Ga naar de inhoud

Frankrijk 10 oktober : blokkades en manifestaties tegen de ‘ordonnances’

Op 10 oktober is de volgende stakingsdag in Frankrijk. Deze keer hebben alle vakbonden opgeroepen uit de publieke sector. Hieronder de oproep van scholieren, om op die dag mee te doen door (eerst) hun school te blokkeren en vervolgens aan (de kop van) de demonstratie deel te nemen. Deze oproep is gericht op mensen in en om Parijs, maar er zijn weer mobilisaties op vele plekken in Frankrijk.

4 min leestijd

(Bron Paris Luttes, vertaling globalinfo.nl eerdere berichten over acties tegen de Loi Travail in Frankrijk hier)
(ordonnance: Verordeningen, Franse regeringsmaatregel, soort door het parlement toegestaan decreet)

Zie voor details over 10 oktober in Parijs hier

De straat op met de ambtenaren! #GénérationInordonnable Op 10 oktober roepen alle vakbonden uit de publieke sector op tot staken en manifesteren. Wij roepen alle scholieren (m/v) op om hun school te blokkeren, zich lokaal te organiseren bij hun school en zich dan te voegen bij het gemobiliseerde personeel. Wij roepen ook alle lagen van de jeugd op om zoveel tijd vrij te maken als nodig is om te mobiliseren en om de kop over te nemen van de demonstratie van 14 uur .

De beweging is alweer een maand geleden begonnen – of probeert van de grond te komen. Drie dagen en een vierde die er aan zit te komen. En verre van de laatste, want de beweging laat een voortdurende wil zien om zich niet in te laten perken door voorgeschreven kaders: ze weigert zich tot de orde te laten roepen door de regering, weigert om de poging te aanvaarden tot  “institutionalisering” door Mélenchon en zijn partij, weigert om een simpele herhaling te zijn van   de lente van 2016.

En 10 oktober is daar de belichaming van, voor de eerste keer in tien jaar, roepen alle vakbonden in de openbare dienst op om de straat op te gaan, om te staken. Vervoer ook – vrachtwagenchauffeurs, SNCF, RATP, luchtverkeersleiders, enz. De 10 oktober verschijnt dus als een centrale datum, dat van een verschuiving naar een beweging zich langere tijd wil vestigen, zich wil versterken. En andere sectoren haken aan bij deze oproep om het een datum te maken voor interprofessionele en grensoverschrijdende strijd, maar vooral om de economie te blokkeren. Dan is het aan ons om mee te doen, om mee te doen en te ontmantelen, vanaf de 10e en daarna.

Verordeningen, de XXL arbeidswetgeving, de afschaffing van gesubsidieerde banen en 120.000 ontslagen onder ambtenaren, de hervorming van de PLA en de ISF, de introductie van de noodtoestand in de gewone wet, “asielplan” voor de versnelde uitzettingen van migranten, oprichting van een universele nationale dienstplicht, selectie aan de poort van de universiteit – de lijst is lang en verre van volledig, maar zelden was het zo dringend om in beweging te komen.

Zelden is er zo’n accumulatie van ultra-liberale, regressieve en vrijheidsdodende hervormingen bij elkaar op het zelfde moment geweest. Maar nu lijkt het ons duidelijk dat het niet meer gaat om het verdedigen van sociale verworvenheden, maar om het systeem te bestrijden dat de uitbuiting van werknemers toelaat en vereenvoudigt, onze woede isoleert, een staatsracisme legitimeert die zich botviert op migranten en wijkbewoners, studerende jongeren verarmt en richt op wederzijdse concurrentie in plaats van solidariteit door in te spelen op meritocratie, kortom een systeem dat van nature onderdrukkend en hiërarchisch wil zijn onder het mom van de logica – de economische rede. Daarom moeten we reageren, ageren in reactie. Het is aan ons allemaal om een ander buigpunt voor te stellen, een andere diagonaal.Wij roepen daarom alle lagen van de jongeren op, van de scholieren en studenten, de werklozen en werkenden om het begin voort te zetten, de straat op te gaan, en zoveel tijd vrij te maken als nodig is en nodig zal zijn.

Wij roepen de scholieren daarom op om:

  • Hun instelling te blokkeren op dinsdag 10 oktober
  • De kop over te nemen van de manifestatie van de publieke sector van 14.00 op place de la République (moet nog bevestigd worden).
  • Zich lokaal te organiseren op hun middelbare school (door algemene vergaderingen, bezetting…)
  • Om zich te voegen bij het personeel van hun instelling dat is gemobiliseerd (leraren, AED (conciërges, vert.), ATOSS (administratief personeel, vert.), etc)

Kom de straat op tegen de vernietiging van ons toekomstige leven!

Comité d’action Lycéen (Comité van Scholieren in Actie)

———

Ps: wordt donateur van globalinfo.nl (please!)