Ga naar de inhoud

´Houd de boerderij TTIP-vrij´

Manifest ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ en manifestatie 26 april (Plein, Den Haag)

5 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op supermacht.nl)

Vertegenwoordigers van NVV, LTO, NPV, DDB, NMV, NAV, BD-Vereniging, FNV, Milieudefensie en Aardeboerconsument eisen stopzetting van de TTIP-onderhandelingen en wijzen CETA-ratificatie af. Ze onderschrijven het manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij´.

(door Matt Hermers)

Aan de vooravond van een Algemeen Overleg Handelsraad in de Tweede Kamer [1] en op de eerste dag van de 13e TTIP-onderhandelingsronde in New York [2] laten vertegenwoordigers van Nederlandse boerenorganisaties, vakbonden en milieuorganisaties zich horen in de Volkskrant [3] en in Boerderij [4]. Ze protesteren tegen de zogenaamde vrijhandelsakkoorden TTIP (EU-VS) en CETA (EU-Canada) en eisen stopzetting van de onderhandelings- en ratificatieprocedures. Mochten de politici de TTIP-onderhandelingen toch voortzetten, dan eisen ze dat de sectoren landbouw, veehouderij en voedselproductie worden buitengesloten van dit verdrag.

Manifest

Op 20 april brachten de critici het manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij´ [5] uit en een bijbehorend ¨Achtergrondrapport¨ [6]. Hierin stellen ze dat het TTIP dat de EU met de VS wil sluiten, ten koste gaat van inkomens, veiligheid van eten, rechten van werknemers en dierenwelzijn.

Morgen, 26 april, overhandigen ze het Manifest aan Tweede Kamerleden en vanaf 13:30 uur is er op het Plein te Den Haag een manifestatie tegen TTIP en CETA. Het Algemeen Overleg van Economische Zaken begint om 16:30 uur.

In hun verklaring schrijven ze verder:

¨De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) onderhandelen in het geheim over een vrijhandelsverdrag (TTIP) waarvan de precieze inhoud onbekend is. TTIP zal ertoe leiden dat de Europese markt wordt overspoeld met Amerikaanse landbouwproducten die tegen lagere standaarden zijn geproduceerd, daarom staat het sein voor de landbouw en veehouderij staat op rood. Dit gaat ten koste van de inkomens van boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn.

CETA, het Canadese TTIP, zal ook tot de bovengenoemde negatieve effecten leiden. Beide verdragen verbieden het stellen van eisen aan de productiewijze van importartikelen. Slechts de voedselveiligheid wordt in beperkte mate erkend.

Voorzorgbeginsel

De EU en de VS hebben ook een fundamenteel andere wijze van bepalen of producten en stoffen worden toegestaan op de markt. De EU gaat uit van het voorzorgbeginsel dat neer komt op ¨Nee, tenzij bewezen is dat het onschadelijk is¨. De Amerikanen redeneren precies andersom: ¨Ja, mits¨. Zij verbieden een product of stof pas als het onomstotelijk is bewezen dat deze schadelijk is.

Oneerlijke concurrentie

Verder hebben de Amerikaanse landbouw en veehouderij geen wettelijke dierenwelzijnsstandaarden, en gelden in de VS veel lagere milieu-, voedselveiligheids- en arbeidstandaarden. De productiekosten in de VS zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU.

Doordat de EU en de VS elkaars standaarden wederzijds willen erkennen, valt bij het opheffen van de importheffingen niet te ontkomen aan oneerlijke concurrentie door producten uit de VS. Ook het instellen van tariefvrije importquota voor Amerikaanse producten zal leiden tot oneerlijke concurrentie en lagere prijzen.

Verstorende werking

Dit alles zal de Europese markt verstoren, met verstrekkende gevolgen voor de continuïteit van de primaire agrarische sector in Europa. Oneerlijke concurrentie dwingt boeren tot schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging van gezinsbedrijven in de veehouderij en akkerbouw.

Een ander gevolg is verlies van arbeidsplaatsen in de toeleverende en verwerkende industrie. De arbeidsomstandigheden en lonen van werknemers in de gehele landbouwsector komen nog verder onder druk te staan.

Geen garantie mbt standaards

Beweringen van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid dat standaarden niet worden verlaagd, biedt geen garantie aan boeren en consumenten. Op dit moment, in de aanloop naar TTIP, is er al sprake van uitstel en versoepeling van EU-wetgeving op genoemde terreinen. Hierbij worden ook standaarden op gebied van voedselveiligheid verlaagd.

Verder wordt het praktisch onmogelijk gemaakt om de genoemde standaarden door TTIP en CETA eventueel te verhogen. Verhoging van deze standaarden kan alleen op voorwaarde dat de boer wordt betaald voor de meerkosten die gepaard gaan met deze verhoging en dat de EU-markt wordt beschermd tegen producten die aan lagere standaarden voldoen. En juist dat maken deze en andere vrijhandelsverdragen onmogelijk.

Volgens Amerikaanse en Europese onderzoeken zullen de Europese landbouw en veehouderij forse nadelen ondervinden van TTIP door meer import, minder productie en lagere prijzen. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat onze politici zo enthousiast zijn over TTIP en CETA.

Wij willen dat de TTIP-onderhandelingen gestopt worden en dat CETA niet wordt geratificeerd door de EU en Nederland. Gaan de TTIP-onderhandelingen toch door, dan moeten landbouw, veehouderij en voedsel uit deze sectoren, hier buiten blijven.¨

Ondertekend door:

Ingrid Jansen – voorzitter Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Eric Douma – voorzitter LTO Varkenshouderij
Hennie de Haan – voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Sieta van Keimpema – voorzitter Dutch Dairymen Board
Irene van der Sar – bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Keimpe van der Heide – bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Piet van IJzendoorn – voorzitter Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Jacomijn Pluimers – campagneleider Duurzaam Voedsel Milieudefensie
Wim Baltussen – bestuurder FNV sector Agrarisch Groen
Guus Geurts – bestuurslid Platform Aarde Boer Consument

Ondertekenaars_Boerderij_TTIP-vrij

Noten:

[1] Algemeen overleggen RBZ/Handelsraad 26 april middag (Troelstrazaal) en avond (Groen van Prinstererzaal). Voor de agenda´s zie hier en daar.
[2] ¨13th Round Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations – 25 till 29 April 2016¨.
Informatie van de Europese Commissie over TTIP: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/. En over CETA hier: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/.
[3] ¨Landbouwers, veehouders én milieubeweging zijn tegen vrijhandelsverdragen,¨ Open brief in de Volkskrant van 25 april 2016.
[4] ¨´Houd de boerderij TTIP-vrij´,¨ Guus Geurts in Boerderij op 25 april 2016.
[5] Zie hier: http://www.boerderij.nl/PageFiles/191467/001_957_1461328770152.pdf
[6] Zie hier: http://www.boerderij.nl/PageFiles/191467/002_957_1461328794957.pdf