vermeulen: ‘En voor zware beroepen, zoals werken in het openbaar vervoer, is het bovendien belangrijk dat de boete voor eerder stoppen met werken wordt opgeheven. De meeste mensen die nu werken, dreigen minimaal tot hun 68e door te moeten gaan. Dat hakt er veel te hard in.’

Politie 66 km/u op de snelweg

De vakbonden van politie, douane, brandweer en ambulance organiseren op 18 maart een estafetteactie in heel Nederland in de vorm van zwaan-kleef-aan. Werk- en dienstvoertuigen rijden met een snelheid van 66 km/u vanuit de buitengebieden richting Den Haag. Bij de grenzen van de regionale eenheden wordt het estafettestokje overgedragen. Vanuit de negen regionale bijeenkomsten zullen zich hierbij een aantal bussen aansluiten die meerijden naar Den Haag. Daar vindt vanaf 15.00 uur een afsluitende demonstratie plaats op het Malieveld.

Pensioeninzet bonden: drie punten

  • Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
  • Indexatie. De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Aanpassing naar nieuw pensioenstelsel. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.
  • Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV:

‘Wij knokken voor een goed pensioen waar ook mensen met zwaar werk nog op tijd van kunnen genieten. Een pensioen dat meestijgt met de lonen, en dat ook geldt voor zelfstandigen en mensen met onzekere contracten. En ik roep iedereen op om zich bij onze actie aan te sluiten.’

Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter:

‘Het plan dat er nu vanuit het kabinet ligt, dupeert miljoenen Nederlanders en leidt tot een pensioengat van 10% bij veel mensen. Wij accepteren deze verslechteringen niet en maken ons hard voor een pensioenstelsel waar álle Nederlanders erop vooruit gaan. Om die reden leggen we Nederland op 18 maart plat.’

VCP-actiecoördinator Gerrit van de Kamp:

´Het pensioen is van ons allemaal. Dit is de tijd waarin we moeten laten zien dat we niet met ons laten sollen en dat we nu met harde acties komen. Het kabinet moet structureel meer geld uitrekken om de pensioenproblemen op te lossen. Genoeg is genoeg. De pensioenplannen van het kabinet raken alle beroepsgroepen, ook gepensioneerden. Mensen worden gewoon beet genomen. Iedereen dacht dat de AOW-verhoging eenmalig was, maar achteraf bleek dat het een wet was waarbij de AOW-leeftijd permanent bleef oplopen. Dat dreigt nu weer te gebeuren. Er wordt een mooi verhaal gehouden, maar de gevolgen daarvan zien we over een paar jaar, en wij betalen het gelag.’

==================

18 maart: landelijke staking voor een goed pensioen!

Maandag 18 maart houdt de FNV een landelijke stakingsdag voor een goed pensioen. Door het hele land zijn actiebijeenkomsten. FNV Schoonmaak roept schoonmakers op om naar de grote manifestatie in Den Haag te gaan.

Op tijd met pensioen, een kwestie van fatsoen
Veel mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Toch weigert dit kabinet om de harde werkers een tijdig pensioen te geven. Zelfs nu het goed gaat met de economie. Erger nog: als vakbonden met de bazen afspraken maken over eerder stoppen met werken, wordt het grootste deel afgepakt door de belastingdienst. Dat moet anders!

Staak mee op 18 maart
We hebben geprobeerd om afspraken met het kabinet te maken over een goed pensioen voor iedereen. Maar dit kabinet luistert liever naar aandeelhouders dan naar hardwerkende mensen. Daarom roept FNV maandag 18 maart uit tot  landelijke stakingsdag. Overal in Nederland leggen mensen het werk neer om op te staan voor een fatsoenlijk pensioen. Als we allemaal meedoen, kunnen ze niet om ons heen en is een zekere toekomst voor iedereen mogelijk!

Dit eisen we:
• Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schaf de boete op eerder stoppen met werken af

• Erken schoonmaakwerk als zwaar beroep

Meld je aan voor busvervoer

Vanuit de actiebijeenkomsten in Utrecht, Amsterdam en op Schiphol rijden er bussen naar Den Haag.

OV-schoonmakers uit het oosten van het land roepen we op naar de actiebijeenkomst in Utrecht te komen.

Voor OV-schoonmakers uit het zuiden rijdt er een bus voor treinschoonmakers naar Den Haag (opstap Maastricht en Eindhoven).

Vanuit 2 regio’s gaan er GEEN bussen naar Den Haag: Groningen en Rotterdam. De schoonmakers in deze regio’s roepen we op naar de regionale actiebijeenkomst te gaan.

Meld je aan via deze link.

OV-schoonmakers uit het zuiden kunnen zich niet aanmelden via de website. Dat kan alleen via de kaderleden van FNV Schoonmaak.

Geef je op via de website voor busvervoer via de site. Dat kan tot donderdagochtend 14 maart; 9:00 uur. Zo kunnen we genoeg bussen inzetten en kan iedereen mee.

Let op: Schoonmakers uit Den Haag registreren zich als staker op de bijeenkomst in Den Haag. De ov-schoonmakers vanuit het zuiden registreren zich als staker in de bus. Voor alle andere schoonmakers geldt: registreren als staker doe je op de regionale manifestatie.

Voor iedereen geldt: registreren doe je met je FNV-lidmaatschapsnummer. Alleen dan ontvang je een stakingsuitkering. Voor actuele informatie hou je deze site in de gaten of kijk op facebook: https://www.facebook.com/FNVschoongenoeg/.