Ga naar de inhoud

Actie om van Brussel TTIP-vrije zone te maken

Op vrijdag 24 april neemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een standpunt in over het trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag TTIP. De bevoegde commissie werkte een resolutie uit die op 24/4 ter stemming ligt.

2 min leestijd

Zoals men in de tekst [1] kan vaststellen, wordt daarin het bekende spelletje gespeeld dat er “dringend nood is aan studies over de weerslag die het verdrag zou hebben voor de economie en de werkgelegenheid in België, alsook over …” etc. etc. Sterkere amendementen werden verworpen. Terwijl onder de bevolking het inzicht groeit dat van TTIP geen enkel voordeel moet verwacht worden, tenzij voor de winsten van enkele multinationals, is de vraag naar meer  “studies” niets anders dan een afleidingsmanoeuver.

Om de politici tot betere inzichten te brengen, roept een hele reeks organisaties (CNCD-11.11.11, D19/20, Collectif Roosevelt.be, Collectif Solidarité contre l’exclusion, la Maison du Peuple d’Europe, Intal, Globalize Solidarity, Attac-Bruxelles, PVDA/PTB … ) op om samen te komen:

 vrijdag 24/4 te 13 u

Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Sint-Jansplein/Lombaardstraat Brussel

https://www.facebook.com/events/430619397105298/events/430619397105298/

Een extra-motivatie voor dit initiatief is dat de ratificatie van het verdrag door België de goedkeuring van elk van de deelparlementen vereist! En verzet tegen TTIP in de “hoofdstad van de EU” zou meer dan een symbolische waarde hebben!

Noteer dat er op woensdag 29 april 18u ook een afspraak is voor de gemeenteraad van Schaarbeek, ter ondersteuning van een motie om van Schaarbeek een TTIP-vrije gemeente te maken.


[1] Men kan de tekst terugvinden in het parlementair verslag (p. 68-72). Men vindt er ook de weergave van de discussies, o.a. de tussenkomst van FGTB-vormingswerker Bruno Poncelet waarvan we onlangs een studie publiceerden over de impact van TTIP op gewesten en gemeenten.