Ga naar de inhoud

De reis voor het leven – Oproep tot solidariteit met de Zapatistische oversteek!

Voorstelling van de zapatistische oversteek naar Europa, lente – zomer 2021.

7 min leestijd

(Door de Franse commissie voor de organisatie van het onthaal van de ZapatistenBron: website ZAD, vertaling Geert Carpel)

1. De betekenis van de reis van de Zapatisten, waarom Chiapas de Atlantische oceaan oversteekt.

Na 500 jaar kolonisatie door Mexico, hebben de Zapatisten – de inheemse gemeenschappen van Chiapas die sinds de opstand van 1994 aan hun autonomie werken – en het Nationaal Inheems Congres – dat de autochtone volkeren in opstand verzamelt tegen hun uitroeiing en tegen de kapitalistische brandschatting – besloten de Atlantische oceaan over te steken.

Deze grote afvaardiging (van minstens een honderdtal personen) en voor de meerderheid bestaande uit vrouwen, zal Europa doorreizen om te kennen te geven dat ze nog altijd niet overwonnen zijn, maar ook om de Europese opstanden op hun eigen territorium te ontmoeten om er verbindingen aan te gaan en om onze overtuigingen en gemeenschappelijke energieën te delen: de verdediging van het leven, de politieke autonomie en de strijd tegen elke vorm van overheersing.

Er werd een mededeling in zes opeenvolgende delen uitgevaardigd, zie onderstaande verwijzingen

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/09/sixieme-partie-une-montagne-en-haute-mer/

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/13/cinquieme-partie-le-regard-et-la-distance-avant-la-porte/

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/11/01/quatrieme-partie-memoire-de-ce-qui-adviendra/

2. De oversteek van de Atlantische oceaan

Een deel van deze afvaardiging heeft, naargelang de beschikbare plaatsen op schepen die willen oversteken, de bedoeling in april in te schepen, als aan alle (meteorologische, logistieke, …) voorwaarden is voldaan.

Benevens de ontmoetingen met de verschillende opstanden in Europa, is het ook een doel om op 13 augustus in Madrid te zijn, 500 jaar na de inname van Tenochtitlan door Hermán Cortés en zijn leger in 1521.

De oversteek zal deze historische reis in de kijker stellen, 500 jaar na de Spaanse plundering, en meer bereik geven aan de eisen van deze gemeenschappen in opstand.

3. Oproep tot bijdragen

Om deze oversteek te realiseren, zijn we op zoek naar boten, bemanningen, financiering en uitrustingen (oliejassen en -broeken, laarzen, handschoenen en ander technisch materieel).

We hebben reeds enkele pistes voor “moderne oude tuigage” maar vandaag staat er nog niets vast. De meest zekere optie is een zeer groot zeilschip dat nu aan de kust van de Stille oceaan ligt. De andere opties zijn het huren van boten die telkens een tiental personen kunnen overzetten voor een tarief van om en bij de 100 000 Euro heen en terug met bemanning en vertrekkend vanuit Europa. Voor het ogenblik beschikken we niet over dit budget, we hebben dus jullie giften en steun nodig! Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met het Franse organisatiecomité via het e-mailadres : unemontagnesurlamer@riseup.net

Intekeningen en een spaarpot worden binnenkort opgestart en we hebben maximale steun nodig!

Het zou opwindend zijn om deze oversteek te organiseren met boten uit de verschillende Europese regio’s. Maar het zou eenvoudiger zijn beschikbare boten te vinden die reeds aanwezig zijn in de Golf van Mexico. Als jullie contact hebben met netwerken van meevaarders of met boten aan de andere kant van de oceaan: huren, lenen, giften, solidaire leningen of verkoop, als je zelf kapitein bent (of er een kent), of scheepsjongen, gemotiveerd bij het helpen met de oversteek, kan je ons contacteren via dezelfde mail: unemontagnesurlamer@riseup.net !

Als we geen meevaarders of betere huurtarieven vinden, kunnen we overwegen een oproep te lanceren voor giften voor het kopen van een groot schip, als het in staat is de open zee te bevaren en binnen het budget ligt dat we zullen ophalen. Dit zou de zapatistische afvaardiging in de mogelijkheid stellen haar reis naar de andere werelddelen verder te zetten, en eventueel vrachtvervoer van bijvoorbeeld zapatistische koffie te organiseren.

Voor het ogenblik valt geen enkele van deze opties binnen ons economische bereik, reden waarom we jullie een fondsenwerving voorstellen voor de huur, de aankoop en de kosten van de oversteek.

Met dank voor het verspreiden van deze informatie!

