Ga naar de inhoud

Italiaanse G8-gevangene opnieuw niet uitgeleverd door Frankrijk

Voor de derde keer verwerpt een rechtbank in Frankrijk het Italiaanse arrestatiebevel voor de anarchist Vincenzo Vecchi. De 49-jarige Italiaan moet gevangen worden gezet voor topprotesten in 2001. Het Franse openbaar ministerie kan nog een laatste keer in beroep gaan.

3 min leestijd

(Vertaling: globalinfo.nl, foto van steungroep voor Vincenzo: demonstratie voor de rechtbank)

Meer dan 20 jaar na de protesten tegen de G8-top in Genua, heeft een hof van beroep in Lyon in de derde instantie de uitvoering verhinderd van een Europees aanhoudingsbevel tegen anarchist Vincenzo Vecchi. Volgens het persagentschap AFP, dat beweert een kopie heeft ontvangen van de uitspraak van afgelopen vrijdag, zien de rechters de overbrenging naar Italië als een “onevenredige inmenging in het recht op eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven”. De vermeende misdrijven – waaronder de vernieling van een bank en de brandstichting van een auto – in juli 2001 zijn lang geleden gepleegd, zeggen zij. zeggen ze. Vecchi woonde sinds 13 jaar in het dorp Morbihan in Bretagne en had daar ook een gezin gesticht. Hij was “sociaal goed geïntegreerd”, aldus de rechtbank.

Vecchi was veroordeeld wegens “verwoesting en plundering” in de Ligurische hoofdstad en moest daarom bijna twaalf jaar gevangenisstraf uitzitten. In totaal stonden in Italië 25 Italiaanse activisten terecht voor dezelfde aanklacht. Elf van hen kregen zware straffen, die na een hoger beroep in 2009 zelfs werden verhoogd. Onder de beschuldigden was Vecchi’s toenmalige vriendin Marina Cugnaschi, die tot meer dan twaalf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Francesco Puglisi kreeg de hoogste gevangenisstraf van 15 jaar. “Dit is geen veroordeling, dit is een daad van wraak”, had Haidi Giuliani, de moeder van Carlo Giuliani, die tijdens het protest tegen de top van Genua door de politie werd gedood, destijds opgemerkt. Vecchi was vervolgens naar Frankrijk gevlucht.

Vóór het proces in Lyon hadden tien bekende persoonlijkheden in een opiniestuk in de krant “Le Monde” geëist dat de uitlevering van Vecchi zou worden verhinderd. Onder hen waren de Nobelprijswinnares voor literatuur Annie Ernault, de filmmaker Ken Loach en de auteur Noam Chomsky.

Rechtbanken van beroep in Rennes en Angers hadden de uitvoering van het aanhoudingsbevel al verworpen omdat er in Frankrijk geen equivalent bestaat voor het delict “verwoesting en plundering”. Artikel 285 van het Italiaanse strafwetboek werd in 1930 onder het fascistische regime van Mussolini ingevoerd en werd ook gebruikt tegen demonstranten na de G8-top van 2001. De kern van de wet is de bepaling dat de beschuldigden de feiten niet zelf hoeven te hebben gepleegd. Alleen hun aanwezigheid op de plaats van het misdrijf, en dus de door de rechtbank veronderstelde goedkeuring van wat daar is gebeurd, is voldoende voor een collectieve straf.

Het openbaar ministerie kan voor een derde keer in beroep gaan. Dit zou mogelijk zijn omdat Frankrijk gebonden is aan het Gemeenschapsrecht van de EU en dus een Europees aanhoudingsbevel moet uitvoeren. Dit geldt echter slechts voor in totaal 32 strafbare feiten, die in de respectieve landen gelijkelijk strafbaar moeten zijn. De wet in Frankrijk kent echter geen paragraaf zoals die over “verwoesting en plundering”.

In een uitspraak van juli 2022 erkende het Europees Hof van Justitie echter Mussolini’s wet op “verwoesting en plundering” en oordeelde dat deze geen strikte gelijkwaardigheid vereiste met een Frans strafbaar feit. De mensenrechtenorganisatie Fair Trials bekritiseerde de uitspraak als misbruik van het Europees aanhoudingsbevel. Volgens hen mag de wederzijdse erkenning van de rechterlijke macht van andere lidstaten, zoals Frankrijk in de EU-verdragen heeft beloofd, niet botsen met de verplichting om de grondrechten in eigen land te respecteren.

“Wij vragen het Openbaar Ministerie plechtig geen cassatieberoep in te stellen en zo op een elegante en waardige manier een einde te maken aan deze krankzinnige affaire”, schreven de leden van het Steuncollectief voor Vincenzo Vecchi vrijdag in hun persbericht. Op die manier zouden de rechters de inmiddels 49-jarige Italiaan “de kans kunnen geven een vreedzaam leven in Morbihan te hervatten”.