Ga naar de inhoud

Drie dagen acties rond Eurotop in Brussel

Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 oktober was er een uitgebreid menu aan protestacties en informatiebijeenkomsten in Brussel, uit protest tegen het vrijhandelsakkoord TTIP en het bezuinigingsbeleid van de EU. Het gebeuren was niet zozeer heel massaal maar wel zeer divers en interessant. En had nog wat onverwachte resultaten.

3 min leestijd

(Foto hierboven: aankomst Euromarsen bij de omsingeling, foto globalinfo.nl)

Tot de protestacties was opgeroepen door verschillende netwerken, zoals het Belgische verbond D19/20 dat al eerder de Eurotop had omsingeld. Aanleiding was enerzijds de topconferentie (van de Europese Raad) die op dat moment in Brussel zou plaatsvinden, en de aankomst van ‘euromarsen’ die deels helemaal uit Spanje waren komen lopen om het verwoestende bezuinigingsbeleid van de EU aan te klagen. (zie meer programma en links hier).

De donderdag 15 oktober zou de Eurotop dus omsingeld worden. Op vier plekken rondom het Schumannplein waren posten van de demonstranten, met een hoofdpodium bij het Jubelpark. Hoewel de kruispunten daar bezet waren en geen verkeer doorlieten, leek de politie ze – anders dan bij eerdere omsingelingspogingen met rust te laten. Niet dat ze niet al hun middelen achter de hand hadden (overal stonden waterkanonnen, een pantserwagen zelfs en politie in reluitrusting). Er waren immers andere toegangswegen vrijgehouden waardoor de regeringsleiders naar hun conferentie gevoerd konden worden. Maar de politie werd verrast doordat op een van de grote toevoerswegen die ze vrij dachten te hebben gehouden, plotseling grote groepen ‘mobiele blokkeerders’ opdoken die razendsnel de boel aan weerskanten afzetten en middenin een lock-on-groep neerstreek. Dat blokte ook die toegang effectief af. Een stoet met hoogwaardigheidsbekleders die net achter de blokkade reed, maakte in paniek rechtsomkeert en reed zich verderop vast in de aanzwellende files. Naar verluidt kwamen sommige conferentiegangers zo uren te laat op hun ‘werk’ aan.

Ondertussen speelden zich bij het hoofdpodium ontroerende taferelen af. De lange-afstandlopers van de Euromarsen kwamen aan en werden juichend en met muziek uit de musical les Miserables onthaald. Eerder was ook al een grote groep migranten en sympathisanten, met oranje zwemvesten aan, aangekomen en op het podium werden toespraken gehouden door allerlei vertegenwoordigers van sociale bewegingen, afgewisseld met muziekt. Het regende de hele dag, wat een beetje goedgemaakt werd door een vuur van pallets midden op de weg. Elders waren barricades soms opgehoogd met bouwmateriaal en stonden vakbonden broodjes uit te delen.

Heel massaal was de omsingeling niet (politie had het over 600 deelnemers, organisatoren over 2000). De vakbonden hadden enkele dagen daarvoor al een massale (wat heet: minstens 80.000 demonstranten) demonstratie tegen bezuinigingen gehouden, wat meegespeeld zal hebben bij de opkomst. Desondanks was de deelname breed en inspirerend.

Bij de ‘mobiele’ groepen werden nog ruim honderd mensen gearresteerd. Een van de groepen die omsingeld en afgevoerd werden, bestond uit ouder Spanjaarden die met de euromarsen meegelopen hadden. Het betrof (op een na; iemand die kennelijk een zakmes op zak had) de zogenaamde administratieve aanhoudingen, een merkwaardige Belgische juridische voorziening waardoor mensen zonder aanklacht van straat kunnen worden geplukt, maar ook weer binnen 24 uur vrijgelaten moeten worden. Een grote groep demonstranten trok naar het politiebureau om hun vrijlating te eisen. ’s Avonds zaten er nog 7 mensen vast ‘wiens identiteit nog moest worden vastgesteld’.

Mooi fotoverslag van de omsingelingsdag hier.
Meer foto’s en links naar andere verslagen hier.

De volgende dag, vrijdag 16 oktober, was gereserveerd voor allerlei bijeenkomsten en debatten (zie programma hier). Ze gingen over het migratiebeleid, TTIP, en andere onderwerpen. Uw verslaggever heeft de hele dag doorgebracht bij een razend interessante internationale bijeenkomst over schulden (en wat daarmee aan te vangen). Daarover  komt later nog een uitgebreider verslag. En ook op deze dag waren er acties. Een groep van 150 Italiaanse betogers blokkeerde de Turkse Ambassade.

De driedaagse werd op zaterdag afgesloten met een actiepicknick bij het Europees parlement en een demonstratie met meer dan 2000 deelnemers tegen TTIP.

Foto’s van de demonstratie zijn hier te vinden.

Foto’s hieronder van globalinfo.nl

bruslockon

———————

brusbloktroika

———————–

brusaankeurom

brusvuur