Ga naar de inhoud

8 okt: De ZAD bij Nantes verdedigen!

Hoewel onze media er niet over berichten, zijn sommige Nederlanders bekend met de strijd die wordt geleverd in Notre-Dame-des-Landes. In 2008 heeft de Franse regering besloten dit prachtige landschap in West-Frankrijk op te offeren voor een nieuw vliegveld, terwijl de 50 kilometer zuidwaarts gelegen luchthaven van Nantes drie miljoen passagiers per jaar kan verwerken. De beslissing deed in Frankrijk veel stof opwaaien en om de getroffen boerengemeenschap te ondersteunen hebben activisten een actiedorp opgetrokken.

3 min leestijd

(meer informatie en oorspronkelijke oproep hier)

Door de krachtige mobilisatie (met name op 9 januari en 27 februari jongstleden) die tegen het miljoenenproject werd georganiseerd, zag de Franse overheid zich in juni genoodzaakt een referendum over het aanleggen van een vliegveld te organiseren. Echter, de keuze van het referendumgebied en de uitvoering van de volksraadpleging verraden een partijdigheid die de democratie niet past. Met een minieme (en volgens velen ongeldige) overwinning in de hand hebben de voorstanders van het vliegveld samen met de minister-president verklaard de commune te zullen ruimen. Deze verklaring spreekt de juridische situatie van dit project tegen omdat (onder anderen) de vergunning voor deze werkzaamheden nog niet verleend is. Uitvoering van de projectplannen zal de culturele en ecologische waarde van deze beschermde zone, de boeren, het grondwater en de ontstane verhoudingen ernstige schade berokkenen.

De voorstanders van het vliegveld lijken niet te hebben gerekend op de vastberadenheid van de lokale bevolking en de toegewijde activisten die hen ondersteunen het gebied te beschermen. De beweging ervaart enorme rugdekking in de regio, die in vele lokale werkgroepen is verankert. De 2000 hectare aan natuur en eenieder die zich ermee verbonden voelt staan vandaag de dag symbool voor de strijd tegen de plundering van leven en de uitverkoop van de aarde. Het is ondenkbaar dat ze zullen verdwijnen!

Op initiatief van de beweging tegen het vliegveld zullen we op 8 oktober aanstaande onze gezamenlijke veerkracht tot uitdrukking brengen en elke agressie tegen de ZAD en de start van bouwwerkzaamheden verhinderen. In de traditie van boerenprotesten, zoals bijvoorbeeld in Larzac, zullen we met duizenden versierde stokken de aarde doen beven. We zullen onze stokken daar laten, zodat we deze gezamenlijk weer ter hand kunnen nemen mochten er nieuwe interventies gepland staan. Laten we de ZAD, haar bewoners en hun toekomst verdedigen!

We zullen ook gezamenlijk een hangaar opbouwen waarvan de onderdelen deze zomer door tientallen timmermannen en vrouwen op de ZAD vervaardigd zijn. De collectieve bouwwerken concretiseren onze wilskracht: om onze weerstand te organiseren scheppen we een oord dat bescherming biedt in geval van verdere ontruimingspogingen. Niet in de laatste plaats creëren we zo een plek die onze toekomst richting geeft.

Laten we samenkomen in Notre-Dame-des-Landes op 8 oktober 2016.

Iedereen wordt gevraagd om een versierde stok mee te nemen om deze in de wielen van het project te steken.

Kom te voet, met de tractor of op de fiets; we ontmoeten elkaar om 10 uur op locatie. Allen samen, laten we dit vliegveld stoppen !

Voor meer informatie: acipa-ndl.fr<http://acipa-ndl.fr> en zad.nadir.org<http://zad.nadir.org>

Zie ook:
Notre-Dame-des-Landes (France): Defend the ZAD – a Call for International Solidarity: https://www.indymedia.nl/node/35294
IGDCAST – A Commune That Fights: https://itsgoingdown.org/igdcast-commune-fights/
Ready to Defend the ZAD?: https://labofii.wordpress.com/2016/08/06/pret-e-s-pour-defendre-la-zad-f…
Fighting back against airport expansion – everywhere!, https://www.indymedia.nl/node/35726
ZAD alert! Eco-zone warns of imminent attack: https://winteroak.org.uk/2016/09/22/the-acorn-27/#1
en https://www.indymedia.nl/taxonomy/term/1492