Ga naar de inhoud

Frontlinieactivisten uit de hele wereld voeren de druk op BlackRock op

Meer dan 80 gerenommeerde inheemse en frontlinie activisten zijn bijeengekomen om verantwoording te eisen van ’s werelds grootste investeerders die klimaatchaos veroorzaken

5 min leestijd

(Door Pendle Marshall-Hallmark, Amazon Watch)

Amazon Watch en zijn partners hebben de afgelopen maanden grote veranderingen gezien in de wereld van de klimaatfinanciering, als directe reactie op de druk die uitgaat van campagnes van de coalitie. De gemeenschappen die het meest te lijden hebben onder de ontoereikende actie van BlackRock op klimaatgebied, blijven hun eisen escaleren.

{youtube}6CmTbDZ_xUY{/youtube}

Daags na BlackRock’s recente aankondigingen in maart, hebben meer dan 80 gerenommeerde inheemse en frontlinie activisten van over de hele wereld – waaronder verschillende ontvangers van de prestigieuze Goldman Environmental Award – een openbare brief geschreven waarin ze kritiek uiten op BlackRock’s rol in de voortdurende schending van hun land- en mensenrechten. In de brief wordt gewezen op de dringende behoefte aan actie: “Terwijl BlackRock beloftes doet om portfoliobedrijven te vragen de uitstoot in de toekomst te verminderen, worden onze bossen gekapt, wordt ons land gestolen en worden onze mensen vermoord, vandaag.”

Eloy Terena, juridisch coördinator van de Vereniging van Inheemse Volkeren van Brazilië (APIB), en een van de ondertekenaars van de brief, zei: “De investeringen van BlackRock hebben een impact op onze levens en onze gemeenschappen, en de leiding van het bedrijf heeft daarom een verantwoordelijkheid voor onze toekomst. Als de Amazone wordt vernietigd, komt de toekomst van de hele planeet in gevaar.”

Activisten dringen er bij BlackRock op aan om niet alleen te kijken naar de risico’s van klimaatverandering voor haar beleggingen, maar om een meer holistisch inzicht te krijgen in en verantwoording af te leggen over hoe haar beleggingen klimaatverandering veroorzaken en versnellen.

Sonia Guajajara, uitvoerend coördinator van APIB, zei: “Ondanks de laatste aankondiging over ‘natuurlijk kapitaal’ heeft BlackRock geen concreet beleid voor investeringen die gevolgen hebben voor inheemse volken en onze gebieden. BlackRock heeft niet toegezegd druk uit te oefenen op bedrijven om een einde te maken aan de ontbossing in het Amazonegebied. Onze uitdaging aan BlackRock is duidelijk: bescherm de rechten van inheemse volken en verwijder ontbossing en mensenrechtenschendingen uit de portefeuilles.”

Deze nieuwe brief van meer dan 80 voorvechters van de mensenrechten volgt op maanden van druk om BlackRock tot actie over te halen op het gebied van de mensenrechten. In januari stuurde Eloy Terena een openbare brief aan BlackRock CEO Larry Fink. Amazon Watch versterkte de oproep in de brief aan het bedrijf om met inheemse leiders om de tafel te gaan zitten om te horen hoe BlackRock’s investeringen de gemeenschappen in de frontlinie schaden en om een alomvattend beleid te ontwikkelen om bossen en inheemse rechten te beschermen.

De brief van APIB kwam vlak voordat Larry Fink zijn langverwachte jaarlijkse brief aan CEO’s en klanten uitbracht, waarin hij beloofde dat BlackRock zijn beleggingsportefeuille zo zou aanpassen dat deze in 2050 of eerder geen broeikasgassen meer uitstoot. In de brief verklaarde Fink dat BlackRock het klimaatrisico in zijn beleggingsanalyses voor de lange termijn zal opnemen, en merkte hij op dat de klimaatverandering vooral gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden en kwetsbare gemeenschappen die zich “de economische schokken van een slecht uitgevoerde overgang het minst kunnen veroorloven”.

Ondanks deze retoriek heeft Fink niet precies aangegeven hoe BlackRock “netto nul” (uitstoot van CO2, vert.) zal bereiken. Bovendien laat het concept van “netto nul” de deur open voor bedrijven om door te gaan met valse oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals het kopen van koolstofcompensaties in plaats van hun emissies te verminderen.

In maart heeft BlackRock een memo uitgebracht over “natuurlijk kapitaal”, een memo over de gevolgen voor de mensenrechten, en geactualiseerde prioriteiten voor engagement. Met name moedigde BlackRock de ondernemingen waarin het belegt aan om een “no-deforestation”-beleid te voeren, om bij hun activiteiten rekening te houden met biodiversiteit en om de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) van inheemse volkeren te verkrijgen “voor initiatieven die van invloed zijn op hun rechten”.

Deze recente aankondigingen zijn veelbelovend, maar BlackRock heeft nog veel te doen voordat het deze kan waarmaken. Zoals blijkt uit rapporten over financiële banden met de vernietiging van het milieu van Amazon Watch, APIB en Friends of the Earth, blijft BlackRock een van de grootste investeerders in de fossiele brandstoffen-, landbouw- en mijnbouwindustrieën die de klimaatchaos in het Amazonegebied en de rest van de wereld veroorzaken. Het bedrijf heeft zich ook actief verzet tegen pogingen van aandeelhouders om deze problemen aan te pakken.

De eisen van de leiders in de frontlinie zijn duidelijk. In de toekomst zullen het financiële team en onze bondgenoten de prestaties van BlackRock in het seizoen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2021 in de gaten houden om te zien hoe BlackRock zijn macht als belangrijke aandeelhouder gebruikt om te stemmen over klimaatgerelateerde resoluties, en of BlackRock ingaat op de eisen van inheemse leiders en frontlijnleiders om een bindend beleid inzake ontbossing en inheemse rechten op te stellen en uit te voeren. BlackRock’s nieuwe aankondigingen waarin de noodzaak wordt erkend om tot bijna-nul emissies te komen zijn een stap in de goede richting die komt na jaren van campagne voeren door inheemse leiders en maatschappelijke organisaties, maar zonder duidelijke maatregelen om verantwoording af te leggen blijven het loze beloften.