Ga naar de inhoud

Oproep internationale actiedag tegen TTIP 11 oktober

Reclaim Democracy! Dring de macht van het bedrijfsleven terug!

Mensen en de aarde vóór winst!

Oproep voor een decentrale Europese multisectorale actiedag tegen TTIP, CETA, TISA en de vrijhandelsagenda van het bedrijfsleven: 11 oktober 2014

3 min leestijd

(Engelstalige origineel vertaling globalinfo.nl)

Maatschappelijke organisaties, vakbonden, boeren en activistische basisbewegingen uit heel Europa roepen op voor een dag van actie om de lopende onderhandelingen te stoppen voor TTIP, CETA, TISA en andere vrijhandelsovereenkomsten en om te pleiten voor alternatief handelsbeleid, waarin burgerrechten, democratie milieu voorop worden gezet.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en CETA (uitgebreide economische en handelsovereenkomst tussen Canada en de EU) zijn de meest prominente voorbeelden van hoe het handels- en investeringsbeleid ondemocratisch en uitsluitend in het belang van grote bedrijven uitonderhandeld worden. Onderhandelingen worden in het geheim ondernomen, waarbij zeer weinig informatie beschikbaar gesteld wordt voor publieke controle, terwijl lobby’s van het bedrijfsleven steeds meer invloed op de onderhandelingen mogen hebben.

Als deze afspraken doorgaan, dan zullen multinationals exclusieve rechten krijgen om overheden te vervolgen bij internationale panels die onafhankelijk zijn van nationale en Europese rechtsstelsels. Zij zullen de normen voor gezondheid en veiligheid verlagen in een poging tot de trans-Atlantische “harmonisatie” en ondermijnen de bevoegdheden van nationale en lokale overheden om schadelijke bedrijfspraktijken zoals fracking (*) of het gebruik van GGO’s te voorkomen. Zij zullen de uitverkoop bespoedigen van essentiële openbare diensten en werknemers en sociale rechten dwingen tot in een race naar de bodem. Dit beleid is nauw verbonden met de voortdurende afbraak van de sociale normen en de push voor de privatisering van de openbare diensten in de naam van “bezuinigingen”, “crisis-beleid” en het verhogen van het “concurrentievermogen”.

De actiedag zal onze weerstand publiekelijk zichtbaar maken in de straten van Europa. We zullen het debat over dit beleid in de publieke arena brengen, waar de Europese Commissie en de Europese regeringen proberen om het uit weg te houden. En we zullen onze alternatieven opvoeren voor ander economische beleid.

Wij zijn solidair met de burgers en groepen over de hele wereld die onze bezorgdheid delen over het milieu, democratie, mensenrechten en sociale rechten. TTIP/CETA/TISA en andere soortgelijke handelsovereenkomsten zullen worden gestopt door de energie die de burgers van Europa, Canada en de VS steken in het hoorbaar maken van onze stem.

We roepen organisaties, individuen en allianties op om deel te nemen door het organiseren van autonome gedecentraliseerde acties in heel Europa. Wij verwelkomen de diversiteit van tactieken en solidariteitsacties uit de hele wereld die lokaal zullen bijdragen aan het informeren, betrekken en mobiliseren van mensen.

Wij kunnen deze strijd winnen. Laten we samen macht van het bedrijfsleven terugdraaien!

http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/

——————————

(*) 11 oktober is ook Global Frack Down Day

(**) Aanvulling vertaler: TISA staat voor Trade in Services Agreement, een grotendeels afgeschermd overleg over handel in diensten waarover wikileaks onlangs verontrustende details onthulde.