Ga naar de inhoud

CGT Catalunya: oproep tot algemene staking op 3 oktober

Het optreden van de Spaanse Staat tegen het Catalaans referendum van zondag 1 oktober gaat gepaard met de aantasting van fundamentele burgerrechten. De Catalaanse vakbondsfederatie CGT roept daarom op tot een algemene staking op dinsdag 3 oktober. We publiceren hier het perscommuniqué 1 dat de Catalaanse CGT publiceerde op 27 september.

3 min leestijd

(Zie ook: Catalonië: tegen het Spaanse staatsgeweld, voor een solidariteit zonder grenzen)

(Vertaling en oorspronkelijke publicatie Ander Europa)

Perscommuniqué

Tot de algemene staking wordt opgeroepen in alle productiesectoren.

In de voorbije jaren hebben de werkneemsters en werknemers van Catalonië een aanzienlijke aftakeling van hun bestaansvoorwaarden meegemaakt. We ondergingen een veralgemeende verlaging van de lonen. We hebben gezien hoe de hervormingen van het arbeidsrecht in 2010 en 2012 tot stijgende machteloosheid tegenover het patronaat hebben geleid, met steeds precairdere verhoudingen tot gevolg en verslechtering van de arbeidsomstandigheden over de hele lijn. Terzelfdertijd nam de repressie toe. Stakers en sociale militanten werden voor het gerecht gesleept, boetes werden opgelegd in het kader van de ‘muilkorfwet’ 2, enzovoort. In de voorbije dagen en weken hebben we gezien hoe deze repressie zich uitbreidde naar andere sectoren van de samenleving, wat neerkomt op een algemene tendens van opheffing van de burgerrechten door de Staat.

Dit waren de redenen die het Confederaal Comité van de CGT van Catalonië, bijeen op dinsdagavond 27 september, met vertegenwoordigers van bijna alle territoriale en sectoriële federaties, er toe aanzette om op te roepen tot een algemene staking op 3 oktober aanstaande. Deze stakingsoproep wil concreet de volgende drie thema’s naar voor schuiven:

  1. Een eind stellen aan de opheffing van de burgerrechten zoals we meemaakten de laatste dagen (met huiszoekingen, sluiting van websites, inbreuken op het briefgeheim, verbod op bijeenkomsten en vergaderingen, enzovoort). Deze burgerrechten waren reeds aanzienlijk afgezwakt bij de laatste hervormingen van het strafrecht en de aanname van de ‘muilkorfwet’. De inperking van deze rechten tast de bescherming aan van de werkende klasse op alle domeinen, in het bijzonder op de werkvloer.
  2. De weigering om eenheden van de politie en het leger te zien verschijnen op talrijke arbeidsplaatsen, zoals het geval was in de voorbije weken in talrijke drukkerijen, scholen en koerierbedrijven 3.
  3. De afschaffing van de arbeidswethervormingen van 2010 en 2012.

Deze algemene staking situeert zich in het kader van de algemene oproep van onze organisatie en van andere bewegingen en sociale collectieven. Ze richt zich tot de hele bevolking ter verdediging van de openbare vrijheden. Ze wil dus een brede sociale mobilisatie bevorderen.

Het permanent secretariaat van het Confederaal Comité van de CGT van Catalonië, 27 september 2017


  1. Onze vertaling van het oorspronkelijk communiqué is gebaseerd op de Franse vertaling die verscheen in A l’Encontre.)
  2. Zie Ander Europa, 22 juli 2015, De Spaanse ‘muilkorfwet’ of de dreiging van de Staat
  3. De Spaanse staat verbood de verspreiding van propaganda- en stemmateriaal.