Ga naar de inhoud

GroenLinks nu ver onder de gordel tegen Boterbloem en Lutkemeer

Gisteren werd via de pers bekend dat GroenLinks in Amsterdam het Biologische akkerbouwbedrijf De Boterbloem de wacht aanzegt. Wethouder Marieke van Doorninck maakte bekend dat ze voor februari volgend jaar de biezen gepakt moeten hebben. Hiermee bereikt de aanval op de lutkemeer, en het biologische akkerbouwbedrijf De Boterbloem dat daar al meer dan honderd jaar zit, een nieuw dieptepunt.

10 min leestijd

(Door een van de vrienden van de Lutkemeer)

Tot nu toe ging het bij de idiote en achterhaalde plannen om de Lutkemeer met een bedrijventerrein te vullen, alleen om de akkers van De Boterbloem. De boerderij zelf, en de eeuwenoude boomgaard die er bij ligt, vielen helemaal niet onder het gebied dat in een bedrijventerrein omgetoverd moet worden en zouden dus ook niet beroerd worden. Maar de elf hectares akkers die de Boterbloem tot nu toe benutte dus wel. Plotseling heeft het stadsbestuur onder leiding van GroenLinks nu kennelijk besloten dat ze ook de boerderij zelf weg willen pesten. Ze kunnen dat doen omdat de grond waarop de gebouwen en de boomgaard staan, volgens Amsterdamse erfpachttraditie, eigendom zijn van de gemeente. Nu gebruiken ze dat feit om Trijntje en co, wiens familie al zo’n honderd jaar in de polder boert, er af te jagen.

Wraak en chantage

De achtergrond van dit besluit is dat de Boterbloem heeft geweigerd om mee te werken met het publiciteitsoffensief van GroenLinks en SADC om in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen. Na veel geharrewar werd de bioboeren – die tot nut toe dus elf hectaren landbouwgrond in gebruik hadden, eerst twee en toen drie hectares in pacht aangeboden. Ze zouden daar, omringd door bedrijfshallen, wat planten mogen telen. De Boterbloem heeft dit ‘aanbod’consequent van de hand gewezen. Met zo’n klein stukje grond kun je geen echte (stads)landbouw bedrijven. Je bent dan hoogstens een soort fake-bedrijf, die de producten in de winkel van elders haalt (bijvoorbeeld biologische boontjes uit Kenia, via Schiphol, ook heel circulair). De Boterbloem heeft altijd geweigerd om zich neer te leggen bij zo’n symbolische rol en heeft zich ook geschaard achter de eisen om de hele Lutkemeer te behouden.

GroenLinks, die het plan voor het bedrijventerrein in de portefeuille heeft, zit daardoor met de handen in het haar. Om De Boterbloem af te straffen, wordt die nu gechanteerd met algehele ontruiming. Ze moeten die drie schamele hectares accepteren, en anders worden ze helemaal kapot gemaakt. In de brief die Van Doorninck aankondigde naar de gemeenteraad te gaan sturen, staat het ijskoud als volgt geformuleerd: De Boterbloem moet voor 2 februari opgekrast zijn, daarna zal “de gemeente Amsterdam [zal] in overleg met de GEM Lutkemeer middels een tender of een prijsvraag een partij selecteren die met enthousiasme invulling wil geven aan het raadsbesluit en de ambitie van het college en de GEM Lutkemeer;
4. voor de periode na 1 februari 2020 en voordat een geselecteerde partij definitief invulling gaat geven aan haar plan, zal het terrein (inclusief opstallen) een tijdelijke invulling krijgen of worden voorzien van tijdelijk beheer.”

Met andere woorden, ze gaan op zoek naar een of andere horecajongen die daar in die boerderij een nepboerderij speelt en duur hipsterbier gaat verkopen. In de tussentijd komt er een kraakwacht in.

Even ter vergelijking: De Boterbloem heeft nu elf hectares in gebruik en kan daarvan rondkomen. Ze hebben als antwoord op de voortdurende dreiging vanuit SADC (de projectontwikkelaar van Schiphol waar Amsterdam aandeelhouder van is) een plan gepresenteerd waarin goed onderbouwd uitgelegd wordt dat teruggaan naar de helft van dat areaal echt het absolute maximum is (zie Plan Akkerpark) Vervolgens kwam SADC aan met twee hectares (en later nog een stukje dat ze toch niet mochten bebouwen). Daar kun je natuurlijk geen boerderij op runnen, vandaar dat De Boterbloem dat aanbod van de hand wees. Ondertussen werden steeds meer buurtbewoners en sympathisanten actief om te eisen dat het hele bedrijvenpark niet door zou gaan en de hele Lutkemeerpolder behouden blijft. Vanwege het klimaat, en het groen en de rust en biologische akkerbouw bij de stad en al die mooie vogels en hazen die er zitten, omdat er nog zat lege plekken is op andere bedrijventerreinen van SADC, en nog veel meer.

