Ga naar de inhoud

Geheim verdrag over diensten TiSA stoppen!

Online handtekeningenactie van Campact (gericht aan Cecilia Malmström und Angela Merkel) met een oproep om de TiSA-onderhandelingen te staken (TiSA = Trade in Services Agreement, een verdrag over handel in diensten). Nederlandse vertaling van de tekst : “Het geplande verdrag over de dienstverlenende industrie TISA dient vooral de belangen van concerns – in het nadeel van de burgers:

1 min leestijd

TISA ondermijnt onze demokratie: de onderhandelingen worden in het geheim gevoerd. Noch de publieke opinie noch de parlementen kunnen deelnemen. En eenmaal afgerond, kan het verdrag niet meer gewijzigd worden.

TISA kan de volksgezondheid, het onderwijs, het openbaar vervoer en de drinkwatervoorziening in gevaar brengen: belangrijke openbare diensten komen onder toenemende druk om te privatiseren. Dat zou het aanbod van deze diensten voor de bevloking verslechteren. De concerns willen zelfs greep krijgen op de drinkwatervoorziening om ook daarmee winst te gaan maken.

TISA maakt gemeenten vleugellam: gemeentelijke diensten, als ze eenmaal geprivatiseerd zijn, zouden dat ook moeten blijven, en voor het opnieuw opzetten van gemeentelijke diensten worden enorme hindernissen opgeworpen.

TISA bedreigt de privacy van onze gegevens: gevoelige data als rekening- gebruikers- en medische persoonsgegevens zouden onbeperkt mogen worden overgebracht naar landen met slechtere privacywetten en daar voor commerciele doelen gebruikt kunnen worden.

TISA maakt het risico van nieuwe financiele en banken-crises groter: strengere regels en toezicht op het bankwezen kunnen als handelsbelemmering gekwaliificeerd en onmogelijk gemaakt worden.
Daarom de oproep: be-eindig de onderhandelingen over het TISA-verdrag!

Meer informatie in het Duits bij Campact.de

Meer in formatie over TiSA in het Nederlands oa. hier

En (in allerlei talen) hier