4. De vloot van de vrede en de onthaalvloot

De mogelijkheid bestaat om de zapatistische oversteek te begeleiden door langszij mee te varen.

De beslissing over het aankomstpunt is nog niet gevallen: Spanje, Frankrijk, …? Atlantische kust of Middellandse Zee? Maar het zal fantastisch zijn om die uitzonderlijke afvaardiging te onthalen! We stellen voor dat iedereen die toegang heeft tot een boot en wil bijdragen tot een rechtvaardiger wereld, de zapatistische afvaardiging komt onthalen wanneer ze, tegen het einde van de lente, in Europa aankomt.

Neem contact met ons op, we houden jullie op de hoogte.

5. Dank voor het verspreiden van deze boodschap op jullie netwerken

Je kan contact nemen met de organisatie van deze oversteek door te schrijven naar unemontagnesurlamer@riseup.net of door te telefoneren naar 07 58 92 55 74

6. Een reis ontstaan uit een lange geschiedenis. Sleutelpunten uit de zapatistische beweging

De komst van de zapatistische afvaardiging maakt deel uit van een lange geschiedenis gekenmerkt door veel naar de buitenwereld gerichte gebeurtenissen, die de kennis van de strijd hebben verspreid en die banden heeft kunnen smeden met een veelheid aan andere opstanden.

1 januari 1994: Zapatistische opstand in Chiapas. Duizenden vrouwen en mannen van de oorspronkelijke gemeenschappen van deze gebieden, nemen de wapens op om democratie, vrijheid en rechtvaardigheid te eisen. Er volgen zeer snel vredesonderhandelingen.

1994-95: Oprichting van de eerste, daarna vijf “Aguascalientes” (hete wateren), politiek-culturele ontmoetingscentra.

1996: Internationale ontmoeting voor de Mensheid en tegen het neoliberalisme in Realidad, Chiapas.

2001: Mars van de inheemse waardigheid en van de kleuren van de Aarde in heel Mexico, uitmondend in een monsterbetoging in de hoofdstad met meer dan een miljoen personen voor de erkenning van de rechten en de autonomie van de autochtone volkeren.

2003: De “Aguascalientes” worden “Caracoles” (slakken), politiek-culturele centra die als vergaderplaats dienst doen en als zetel voor de nieuwe “Raden van goed beheer” die een tiental autonome en opstandige zapatistische gemeenten coördineren.

2005: Publicatie van de zesde Verklaring van het woud van Lacandón, genaamd “la Sexta”, die oproept tot een federatie van de strijd “aan de onderkant links”, in opstand tegen het kapitalistische systeem.

2006-2007: “De andere campagne”. Tegenover de leugenachtige beloften van de presidentsverkiezingen, besluiten de Zapatisten de 31 Staten van Mexico aan te doen om de weerstanden duidelijk te maken en om de strijd te verenigen.

2007: Eerste en tweede ontmoeting van de zapatistische volkeren met de volkeren van de wereld.

2013: Oprichting van het Escuelita Zapatista, het Zapatistenschooltje: Duizenden personen uit Mexico en uit de hele wereld worden uitgenodigd om het dagelijkse bestaan te delen van de zapatistische families en gemeenschappen en de geduldige opbouw van hun eigen autonomie (opvoeding, gezondheid, coöperatieven, landbouwecologie, …)

2014: Organisatie, samen met het Nationaal Inheems Congres, van het wereldfestival van opstanden en weerstanden tegen het kapitalisme.

2015: Internationaal seminarie “De kritische gedachte tegen de kapitalistische hydra”.

2016 – 2019: Kunstenfestivals CompArte por la Humanidad, wetenschappelijke ontmoetingen ConSciencias, Filmfestival Puy Ta Cuxlejaltic, Dansfestival “Balaite otro mundo”, Forum ter verdediging van het gebied en van de Aarde-Moeder en Internationale ontmoetingen van vrouwen in opstand.

Maart 2018: Eerste ontmoeting van vrouwen in opstand (meer dan 8000 deelneemsters in de Caracol de Morelia)

December 2018: Tweede ontmoeting van vrouwen in opstand (meer dan 4000 deelneemsters in de Caracol de Morelia)

Augustus 2019: Oprichting van nieuwe autonome zapatistische regio’s en gemeenten. Er zijn nu een totaal van 12 “caracoles” en “raden van goed beheer”.

2021: Reis voor het leven. “Voor het leven bezoeken we de vijf werelddelen” delen de Zapatisten ons mee.

Dank voor uw deelname aan dit historische moment!

De Franse commissie voor de organisatie van het onthaal van de Zapatisten.

vertaling GC 4 januari