Ga naar de inhoud

Nieuwe sleepnetwet dreigt

Morgen, dinsdag 24 oktober, stemt de tweede kamer over een nieuwe sleepwet, waarmee zo’n beetje al je internetverkeer doelwit van de staat zou kunnen worden.

3 min leestijd

(Foto CEU, Flickr CC2.0)

De geheime diensten willen makkelijker internetkabels kunnen tappen. Nu moeten ze – vinden ze zelf – nog teveel toestemming vragen alvorens ze dat doen, en kunnen ze nat gaan als ze dat niet doen. Als de nieuwe wet aangenomen wordt, vindt de meeste controle achteraf plaats en dus niet meer door een daarvoor uitgeruste controledienst (de TIB) maar achteraf door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Ze mogen dan massaal gegevens binnenslurpen en door computerprogramma’s laten filteren, en de ‘bulk’ lange tijd opslaan, zonder dat er controle over is wat er met die informatie gebeurt.

De bestaande beperkende wet ging in 2018 van kracht. Eerder werd nog in 2017 een raadgevend referendum over de sleepwet door de tegenstanders gewonnen. Nu komt de bevoegdheid tot massaal binnenzuigen van onze informatie er ‘tijdelijk’ alsnog, als de kamer instemt.

Er zijn een heel stel hoorzittingen geweest in de aanloop naar dit wetsvoorstel, waar een deskundige klokkenluider opdook die fel tegenstander was van de verruiming van de bevoegdheden. Dat was, en is, Bert Hubert die twintig jaar voor de AIVD en daarna toezichthouder TIB heeft gewerkt en een fel pleidooi tegen de nieuwe wet afgaf die nog online terug te vinden is. Hij is vanwege dit wetsvoorstel opgestapt bij de TIB. https://berthub.eu/tk/

Ook de internet- en privacy waakhond Bits Of Freedom zat er bovenop en deed aan de hoorzitting mee. Gevolg van de kritiek was dat er wat veranderingen kwamen in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Er werd op twee punten in een nota van wijziging wat meer controle beloofd. De Raad van State had het wetsvoorstel bestudeerd en met een zware onvoldoende (‘zwaar dictum’) teruggestuurd.

Volgens nu.nl zijn de meeste partijen in het parlement al lang gerustgesteld door de sussende woorden van de overheid. Maar Bits of Freedom is allerminst gerust en waarschuwt dat:

Dit voorstel is niet goed voor de bescherming van onze rechten

In het kort:

  • Met dit voorstel weet je nog steeds niet of jouw gegevens worden verzameld als onderdeel van een bulkdataset, maar is de kans daarop gezien de schaal van deze gegevensverzamelingen reëel.
  • Met dit voorstel weet je nog steeds niet hoe lang jouw gegevens bewaard worden als ze zijn verzameld als onderdeel van een bulkdataset, of hoe lang dat zou mogen.
  • Met dit voorstel weet je nog steeds niet of jouw gegevens rechtmatig worden bewaard, omdat het niet is voorgeschreven dat er op die specifieke verlengingsbeslissing toezicht wordt gehouden.

En nog een interessante noot van BoF:

PS: Ook de draad kwijt over welk voorstel dit nu precies gaat? Dat is niet gek. De totstandkoming van de nieuwe inlichtingenwetgeving wordt er niet overzichtelijker op. We hebben het nu over de nota van wijziging die de nota van wijziging wijzigt die aanpassingen maakte aan de Tijdelijke wet die de Wiv deels wijzigt en deels aanvult. For real.

Het blijft een gruwelijk schouwspel altijd, die Haagse worstenfabriek.

Link naar kamerstukken 2e Kamer.