Ga naar de inhoud

Oproep voor internationale acties tegen de NAVO-top, Brussels 11+12 Juli, 2018

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

5 min leestijd

(Bron: website vrede.be)

Make Peace Great Again!

Nu de wereld gevaarlijker wordt met de dag, is de nood aan actie voor vrede nog nooit zo groot geweest. 

Door het snelgroeiende militarisme is de behoefte aan een globaal menselijk alternatief – voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede- dringender dan ooit. Sinds de laatste NAVO-top in 2017 zagen we de nucleaire retoriek tussen Trump en Noord-Korea escaleren en is er frequenter gepraat over het risico van een derde wereldoorlog. Het leven in de schaduw van de vernietiging, is een ondraaglijke situatie voor de mensheid. Wij, de volkeren van de wereld, verwerpen de oorlogspolitiek.

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

De NAVO dwingt haar lidstaten om 2% van het BBP uit te geven aan militaire budgetten om oorlogen en agressie financieren. De economische belangen van het militair industrieel complex zijn goed bediend sinds de NAVO-bondgenoten hebben toegezegd om op z’n minst 20% van hun defensie-uitgaven te spenderen aan de aankoop van militair materieel. Sinds vorig jaar is dit ook een verplichting voor de meerderheid van de EU-lidstaten in het kader van PESCO (Permanente Gestructureerde Samenwerking), ook al zijn de EU-lidstaten onderworpen aan een strikt bezuinigingsbeleid.

Wij verzetten ons tegen verdere uitbreiden van defensie-uitgaven ten koste van de sociale zekerheid en de publieke dienstverlening

De Verenigde Staten kondigden een 1.000 miljard $ kostend nucleair moderniseringsprogramma aan waaronder ook meer ‘bruikbare’ wapens vallen. Dit gaat gepaard met een nieuwe nucleair strategie die het aantal situaties waarin nucleaire wapens gebruikt kunnen worden, laat toenemen. Daarbovenop blijft de NAVO als alliantie kiezen voor nucleaire wapens, met B61 nucleaire bommen die gemoderniseerd zullen worden tot de B61-12, eveneens om ze meer ‘bruikbaar’ te maken. Deze staan opgesteld in vijf landen in Europa – België, Duitsland, Nederland, Italië en Turkije. Er bestaat veel weerstand tegen de aanwezigheid van deze wapens in Europa, met inbegrip van de overheden van enkele van de ‘gast’landen.

Wij zijn vastbesloten in ons verzet tegen de nucleaire rol van de NAVO en alle nucleaire wapens. We sporen onze overheden aan om het verdrag dat nucleaire wapens verbiedt te ondertekenen en zo te werken aan nucleaire ontwapening.

Met de opname van Montenegro als 29ste lid in juni 2017, ondanks grote tegenstand van de bevolking, gaat de uitbreiding van de NAVO verder. Bosnië-Herzegovina is ook in onderhandeling om toe te treden tot de alliantie. De voortdurende expansie draagt bij tot internationale spanningen aangezien Rusland zichzelf in toenemende mate omringd ziet door basissen van de VS en de NAVO.

We blijven onze verzetten tegen de destabiliserende NAVO-uitbreiding

De acties en opruiende retoriek van de NAVO, zorgen voor escalerende spanningen met Rusland: de groeiende NAVO-aanwezigheid in de regio was een van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van het conflict tussen Rusland en Georgië in 2008 en de nog steeds voortdurende crisis in Oekraïne. De NAVO heeft recent de situatie nog meer op de spits gedreven met de aankondiging van nieuwe basissen in het oosten van Europa. Er zijn troepen ontplooid in Estland, Litouwen, Letland en Polen in de loop van 2017. De EU is toenemend gelinkt aan de NAVO. De oprichting van PESCO is slechts het laatste teken van de snelle en gevaarlijke militarisering van de EU als een pijler van de NAVO.

We verzetten ons tegen het toenemende militarisme van Europa, ieder zogenaamd Europees defensiebeleid, en de NAVO-politiek die de richting van een nieuwe Koude oorlog inslaat

De NAVO-oorlog in Afghanistan duurt voort. Sinds Bush met zijn ‘oorlog tegen de terreur’ in 2001 begon zijn we getuige van de langst durende oorlog in de geschiedenis van de VS waar alle NAVO-landen in betrokken zijn. Ogenschijnlijk bedoeld om de Taliban te verdrijven en al-Qaida te vernietigen, heeft de oorlog gezorgd voor het ontstaan en de versterking van omstandigheden die leidden tot een stijgend aantal terroristische organisaties en geassocieerde gewapende milities. Dat is tot op heden zo. De ‘oorlog tegen de terreur’ gaat in tegen het internationaal recht en geeft een carte blanche aan verdere interventies.

We eisen dat er een eind komt aan deze oorlog en het militair interventionisme van de NAVO

De ‘oorlog tegen de terreur’ van de NAVO heeft nu Afrika bereikt, met de vernietiging van Libië. Duizenden mensen zijn gedwongen om te vluchten en krijgen te maken met aanhoudende militaire brutaliteit in de Middellandse Zee.

We eisen de stopzetting van het militarisme van de Middellandse Zee en alle militaire acties tegen vluchtelingen.  

De bewering van de NAVO dat het streeft naar vrede en stabiliteit is vals. Nucleaire wapens, militaire uitgaven en interventionisme kunnen nooit tot vrede leiden, enkel tot oorlog en geweld. De militaire basissen, de activiteiten en wapensystemen van de NAVO vormen een significante bron van vervuiling. De ‘oorlog tegen de terreur’ is verantwoordelijk voor een ontelbaar aantal slachtoffers, vernietiging en ontheemding, wat zorgt voor het vergroten van migratiestromen met mensen die bescherming en veiligheid zoeken

Wereldwijd hebben personen nood aan echte vrede wat neerkomt op sociale rechtvaardigheid, milieuveiligheid, gelijke toegang tot noodzakelijke voorzieningen en een warm welkom voor mensen op de vlucht voor oorlog, onderdrukking en meer.

We vragen ontwapening voor ontwikkeling.

In de naam van de vrede en de toekomst van de mensheid roepen we op tot wereldwijde acties die op elkaar zijn afgestemd tijdens de avond van de NAVO-Top, woensdag 11 juli om 17 uur – ter ondersteuning van de betoging, de tegentop en alle vreedzame protesten tijdens de Top.

Onze vraag aan onze regeringen is duidelijk: we moeten weg uit de NAVO en de NAVO moet worden ontbonden.

Brussel, 27 Januari 2018

Deze oproep is goedgekeurd door de deelnemers van de eerste voorbereidende meeting voor acties tegen de NAVO-top 2018 in Brussel.