SADC en GroenLinks proberen voortdurend te spinnen dat ze zo hun best doen om de Boterbloem te behouden. Maar dat lukt niet – al bombarderen ze hun eigen achterban flink met propaganda – zolang de Boterbloem zelf verklaart dat ze er niets aan hebben. Daarom draaien ze nu de klem finaal aan: als ze niet door de knieën gaan, verliest boerin Trijntje en al die andere mensen die er nu gebruik van maken de hele boerderij. Tot dusver was  altijd verzekerd dat de onderhandelingen alleen om de akkers gingen, de boerderij en de boomgaard zou niet op het spel staan…

Als de gemeente het echt hard wil spelen, zal ze waarschijnlijk het recht (van de sterkste) aan haar kant hebben. Want ze is eigenaar van de grond, die in de jaren ‘60 van de familie van Trijntje voor een habbekrats werd verworven, in ruil voor een pacht-overeenkomst en kan vervolgens de politie op ons af sturen om de boel met harde hand te ontruimen. Partijgenoot Halsema zal niet dwars liggen, die stuurde de ME op haar eerste dag als burgemeester al op actievoerende studenten af.

In feite is het pure chantage. Typerend ook dat Groenlinks deze machtsmiddelen niet durft in te zetten tegen vastgoedspekulaten of huisjesmelkers, maar wel tegen hardwerkende biologische boeren. Het is te hopen dat hierdoor haar eigen achterban in Amsterdam, die in slaap gesust is door verkiezingswinst, en leuke babyfoto’s van Jesse Klaver, eindelijk wakker wordt.

Corruptie: SADC op de beklaagdenbank

De bouwplannen voor de Lutkemeerpolder zijn ontstaan te midden van een corrupt wespennest, met in het centrum daarvan de VVD-politicus Ton Hooijmaijers, die onlangs vrijkwam na twee jaar gevangenisstraf vanwege deze corruptie. Toevallig was er vorige week in Haarlem de zoveelste rechtszaak tegen mensen die ervan beticht worden Hooijmaijers steekpenningen toegeschoven te hebben. Een van hen was de 74-jarige Jelle K. uit Heemstede, ervaren vastgoedspekulant. In de rechtszaak ontkende hij een dag lang dat hij ook maar iets fout had gedaan, het was allemaal heel normaal om Hooijmaijers 225.000,- euro te beloven voor het ‘bemiddelen’ in het verkopen van een deel van de Lutkemeerpolder en daar niet eens facturen voor te ontvangen. Zelf verdiende K. ruim vijf miljoen met de deal, nadat hij de grond als landbouwgrond had gekocht, kort voordat het bestemmingsplan veranderd werd om een bedrijventerrein mogelijk te maken. De uitspraak is op 23 juli.

Maar een van de interessante feiten die Jelle K debiteerde was dat alle contacten met Hooijmaijers (volgens hem dus, want zelf wist hij aanvankelijk niet eens dat hij politicus was) inclusief het voorleggen van de gewenste Samenwerkingsovereenkomst, geschiedde op instigatie van de toenmalige directeur van SADC, Ruud Bergh.  SADC stond namelijk weer eens op omvallen en had geld nodig ‘voor een herstart’, en Hooijmaijers kende leuke bronnen voor dergelijke financiering… Nu hebben we altijd al geroepen dat SADC een merkwaardige bodemploze put van onverheidsfinanciering is, maar dat ze volgens een van de hoofdverdachten, zelf in de beklaagdenbank horen te zitten, was toch nieuws voor ons.

Kort daarvoor diende een kort geding van SADC (of eigenlijk hun dochteronderneming GEM Lutkemeer) – waarvan drie werknemers beweren dat ze fulltime werken aan het ‘ontwikkelen’ van de Lutkemeer, voor het geval u zich afvroeg waar al dat geld voor nodig is. SADC vroegen in het kort geding om ontruiming van de Tuinen van Lutkemeer. Die Tuinen zijn aangelegd door tuinierende activisten voor behoud van de Lutkemeer, en SADC wil ze verwijderd hebben en de politie op ze af kunnen sturen. Maar de rechter besloot dat dat helemaal niet nodig is, omdat SADC had aangegeven dat ze pas vanaf 1 september met de eerste bouwactiviteiten willen beginnen. Tot die tijd kunnen de Tuinen van Lutkemeer dus blijven, en als je nog wilt schoffelen, tuinieren of gewoon van de hazen en boomvalken wilt genieten: weest welkom!

