Ga naar de inhoud

KSU/Basta : De Shock Doctrine toen en nu. Het geval Griekenland

De noodtoestand in Frankrijk en het neoliberale beleid dat opgelegd wordt aan Griekse gemeenschappen zijn allemaal voorbeelden van wat Naomi Klein zou noemen ‘Shock doctrines’. Daarom vertonen we ook haar documentaire die dezelfde naam draagt. (English below)

3 min leestijd

Maar omdat we de werkelijkheid niet alleen willen begrijpen maar die ook willen veranderen, richten we na de vertoning de blik op Griekenland en proberen te leren van de strijd daar.

De verschrikkelijke aanvallen in Parijs afgelopen november hebben ons allen geshockeerd. Een mengsel van angst en verbijstering heeft ons niet geoorloofd om helder te denken, onze eigen veiligheid leek op het spel te staan en alles dat we voor vanzelfsprekend namen, leek bedreigd te worden.

Dat was de perfecte gelegenheid om toe te slaan. De Franse regering nam natuurlijk de leiding, met z’n oorlogsverklaring en het uitroepen van de noodtoestand waar sommigen van ons mee te maken kregen tijden COP21, en daarna volgden alle andere regeringen in Europa met het instellen van zelfs nog repressievere wetten. De meeste van deze maatregelen zouden nooit door de bevolking aanvaard zijn als ze vóór de terroristische aanslagen voorgesteld waren.

Dit is een perfect voorbeeld van wat Naomi Klein noemt de “Shock Doctrine”. Daarom vertonen we ook haar documentaire die dezelfde naam draagt.

Maar omdat we de werkelijkheid niet alleen willen begrijpen maar die ook willen veranderen, richten we na de vertoning de blik op Griekenland en proberen te leren van de strijd daar.

Daarom vertonen we ook haar documentaire die dezelfde naam draagt.

Hoe worden onpopulaire veranderingen door de heersende klassen opgelegd?

Hoe is dat in Griekenland gebeurd?

Hoe hebben Grieken gereageerd op deze maatregelen

Hoe kunnen we herstellen van de shock en terugslaan?

Kom voor een levendige diskussie met twee leden van de bewegingen in Griekenland!

————————————–

Waar: Kargadoor , Oudegracht 36 , Utrecht, Nederland
Wanneer: 04/02/2016 – 19:30

website KSU

———————–

‘The Shock Doctrine’ Then and Now. A case-study of Greece

English

do 04 feb, 2016

19:30 – 22:00

De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

The terrible attacks in Paris last November shocked us all. A mixture of fear and astonishment did not leave us think clearly, our own security seemed at risk and everything we had taken for granted looked to be in danger.
That was the perfect opportunity to strike. The french government took of course the lead, with its declaration of war and the imposition of a state of emergency some of us felt during COP 21, and then every other government in Europe followed with the approval of even more repressive laws. Most of this measures would never have been accepted by the population had they been proposed before the terrorist attacks.

This is the perfect example of what Naomi Klein calls the “Shock Doctrine”. That is why we are screening her documentary of the same name.
Moreover as we don’t only want to understand reality but we want to change it, after the screening we will turn the focus to Greece, where shock doctrine has also been applied, and try to learn from their struggles.

How are unpopular changes imposed by the ruling classes?
How have they been imposed in Greece?
What has the Greek people reacted to these measures?
How can we recover from the shock and strike back?

Join us in a lively discussion with two members of the movements in Greece!