Ga naar de inhoud

Oproep 10 maart: Onteigenen woningspeculanten is het halve werk!

Onder het motto »#Onteigening is het halve werk! Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. Weg uit onze steden!« roept de actiecoalitie op om in het hele land op dinsdag 10 maart mobiliserende acties te organiseren voor de »Housing Action Day 2020« die eind maart zal geschieden. (Deutsche Version Unten).

6 min leestijd

(Zie hier de oproep voor 28 maart 2020, Housing Action Day)

De aanleiding daarvoor is het begin van de jaarlijkse vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, waar veel steden en gemeentes uit Duitsland (en andere Europese landen, vert.) aanschuiven bij de investeerders – misschien ook jullie stad? Zoek het uit, wordt actief en warm vast op voor de Actiedag op 28 maart, post jullie foto’s en clips van jullie acties via sociale media: #Mipim2020 #HousingActionDay2020 #Mietenwahnsinn

Samen tegen Huurwaanzin en verdringing
Jullie actiecoalitie

******************************

# Onteigening is het halve werk! Vonovia, Deutsche Wohnen en Co. uit onze steden!

Dinsdag 10 maart 2020: Landelijke mobilisatieacties voor de “Housing Action Day 2020” tegen huurwaanzin en  verdringing op zaterdag 28 maart 2020.

Onvoldoende onderhoud, te hoge energierekeningen, ruimtes die veel te dicht bebouwd worden, asociale moderniseringsmaatregelen, maximale huurverhogingen, schaamteloze rechtszaken tegen huurders – de schandalige handelspraktijken van grote woningbedrijven als Vonovia en Deutsche Wohnen en co. zijn al jaren bekend. Toch hebben deze bedrijven en andere vastgoedbeleggers veel te lang van onze steden hun prooi kunnen maken en ongehinderd winsten kunnen genereren over onze ruggen. Niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa zijn huurwaanzin en verdringing de trieste dagelijkse routine van een maatschappij die winstmaximalisatie in het middelpunt van al haar activiteiten plaatst. Winst, aandelenkoersen en dividenden voor aandeelhouders zoals bij de vermogensbeheerder Blackrock, dat is wat telt. Onze behoeften als huurders en bewoners, ons recht op een stad zijn hier niet van belang.

We willen dit niet langer accepteren! Woonruimte mag geen handelswaar zijn – en het moet dan ook geen handelswaar zijn. Het initiatief “Deutsche Wohnen und Co. Enteignen” uit Berlijn laat zien dat het mogelijk is: De onteigening en socialisatie van grote woningbedrijven is noodzakelijk – en mogelijk. Zonder de druk van de winst kan de huurprijs dalen, kan de verdringing worden gestopt en kunnen we allemaal weer rustig slapen. Samen kunnen we de huisvesting democratisch beheren. In plaats van winstverwachtingen, aandelenmarkten en investeerders, beslissen de betrokkenen wat er met de woningen gebeurt. Het is de moeite waard om hiervoor druk uit te oefenen en te vechten!

Daarom roepen we op tot actie. Op dinsdag 10 maart begint de jaarlijkse vastgoedbeurs MIPIM in Cannes, Frankrijk. Volgens de uitnodigingstekst biedt de beurs “ongeëvenaarde toegang tot het grootste aantal vastgoedontwikkelingsprojecten en kapitaalbronnen ter wereld” – en veel Duitse steden en gemeenten zijn ook innig bevriend met die investeerders. Laten we de start van de beurs gebruiken om het vastgoedkapitaal en zijn lobby te laten zien dat er sterk verzet bestaat tegen hun winstbejag – en tegelijkertijd solidaire groeten sturen naar alle stedelijke initiatieven en groepen in heel Europa die strijden tegen de huurgekte en de verdringing en samen met ons de internationale “Housing Action Day” op 28 maart voorbereiden. Alleen al in Duitsland hebben meer dan 80 initiatieven en groepen uit meer dan 30 steden de oproep tot een actiedag ondertekend.

Laten we op dinsdag 10 maart een bezoek brengen aan grote woningbedrijven en investeerders in het hele land! Zoek ze in je stad p en loop vast warm voor de “Housing Action Day”! Maak het “spook van de onteigening” zichtbaar, ontketen vette-huur-feesten, organiseer ludieke prijsuitreikingen voor bijzonder belabberde verhuurders* of laat met andere creatieve acties zien dat onteigening het halve werk is. Maak foto’s, maak korte films – en deel je acties via sociale media: #Mipim2020 #HousingActionDay2020 #rent waanzin

Samen tegen huurgekte en verdringing

Actiecoalitie tegen verdringing en huurgekte.

(Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn)

Web: www.housing-action-day.net
Facebook: https://www.facebook.com/mietenwahnsinnstoppen
Twitter: www.twitter.com/HDay2020
Instagram: https://www.instagram.com/mietenwahnsinnstoppen/
E-Mail: info@housing-action-day.net
Telefon: 0152 27 26 63 45

———————-

Deutsch:

#Enteignung ist die halbe Miete! Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. raus aus unseren Städten!

Dienstag, 10. März 2020: Bundesweite Mobilisierungsaktionen zum »Housing Action Day 2020« gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung am Samstag, 28. März 2020

Mangelhafte Instandhaltung, überhöhte Nebenkostenabrechnungen, rücksichtslose Nachverdichtung, unsoziale Modernisierungsmaßnahmen, maximale Mieterhöhungen, dreiste Klagen gegen Mietspiegel – die skandalöse Geschäftspraxis großer Wohnungsunternehmen wie Vonovia, Deutsche Wohnen und co. ist seit Jahren bekannt. Trotzdem konnten diese Konzerne und andere Immobilieninvestoren viel zu lange unsere Städte zu ihrer Beute machen und auf unserem Rücken ungehindert Renditen erwirtschaften. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa sind Mietenwahnsinn und Verdrängung der traurige Alltag einer Gesellschaft, die Profitmaximierung ins Zentrum allen Handelns stellt. Gewinne, Aktienkurse und Dividenden für Anteilseigner*innen wie den Vermögensverwalter Blackrock, das ist es, was zählt. Unsere Bedürfnisse als Mieter*innen und Bewohner*innen, unser Recht auf Stadt sind da nicht von Interesse.

Das wollen wir nicht länger hinnehmen! Wohnraum darf keine Ware sein – und er muss auch keine Ware sein. Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. Enteignen« aus Berlin zeigt, dass es geht: Die Enteignung und Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne ist notwendig – und sie ist möglich. Ohne Profitdruck können die Mieten sinken, die Verdrängung gestoppt werden und wir alle wieder ruhig schlafen. Gemeinsam können wir den Wohnraum demokratisch verwalten. Statt Gewinnerwartungen, Aktienmärkten und Investoren entscheiden die Betroffenen, was mit dem Wohnraum geschieht. Dafür lohnt es sich, Druck zu machen und zu kämpfen!

Deshalb rufen wir dazu auf, aktiv zu werden. Am Dienstag, den 10. März beginnt im französischen Cannes die jährlich stattfindende Immobilienmesse MIPIM, die laut Einladungstext »einen unvergleichlichen Zugang zu der größten Anzahl an Immobilienentwicklungsprojekten und Kapitalquellen weltweit« bietet – und bei der auch viele Städte und Gemeinden aus Deutschland sich den Investor*innen anbiedern. Nutzen wir den Messestart, um dem Immobilienkapital und seiner Lobby zu zeigen, dass der Widerstand gegen ihr Profitstreben groß ist – und um gleichzeitig solidarische Grüße an alle stadtpolitischen Initiativen und Gruppen zu schicken, die sich in ganz Europa gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung zur Wehr setzen und mit uns gemeinsam den internationalen »Housing Action Day« am 28. März vorbereiten. Allein in Deutschland haben bereits über 80 Initiativen und Gruppen aus mehr als 30 Städten den Aufruf zum Aktionstag unterzeichnet.

Lasst uns am Dienstag, den 10. März bundesweit große Wohnungsunternehmen und Investoren besuchen! Rückt ihnen in eurer Stadt auf die Pelle und lauft Euch warm für den »Housing Action Day«! Macht das »Gespenst der Enteignung« sichtbar, lasst Fette-Mieten-Partys steigen, veranstaltet satirische Preisverleihungen für besonders miese Vermieter*innen oder zeigt mit anderen kreativen Aktionen, dass Enteignen die halbe Miete ist. Macht Fotos, dreht kurze Filme – und teilt eure Aktionen über Social Media: #Mipim2020 #HousingActionDay2020 #Mietenwahnsinn

Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung!

Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn
Web: www.housing-action-day.net
Facebook: https://www.facebook.com/mietenwahnsinnstoppen
Twitter: www.twitter.com/HDay2020
Instagram: https://www.instagram.com/mietenwahnsinnstoppen/
E-Mail: info@housing-action-day.net
Telefon: 0152 27 26 63 45