Maar opvallend bij die rechtszaak was dat SADC nog steeds helemaal geen klanten kan presenteren. Volgens een eerder dit jaar aangenomen motie mogen ze dan niet beginnen met ‘ontwikkelen’. Ze beweren dat ze een enorme klant hebben die vijf hectares nodig heeft (en daarom niet op een van de vele leegstaande stukken op andere SADC-bedrijfsterreinen terecht kan). Maar wie dat is, vertellen ze er niet bij. De reden van dat mysterieuze gedrag kan zijn dat die klant er helemaal niet is, of dat het een gruwelijk multinationalbedrijf is (geruchten gingen over supermarktketen Jumbo) waardoor hun hele reclameverhaal over circulaire economie in duigen zou vallen. We wachten met spanning af.

Groenlinkse gejank

Groenlinks haalt alle middelen uit de kast, waaronder de laagst mogelijke, om te proberen dit project door te kunnen zetten. Daaronder pure leugens. Zo verklaarde wethouder Marieke van Doorninck publiekelijk, tijdens een zitting van de gemeenteraad, dat de main man van SADC, Peter Joustra (die zijn twitterfeed heeft afgedekt nadat we bekend maakten dat daarop de hele tijd op GroenLinks werd geschamperd, gelukkig zijn er screenshots bewaard) bedreigd zou zijn. Dat klinkt natuurlijk heel erg. In werkelijkheid is het een puur verzinsel. Wat er wel is gebeurd is dat hem na het kort geding, toen de rechtszitting formeel afgesloten was, door een van de aanwezige actievoerders van Behoud Lutkemeer  hardop werd verteld dat ze de kluit aan het belazeren waren met hun reclamebureaupraat over ‘circulaire economie’ en bomen planten. Dat was het, de meneer verliet met zijn gevolg aan dure advokaten rustig de rechtszaal en werd verder niet aangeraakt en ook niet achtervolgd. Als GroenLinks het al een bedreiging vindt wanneer we hardop voor onze mening uitkomen, dan zijn ze echt geen knip meer voor de neus waard. Waarschijnlijk weten ze ook best dat er niks gebeurd is, maar dachten ze dat het handig uitkomt om de tegenstander te criminaliseren.

Ook de assistent van de wethouder, Joris Wijnhoven een ex-actievoerder die een hele carrière in milieuclups heeft gemaakt en lang bij Milieudefensie heeft gewerkt en nu ingehuurd is om de Lutkemeer te asfalteren
heeft beweerd dat hij voor ‘fascist’ zou zijn uitgescholden door een van ons. En ook dat is natuurlijk niet waar. We weten echte wel het verschil tussen mensen die racistische massamoorden willen plegen, en mensen die zich voor een leuk salaris laten inhuren om vanuit een gelegaliseerd kraakpand te helpen om media en de politie klaar te stomen om op milieuactivisten en bioboeren in te gaan hakken.

We bedreigen helemaal niemand en schelden ook niet. De acties zijn tot nu toe juist verschrikkelijk netjes en keurig geweest, ook omdat we altijd gehoopt hebben dat er nog politieke besluiten genomen konden worden om deze ramp te keren. Er is geen ruitje gesneuveld, geen leus op een muur aangebracht, niets bezet, geen taart geofferd, niets van al die actiemiddelen gebruikt waar hun partijleider Wijnand Duivendak ooit zijn claim to faim mee vestigde. Het is dan ook te misselijk voor woorden om vervolgens zelfs van bedreiging beticht te worden en het geeft de wanhoop en leegte van GroenLinks aan wat dit project betreft.

De criminalisering is er onder andere op gericht om ervoor te zorgen dat een organisatie als Milieudefensie – die natuurlijk nogal aan GroenLinks (en coalitiegenoot SP) vastgebreid is – niet op gaat roepen om de polder te beschermen. Dat zal straks nodig zijn, als we dit soort oases willen behouden, en iets van werkelijk voedsel- en klimaatbeleid in Amsterdam op gang willen krijgen. We zullen het kennelijk zelf moeten doen, en kunnen niet langer rekenen op reclamepartijen die alleen in woorden beweren voor onze toekomst te strijden, maar in feite het vuile werk voor Schiphol en de vastgoedjongens aan het doen zijn. Kennelijk willen ze nu ook nog oorlog met arme biologische boeren. Zoals de Manic Street Preachers al zongen: If you tolerate this then your children will be next. Of op zijn Osdorps: onrecht regeert op deze leipe planeet.

Vrienden van de Lutkemeer.

Meer achtergrond op

http://behoudlutkemeer.nl/
https://reddeboterbloem.wordpress.com/

Verder wat Hennie Huisman zegt:
{youtube}2sp_ysdPJ2k{/youtube}