Ga naar de inhoud

TISA: Geheim verdrag over (de)regulering financiële en andere diensten

Wikileaks heeft afgelopen dagen weer een aantal onthullende documenten vrijgegeven. De meest prominente daarvan is de concept onderhandelingstekst van het geheime Trade in Services Agreement (TISA). Hoewel aan de onderhandelingen over dit verdrag meerdere landen deelnemen, is duidelijk dat het vooral aangedreven en ingevuld wordt door de VS en de EU. Er wordt verwacht dat het resultaat ook naadloos overgenomen zal worden in TTIP (het algemene vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU).

5 min leestijd

Hieronder een integrale vertaling van het persbericht van wikileaks bij de onthulling en samenvattingen van en/of links naar eerste reacties. De onthullingen vestigen overigens ook de aandacht op het feit dat wikileaks-activist Julian Assange al twee jaar opgesloten zit in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Persbericht – Geheim Verdrag Handel in Diensten (TISA) – Bijlage over Financiële Diensten

Wikileaks 19 juni 2014 (vertaling: globalinfo.nl)

Vandaag heeft WikiLeaks de geheime ontwerptekst vrijgegeven van de bijlage over Financiële Diensten in de de Overeenkomst over Handel in Diensten (TISA), die 50 landen en 68,2% (*1) van de wereldhandel in diensten dekt. De VS en de EU zijn de belangrijkste voorstanders van de overeenkomst, en de auteurs van de meeste gezamenlijke aanpassingen in de tekst, die ook van toepassing is op grensoverschrijdende stromen van gegevens (cross-border data flow). In een kenmerkende anti-transparantie manoeuvre door de partijen, is het ontwerp ingedeeld om niet alleen tijdens de onderhandelingen, maar voor vijf jaar na de inwerkingtreding van TISA geheim te worden houden.

Ondanks de tekortkomingen in het financiële regulering die duidelijk werden tijdens de  wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 en de roep om verbetering van de relevante regelgevende structuren (*2), streven voorstanders van TISA naar verdere deregulering van de mondiale markten voor financiële diensten. De ontwerp-bijlage over Financiële Diensten stelt de regels vast die de expansie van financiële multinationals zou ondersteunen – die hun hoofdkantoor voornamelijk in New York, Londen, Parijs en Frankfurt hebben – naar andere landen door te voorkomen dat er regulerende barrières opgeworpen zouden kunnen worden. De uitgelekte ontwerptekst toont ook aan dat de VS bijzonder enthousiast is over het stimuleren van grensoverschrijdende gegevensstromen, hetgeen de onbeperkte uitwisseling van persoonlijke en financiële gegevens mogelijk zou maken.

TISA onderhandelingen vinden momenteel plaats buiten het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten (GATS) en de World Trade Organization (WTO). De overeenkomst wordt echter zodanig gemaakt om compatibel met GATS te zijn, zodat een kritische massa van deelnemers in staat zal zijn om in de toekomst de resterende leden van de WTO onder druk te zetten om zich bij het verdrag te scharen. Opvallend afwezig in de 50 landen die bij de onderhandelingen betrokken zijn, zijn de BRICS-landen Brazilië, Rusland, India en China. Het exclusieve karakter van TISA zal hun positie in toekomstige onderhandelingen over diensten verzwakken.

De ontwerp-tekst is afkomstig van onderhandelingsronde in april 2014. De zesde ronde sinds de eerste plaatsvond in april 2013 De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op 23-27 juni in Genève, Zwitserland.

Huidige WTO-leden die betrokken zijn bij de onderhandelen over TISA zijn: Australië, Canada, Chili, Chinees Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie, met haar 28 lidstaten Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

China en Uruguay hebben aangegeven belangstelling te hebben in in deelname aan de onderhandelingen, maar hebben zicht tot nu toe niet aangesloten.

[1] Swiss National Center for Competence in Research: A Plurilateral Agenda for Services?: Assessing the Case for a Trade in Services Agreement, Working Paper No. 2013/29, May 2013, p. 10.

[2] Bijvoorbeeld, in juni 2012 heeft  Ecuador het verzoek ingediend voor een discussie over heroverweging van de regelgeving en GATS-regels; In september 2009 heeft de Commissie van deskundigen voor hervorming van het internationale monetaire en financiële stelsel, bijeengeroepen door de voorzitter van de Verenigde Naties en voorgezeten door Joseph Stiglitz, haar eindrapport vrijgegeven, waarin staat dat “alle handelsovereenkomsten moeten worden herzien om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de noodzaak van een inclusief en alomvattend  internationaal regelgevend kader dat bevorderlijk is voor crisispreventie en-beheer, anticyclische en verstandige voorzorgsmaatregelen, ontwikkeling en inclusieve financiering. “

Je vindt de volledige tekst van de concept bijlage hier

analyse van het document hier (pdf)  of online te lezen hier.

Aanbevolen lectuur:

(tot zover de persverklaring van wikileaks)

Reacties op de wikileaks-onthulling:

Leaked Financial Services Agreement would lock in failed neoliberal model
The leak shows the negotiation is being spearheaded by the US and EU and the New Zealand government is willing to unquestioningly accept these rules, says FIRST Union General Secretary Robert Reid. (…) “We’ve long lobbied against the highly undemocratic nature of similar multilateral negotiations like the TPPA, but this appears to be even worse. This has the fingerprints of the world’s largest banks, finance and insurance companies all over it,” said Reid. (Bron)

WikiLeaks Reveals Global Trade Deal Kept More Secret Than the Trans-Pacific Partnership (Mike Ludwig/Truthout)
“This agreement is all about making it easier for corporations to make profits and operate with impunity across borders,” said PSI General Secretary Rosa Pavanelli in response to the leak. “The aim of public services should not be to make profits for large multinational corporations. Ensuring that failed privatizations can never be reversed is free-market ideology gone mad.”

Extra: meer over TISA

TISA rally photos that can be freely used by media (Photo credit: Public Services International)
http://www.world-psi.org/en/photos-anti-tisa-demonstration-geneva
https://www.flickr.com/photos/53821442@N06/sets/72157644130945749/

More TISA graphics and materials (in English):
http://www.world-psi.org/en/campaign-release-kit-tisaIn

French :http://www.world-psi.org/fr/issue/ACS
In Spanish: http://www.world-psi.org/es/issue/TISA