Ga naar de inhoud

Internationale acties tegen de NAVO-top in Brussel, 24 – 25 mei 2017

Investeer in mensen, niet in oorlog De aankomende NAVO-top zal de eerste zijn waaraan VS president Trump deelneemt. De top vindt in mei plaats in het gloednieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel, een stad die zowel de NAVO als de Europese Unie huisvest. Van beide organisaties is het militaire beleid nauw met elkaar verbonden.

3 min leestijd

(Bron: stopnato2017.org)

De NAVO en haar lidstaten voeren illegale oorlogen en militaire interventies van Joegoslavië tot Afghanistan, Libië, Syrië, de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Zij wakkeren de internationale instabiliteit aan en bevorderen de wapenhandel en de militarisering. De NAVO blijft kiezen voor de grootste dreiging van de mensheid: nucleaire wapens.

Van top naar top bestendigt, versterkt en breidt de NAVO haar oorlogsbeleid en militaire dominantie uit.

De gevolgen daarvan zijn wereldwijd te zien: landen worden vernietigd; miljoenen mensen slaan op de vlucht, kennen onnoemelijk lijden of worden gedood; het extremistische geweld en het terrorisme nemen hand over hand toe; militaire spanningen en confrontaties; de proliferatie van kernwapens en het stijgende risisco op een nucleaire oorlog.

En als antwoord op deze verschrikkelijke gevolgen streeft de NAVO naar nog meer militarisme en oorlog:

  • Alle NAVO-lidstaten worden ertoe aangezet hun militaire budgetten te verhogen tot 2 procent van BBP. In tijden van economische crisis en besparingen betekent dat diefstal van meer geld uit de posten voor sociale voorzieningen, onderwijs, justitie, internationale samenwerking en milieubescherming. Investeringen die nochtans noodzakelijk zijn voor een stabielere en vreedzamere wereld.
  • De NAVO-lidstaten moeten 20 procent van hun defensiebudget investeren in militaire uitrusting: oorlogsschepen, gevechtsvliegtuigen, drones, bommen, technologie,  enzovoort. De machtige wapenlobby wrijft zich al in de handen bij die mooie vooruitzichten. Door de wapenwedloop aan te wakkeren, drijft de NAVO de spot met alle diplomatieke inspanningen om conflicten via onderhandelingen te ontmijnen.
  • De NAVO drijft de spanningen met Rusland op, ontplooit troepen en wapens aan zijn grenzen en installeert een rakettenschild. Dat zorgt voor een stijging van de militaire spanningen en verhindert de opbouw van vreedzame betrekkingen en wederzijds begrip.
  • De NAVO en haar lidstaten voeren steeds meer militaire interventies uit buiten hun grondgebied en drijven hun  aanwezigheid op via wereldwijde partnerschappen en ‘coalitions of the willing’. Ze versterken hun economische, politieke en militaire dominantie in plaats van politiek en financieel te investeren in de Verenigde Naties die een vreedzame en stabiele wereld tot doelstelling heeft.
  • De NAVO werkt verder aan haar nucleaire beleid onder het mom van opperste ‘garantie’ voor de veiligheid van haar bondgenoten, hoewel het merendeel van de landen in de wereld onderhandelen over een verdrag om nucleaire wapens te verbieden. Ondertussen worden de Amerikaanse kernwapens in Europa – die er liggen in NAVO-verband – en  elders, gemoderniseerd, wat tientallen miljarden dollar kost.

We willen geen militarisering van de EU noch de creatie van een Europese militaire grootmacht, zoals dat meer en meer gepromoot wordt door de EU-leiders. Het sluiten van de grenzen is geen oplossing voor de migratie uitdaging: vluchtelingen zijn welkom.

De NAVO is ’s werelds meest agressieve oorlogsmachine. We hebben dringend nood aan wereldwijde vrede en duurzame ontwikkeling. We roepen alle vredelievende mensen en organisaties op om deel te nemen aan het protest tegen de NAVO-top, in Brussel en wereldwijd. Laten we samen druk uitoefenen op onze regeringen om te investeren in sociaal welzijn, in plaats van in oorlogen.

De eis naar onze overheid is duidelijk: we moeten de NAVO verlaten en de NAVO moet worden ontmanteld.

Ondertekenaars:

intal
Vrede vzw
Agir pour la Paix
CNAPD
Quinoa
Vredesactie
Comité Surveillance OTAN
Mouvement Chrétien pour la Paix
 

Ondertekenen? Stuur een mailtje naar info@stopnato2017.org