Ga naar de inhoud

Mobilisaties in Frankrijk op 16-18 November

Op 16, 17 en 18 november staan er weer grote mobilisaties tegen Macron en zijn arbeidswethervormingen gepland.  Voor de 16e november roepen verschillende vakbonden (FO, CGT, Solidaires en kleinere) op tot staking in met name het onderwijs. Op 18 november wordt er opgetrokken naar het Élysee…Hieronder de oproep van ‘front social’ die nu ook op de site van de grootste vakbond CGT staat.

3 min leestijd

(Bron Front Social Uni, vertaling globalinfo, zie voor eerdere berichten op globalinfo over de protesten tegen de Loi Travail deze tag)

Macron is een plaag!

De 16 demonstreren we allemaal samen, de 17e gaan we daarmee door en de 18e trekken we op naar het Élysee (regeringspaleis, vert.)

De aanvallen van Macron gaan veel verder dan het verkiezingsprogramma waarop hij (nogal mager) is gekozen. Dronken van zichzelf en bij gebrek aan een reactie op niveau , beschouwt hij zichzelf almachtig en zet alle wreedheid van de staat in tegen alles wat sociaal, democratisch, solidair, ecologisch is.

De vernietiging versie-Macron is gericht op lange termijn en verspreidt zich over de hele samenleving:

  • De rechtsstaat is opgeslokt door de permanente noodtoestand,
  • het sociaal recht en zijn arbeidswetgeving worden ontbonden onder de macht van de werkgever,
  • de jongeren worden beroofd van de ondersteunde banen, de rest is precair, of werkloos, of geselecteerd aan de poort van de universiteit,
  • de beschermde huurders zijn dat niet langer, ziekenhuisopname wordt beperkt, de sociale zekerheid wordt bedreigd,
  • de kleinen worden overbelast om de rijken het geschenk van het einde van de ISF (vermogensbelasting, vert) te betalen,
  • en Macron behandelt immigranten zoals het Le Pen behaagt

Er bestaat geen illusie meer over een “sociale dialoog”, er bestaat geen parlementaire democratie, alleen een Macron-koning omringd door vijf particuliere raadgevers. Wat er ook gebeurt!

Toch is er overal ergernis. We horen het gerommel in bedrijven en buurten, onder gepensioneerden en jonge mensen … Deze regering en haar afgevaardigden vormen altijd een minderheid in de publieke opinie. Veel van degenen die Macron en zijn beleid afwijzen, zoeken naar manieren om uitdrukking te geven aan en hun eisen en afwijzing van Macron.

Vooral omdat op straat de strijd voortduurt. De mogelijkheid bestaat om van mobilisaties van activisten/s te gaan naar algemene bewegingen, waarbij het grootst mogelijke aantal mensen bijeen wordt gebracht, het grootste aantal te verzamelen, zelfs als hier of daar de vermoeidheid begint toe te slaan door de fragmentatie van de krachten.

Door onze vastberadenheid en ons verlangen naar eenheid kunnen we de gang van zaken bijsturen.

Het Sociaal Front heeft alle vakbonden, politieke organisaties en verenigingen voorgesteld om een mars naar het Elysée te organiseren op 18 november, zodat de 16e geen dag zonder toekomst is, of een gevecht tegen de bierkaai, opdat deze actie een voortzetting heeft, zodat we met 2 of 3 dagen van voortdurende mobilisatie onze vastberadenheid kunnen tonen. We willen helpen het vertrouwen in ons kamp te herstellen en de moed te geven om het strijdperk weer te betreden.

De demonstratie van 18 november om 14 uur, metro Pereire in Parijs heeft deze betekenis: het is een grote beweging die we nodig hebben tegen het autoritarisme van de president. We zullen op 18 november naar het Elysee marcheren voor de intrekking van de Macron-verordeningen en al zijn asociale maatregelen, voor een wereld van solidariteit, wederzijdse hulp en sociale rechtvaardigheid.

—-

#FrontSocial stelt alle actoren in de sociale beweging voor om een einde te maken aan de verdeeldheid en zich te verenigen om niet ten onder te gaan.!

Alles over het initiatief: https://www.frontsocialuni.fr/