Ga naar de inhoud

Ketens doorbreken – havens lamleggen – fossiel kapitalisme overwinnen

“En omdat een massabeweging nog niet in zicht is, moeten we op zijn minst een steeksleutel in de kapitalistische machine gooien, we moeten, om de mogelijkheden van de antikapitalistische strijd voor de toekomst wereldwijd te laten zien, de normale uitvoering van het bestaande blokkeren. Want zonder einde is er geen nieuw begin.” (Uit onze oproep om de haven van Hamburg te blokkeren in 2017)

5 min leestijd

(Bron: website Ums Ganze (English version, Deutsche Version), vertaling globalinfo.nl (echt dol op donaties))

Hamburg, toegangspoort tot de wereld. Een wereld waarvoor zich elke maand steeds duidelijker rampscenario’s aftekenen. Een wereld die vergaat, zodat alles kan blijven zoals het is. Waar goederen vrij kunnen circuleren en mensen elke dag sterven aan de grenzen. Waarin winst boven het levensonderhoud van de mensheid wordt gesteld.

Een beroep doen op een regering waarvan de leider klimaatactivisme vergelijkt met het nazi-bewind is tijdverspilling. En die tijd heben we nauwelijks meer. Alleen onverzoenlijkheid is op zijn plaats: Daarom roepen wij op tot collectief verzet door de aanvoerketens in de haven van Hamburg aan te pakken en te verstoren.

Around the world. De logistiek van het kapitaal

Als in een koortsdroom houdt het kapitalisme alles in beweging – overal, de hele tijd. Voordat wij ons kunnen vergapen aan de immense verzameling goederen in de rekken, hebben alle afzonderlijke onderdelen immense afstanden afgelegd. Vanaf het begin heeft de kapitalistische winstlogica gestreefd naar een wereldwijde organisatie en uitbreiding van de productie. Dit principe begon gewelddadig met koloniale invallen en de transatlantische slavenhandel. Het is vandaag de dag nog steeds de basis van de wereldzeevaart en de haven van Hamburg. In korte tijd heeft het kapitalisme de hele aarde veranderd in een fossiele fabriek. Waterwegen, spoorwegen en wegen verbinden de grondstofwinning, de productie en de afzetmarkten. Deze verbinding is de logistiek.

Logsitiek maakt de totale concurrentie op de wereldmarkt mogelijk. Regio’s die eeuwen van koloniale onderdrukking achter de rug hebben, zijn in deze ordening overgeleverd aan de geïndustrialiseerde naties in het Noorden. In het Zuiden van de wereld worden natuurlijke hulpbronnen ten koste van grote vernietiging ontgonnen om ze in het Noorden winstgevend te kunnen verwerken. Elke regulering van de toeleveringsketen en elk streven naar verantwoordelijkheid blijkt een farce te zijn, als we zien onder welke wrede omstandigheden gewerkt wordt in de mijnen in Congo, waar het coltan voor de grote techbedrijven wordt gewonnen. De containers en de geautomatiseerde dokken verhullen de brutaliteit van de mondiale markteconomie en de arbeidsverdeling.

Harder Better Faster Stronger.

Het kapitalistische mobiliteitsparadigma

De containerschepen worden door water vervoerd, maar door kapitaal verplaatst. Dit gaat door op het land: of het nu gaat om het vervoer van goederen, de autorit naar het werk of het toerisme, er is weinig beweging die niet ten dienste staat van het genereren van winst. Ondertussen wordt het kapitalistische mobiliteitsparadigma voltooid met de levering van goederen in 10 minuten op de ruggen van fietskoeriers. Iedereen is zich terdege bewust van de gevolgen van deze waanzin. De scheepvaart alleen al is verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot, 15% van de uitstoot van stikstofoxide en 13% van de uitstoot van zwaveldioxide.

One More Time
De haven lam leggen.

Terwijl de zuivere produktiekosten voor de producenten van één enkel produkt dalen, wordt het voor de winstvoet steeds belangrijker hoe snel een produkt van plaats kan veranderen. Met de zogenaamde just-in-time-productie, dat wil zeggen; vooral kleinere voorraden, werd de productie goedkoper, maar ook afhankelijk van een goed getimede en goed functionerende logistiek. Niet alleen het containerschip Ever Given, dat onvrijwillig het Suezkanaal blokkeerde, heeft de afgelopen jaren enorme gaten in de bevoorradingsketens geslagen. Zelfs in een gedigitaliseerde economie moeten goederen verder kunnen blijven bewegen, zodat het kapitalisme afhankelijk blijft van knooppunten zoals de haven van Hamburg. Het is niet alleen een symbolische plaats van de wereldmarkt en het Duitse exportkapitalisme, het is er ook een neuralgisch punt van. Met de blokkade van de haven tijdens de G20-top in 2017 hebben we voor miljoenen schade aangericht, alleen al door het normale verkeer een paar uur te onderbreken. De brancheorganisatie zegt dat de “toeleveringsketens tot het breekpunt zijn gespannen.” Wij zien dit als een sportieve uitdaging.

Think global – Act global

De klimaatprotesten van de afgelopen jaren hebben al een grote impact gehad op het publieke discours. Wij willen dit samen met Ende Gelände verder voeren en de destructieve koers van het kapitalisme nu daadwerkelijk onderbreken. Het heden is al de catastrofe. De materiële interventie had al lang moeten plaatsvinden. Het ontwrichten van de logistiek geeft ons een krachtig instrument dat wereldwijd kan worden ingezet.

De netwerkvorming van de wereld via de logistiek wordt gestuurd door een koude, destructieve materiële dwang. Het is een netwerk van verdeeldheid en isolement. Wij willen echter geen kapitalistische toeleveringsketens verbreken om terug te vallen op regionalisme of zelfs nationaal isolement – wij willen een wereldwijd netwerk van mensen onder geheel andere voorwaarden. Wij willen een mondialisering van de solidariteit. De transnationale strijd tegen racisme, voor feminisme en klimaatrechtvaardigheid zou het uitgangspunt kunnen zijn.

Daarom gaan we deze zomer weer naar de haven en leggen hem lam. Deze keer samen met Ende Gelände en vele andere activisten als onderdeel van de protestweek voor klimaatrechtvaardigheid in Hamburg. Wij willen de logistiek van het kapitaal ontwrichten en onderling nieuwe banden van solidariteit smeden.

vogliamo tutto – blocchiamo tutto (Italiaans voor: wij willen alles, laten we alles blokkeren)

—————

(Aanvulling globalinfo.nl:)

Ende Gelande, het initiatief dat voorheen vooral massale protesten tegen de bruinkoolwinning in Duitsland heeft georganiseerd, organiseert nu samen met anderen een klimaatkamp en massale acties in (de buurt van) Hamburg, van 9-15 augustus. Zie hier meer informatie Daar sluit Ums Ganze zich dus bij aan met deze blokkadeactie.

Op zondag 10 juli is er een actieconferentie over in Hamburg

Op zaterdag 27 augustus is er een demonstratie in Keulen tegen de vernietiging van een heel dorp, Lützerath, voor de bruinkoolwinning door energieconcern RWE. De onteigening van RWE wordt daarbij geëist.

Voor informatie over de blokkade van de haven van Hamburg zie de website van Ums Ganze.