Ga naar de inhoud

SPD gaat enthousiast over rechts in Berlijn

De sociaaldemocratische partij van Duitsland heeft in Berlijn besloten dat ze liever regeert met de zwaar conservatieve CDU dan met groen en links, met wie ze eerder in een coalitie zat en ook een meerderheid zou kunnen hebben. De leden moeten het voorstel nog goedkeuren.

4 min leestijd

(foto Matthias Berg, flickr CC2.0)

Nieuws uit de worstfabriek genaamd parlementaire politiek. Dit keer van de dochteronderneming in Berlijn. Daar moesten de verkiezingen overnieuw gedaan worden omdat ze dat afgelopen herfst verknald hadden. Het was toen (we spreken 26. September 2021) een zootje geworden vanwege onduidelijke coronamaatregelen en algehele chaos in de stad waar ook nog eens de marathon werd gehouden. Hele stemlokalen waren onbereikbaar of kregen geen stembussen, dat soort problemen. Het referendum (over onteigening van grote commerciele woningbedrijven) werd wel goedgekeurd want boven de kiesdrempel en ruime meerderheid voor.

In Berlijn regeerde toen al een coalitie die ‘rood-rood-groen’ werd genoemd: SPD, Linke en Grunen. Die had na de verkiezingen wat verloren maar nog steeds een meerderheid. Vervolgens werd er lang gesteggeld over wanneer de verkiezingen dan overnieuw gedaan moesten worden. Uiteindelijk werd dat 12 februari 2023. De uitslag: Rood rood groen verloor stemmen maar had nog steeds een meerderheid. Voor het eerst haalde de Christendemocratische CDU weer eens flink binnen en werd met 28 % van de stemmen de grootste. SPD en Grune ongeveer even groot op 18%. Die Linke verloor een paar procent maar nog steeds 12%. Extreemrechtse AFD bijna 10% en FDP, de D66 van Duitsland, weg want onder de 5% kiesdrempel.

Rood-Rood-Groen had met deze uitspraak door kunnen regeren want nog steeds een krappe meerderheid. Maar onder leiding van SPD-burgemeester Giffey werd meteen voor de CDU gekozen, die daarmee voor het eerst sinds 20 jaar kan regeren. Er ligt nu een regeerakkoord van 153 pagina’s met gruwelijke rechtse maatregelen, waarin de SPD ook een paar krenten kan meepikken.

De leden van de SPD moeten nog akkoord gaan.

Hiermee is precies bereikt waar Giffey en de SPD (en eigenlijk de Groenen ook, die net zo rechts geworden zijn) op koerste. Giffey had er nooit een geheim van gemaakt dat ze de linkse partijen waar ze mee moest regeren maar lastig vond. En vooral op huisvestingsgebied was ze niet van plan ook maar een duimbreed naar links te gaan. Het referendum van september 2021 werd niet uitgevoerd en voor zich uitgeschoven en de kans dat er nu nog iets van terechtkomt is verkeken. Het winnen van het referendum betekende ook allerminst dat daarmee de grote huizenbezitters onteigend zouden worden, zoals vaak in Nederland beweerd wordt door aanhangers van ‘municipalisme’en ‘fearless city’- prookjes. Het betekende dat de lokale regering met een plan op dat gebied moest komen, en daar had de SPD helemaal geen zin in, want die wil de bouwondernemingen juist te vriend houden.

Zoals dagblad Tageszeitung het samenvat:

“Hoewel bouwen, bouwen, bouwen het leidmotief is, bereidt de coalitie van CDU en SPD zich rechtstreeks voor op het mislukken van haar doelstellingen. In plaats van 20.000 nieuwe woningen per jaar moeten er “maximaal” 20.000 woningen worden gebouwd, waarvan “maximaal” 5.000 sociale woningen. Letterlijk: “Gezien de huidige moeilijke en crisisgevoelige omstandigheden in de bouwsector zal deze doelstelling in de resterende zittingsperiode niet onmiddellijk haalbaar zijn.” De nieuwe stedenbouwkundige senator van de SPD zal de komende jaren waarschijnlijk steeds lagere cijfers presenteren dan de vorige rood-groen-rode coalitie.

Om niet geheel achter te blijven bij de verwachtingen moet de woningbouw worden versneld door een “versnelde” bouwwet die investeerders ontslaat van al te zware eisen, bijvoorbeeld bij de bescherming van historische monumenten of natuur- en soortenbescherming. Een nieuw bouwbesluit moet bezwaarprocedures verkorten of zelfs voorkomen, bestemmingsplannen moeten worden vervangen door “goedkeuringsficties”, investeerders moeten worden gelokt met meer subsidies en minder sociale normen.”

Ook wordt gepland om een deel van het vrijgekomen gebied van vliegveld Tempelhof vol te bouwen en “Naast de doelstelling van de gedeeltelijke ontwikkeling van Tempelhofer Feld werd ook een “strategisch aankoopbeleid” overeengekomen om “het bezit van de gemeentelijke woningbouwverenigingen op termijn te vergroten tot 500.000 woningen”.Socialisatie als middel is voor deze coalitie daarentegen uitgesloten. Mocht de onteigeningscommissie in haar eindrapport, dat over enkele weken beschikbaar moet zijn, tot een positieve conclusie komen, dan zal er een “kaderwet socialisatie” worden aangenomen waarin een wettelijk kader voor onteigening wordt beschreven, maar deze zal pas twee jaar na afkondiging in werking treden. De coalitie zal zich de komende drie jaar niet bezighouden met de concrete eisen van het referendum.

Op het gebied van de huurdersbescherming valt van Zwart-Rood niets te verwachten: de controle van de Wohnraumversorgung Berlin op de staatswoningbouwverenigingen wordt afgezwakt, de huurstop en het moratorium op opzegging van huurcontracten worden waarschijnlijk niet verlengd. De doelstelling van een huurregister wordt gekoppeld aan een federaal project en dus naar de verre toekomst verschoven. De oprichting van een controleorgaan dat moet toezien op de naleving van de Mietpreisbremse (Huurmaximering) is niet meer dan een intentieverklaring…. Tot zover de TAZ.

Ook op het gebied van privacy en digitale rechten is het oordeel van deskundigen vernietigend.