Ga naar de inhoud

ISDS: Lobbygroep EFILA’s belang in arbitrage over investeringen

Friends of the Earth Europe, het Transnational Institute en Corporate Europe Observatory hebben een nieuw rapport uitgebracht “Lawyers subverting the public interest” (Advocaten die het publieke belang ondermijnen). Het legt onder meer bloot dat EFILA financiële belangen heeft bij het in standhouden en uitbreiden van het huidige systeem van arbitrage over investeringen.

3 min leestijd

(Zie het Engelstalige origineel hier vertaling globalinfo.nl)

Advocaten die het publieke belang ondermijnenLobbygroep EFILA’s belang in arbitrage over investeringenAls antwoord op de groeiende publieke kritiek op internationale regelgeving over investeringen, is er een nieuwe lobbygroep opgericht, EFILA, die poogt om Europese politici en ambtenaren te beïnvloeden.

Dit rapport legt bloot hoe EFILA vertegenwoordiger is van een poging van de arbitrage-industrie om weerstand te bieden tegen hervormingen die hard nodig zijn, teneinde een zeer lucratieve bedrijfstak te beschermen. In januari 2015 heeft de Europese Commissie de eerste resultaten gepubliceerd van een publieke consultatie met het hoogste aantal reacties in de geschiedenis van de EU – meer dan 145.000 inzendingen door burgers.

Wat had de belangstelling en tegenstand van zoveel Europese burgers opgewekt? Een geheimzinnig juridisch systeem dat tot enkele jaren geleden nog grotendeels onbekend was voor het algemene publiek: het investeerder-staat conflict beschikkings mechanisme (investor-state dispute settlement mechanism, ISDS).

Binnen enkele jaren was ISDS veranderd van een systeem dat alleen een paar juridische specialisten kenden, in het meest hevig betwiste onderdeel van het voorgestelde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS – het Transatlantische Verbond over Handel en Investeringen (the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

Critici hebben gewezen op de vele tekortkomingen van het ISDS-mechanisme dat bedrijven de gelegenheid biedt om overheden aan te klagen wegens het doorvoeren van regelgeving en wetten die ingevoerd werden om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen.[1] Politieke groepen in het Europese Parlement en nationale regeringen hebben opgeroepen om uitsluiting van ISDS uit het verdrag tussen de EU en de VS.[2]

Het debat is niet ongemerkt voorbijgegaan aan advocatenbedrijven en juridische adviseurs van bedrijven die de belangrijkste profiteurs zijn van het groeiende arbitrage systeem voor investeringen en die er flink aan zullen verdienen als ISDS onderdeel wordt van TTIP. Als reactie op de kritiek heeft een aantal internationale advocatenbedrijven die actief zijn op het gebied van arbitrage een denktank opgericht met als doel om het huidige ISDS-systeem te verdedigen: De European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA).

Hoewel EFILA zich zegt “te richten op een objectief debat” rond ISDS [3] hebben de advocatenbedrijven die het opgericht hebben en de personen die in het bestuur van EFILA zitten duidelijke directe belangen in het huidige systeem van investeringsarbitrage, wat leidt tot ernstige twijfels of de beleidsadviezen weinig meer  zullen zijn dan propaganda voor de arbitrage-industrie.EFILA lijkt een voorbeeldig geval van een groep met specifieke belangen, die probeert een systeem te beschermen en uit te bouwen dat zeer winstgevend is voor z’n leden, en ten koste gaat van het algemene publiek.

Een brede groep van ondersteuners van publieke belangen, variërend van consumentenorganisaties en vakbonden tot milieu-organisaties en groepen voor publieke gezondheidszorg, heeft zich uitgesproken tegen ISDS. Bedrijven, overheden en academici hebben ook opgeroepen om ISDS uit TTIP te halen.[4]

EFILA’s positie lijkt derhalve alleen de belangen te vertegenwoordigen van de bedrijfstak voor investeringsarbitrage.

Deze briefing neemt een nadere  kijk op EFILA en de advocatenbedrijven en individuen die eraan verbonden zijn, om aan te tonen dat EFILA een poging vertegenwoordigt van de arbitrage-industrie om zich af te schermen tegen publieke druk en broodnodige hervormingen van het huidige systeem van internationale wetgeving over investeringen.

(Zie het hele Engelstalige rapport hier als pdf: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/efila_report-web.pdf)

Links/noten
——
[1] http://us10.campaign-archive1.com/?u=4f1288671ac68a4e089b80525&id=ce77837d15&e=cc309a60c6
[2] http://www.tni.org/briefing/lawyers-subverting-public-interest
[3] http://bit.ly/1JFT2Wr
[4] http://bit.ly/1H2oq1y
[5] http://bit.ly/1H2oq1y