Ga naar de inhoud

31 maart grote actiedag tegen arbeidswethervorming in Frankrijk

Donderdag 31 maart wordt een nieuwe krachtmeting tussen de Franse ordediensten en een bont palet aan (leden van) studenten en scholierenorganisaties en vakbonden. De nieuwe arbeidswet moet van tafel. Acties lopen de hele maand al danig uit de klauwen en 31 maart belooft een nieuw hoogtepunt te worden.

4 min leestijd

(zie eerdere artikelen over deze strijd hier en hier)

Vertaling van oproep van de Mouvement Inter Luttes Indépendant (Mili):

31 Maart: Blokkades en manifestaties van scholieren en studenten tegen de arbeidswet (‘Loi Travail’) en tegen het politiegeweld

Oproep van de Mouvement Inter Luttes Indépendant (Mili) (Onafhankelijke Beweging Overkoepelende Strijd). We nemen de straat en laten die niet meer los, donderdag 31 maart, scholieren, studenten, werklozen, arbeiders (m/v), laten we alles blokkeren tegen de arbeidswet.

Drie weken van blokkades. Drie weken waarin het aantal middelbare scholen die gemobiliseerd zijn alleen maar vergroot is, niet alleen in Parijs maar ook in de buitenwijken en elders in Frankrijk. De universiteiten zijn op verschillende manieren bezet en geblokkeerd door de studenten, maar ook door het personeel. De jeugd heeft begrepen dat het niet allen maar om een wet gaat die op het spel staat, want de arbeidswet is de werkelijkheid voor een meerderheid van de Fransen. We verzetten ons niet langer tegen een wet, maar tegen een geheel dat tot de huidige situatie voert. De overwinning zal dan ook niet een simpele intrekking van het wetsvoorstel zijn, maar een maatschappelijke verandering, en een verandering van onze levensomstandigheden.

De smerissen verhinderen ons om te demonstreren en aarzelen niet om ons voor onze eigen scholen en in onze manifestaties in elkaar te slaan. De straat innemen betekent ons organiseren om die ook in bezit te houden. En dat is ook de reden dat we dat we een blok moeten maken.

We doen een oproep om een totale blokkade uit te voeren van de instellingen op donderdag 31 maart, maar we hopen ook dat eenieder deze datum benut om acties te bedenken en bouwstenen te leveren voor een staking van langere duur, omdat een dag van blokkades verre van genoeg zal zijn. Laten we ons organiseren in autonome comitees, overal waar we dat kunnen. Laten we de bureaucratie van de vakbonden bestrijden, laten we daadwerkelijk onafhankelijk zijn van de klassieke politieke structuren, laten we de wet bekritiseren om datgene wat ze werkelijk is: een teruggang in de geschiedenis van onze sociale rechten, evenals een aanval op de waardigheid van alle personen die onderworpen zullen worden aan grotere druk en nieuwe gruwelen.

Wat heeft deze nieuwe wet voor ons in het vooruitzicht?

  • – Langere werktijden voor mensen in opleiding (10 uur per dag en 40 uur per week)
  • – Tarieven voor overwerk kunnen verminderd worden met een factor 5 bij een eenvoudige overeenkomst van het bedrijf
  • – Nieuwe mogelijkheden voor willekeurig ontslagVerhoging van werkduur van 10 naar 12 uur bij een eenvodige overeenkomst
  • – Geen garantie voor betaald verlof bij overleiden van een naaste (moeder, vader, zuster, etc.)
  • – Verhoging van aantal weken dat men kan werken van 44 naar 46, bij overeenkomst.
  • – Niet langer vergoeding in geval van onrechtvaardig ontslag.

Het is hard nodig om de mobilisatie te verbreden als we niet langer willen dat ons bestaan alleen nog wordt bepaald door opstaan, werken en slapen en we veroordeeld zijn tot overleven. Wij zijn de eersten die geraakt worden, het is aan ons om te besluiten en de zaken rond onze levensomstandigheden terug te veroveren.

We roepen opnieuw de jongeren op om zich op donderdag 31 maart te mobiliseren en op alle denkbare manieren in actie te komen. Laten we fabrieken, wegen, scholen, universiteiten blokkeren om de economie te blokkeren en te eisen dat die achterlijke wet wordt ingetrokken.

Komt allen om 11 uur op Nation (plein in Parijs, vert.) voor een feestelijke en vastberaden manifestatie.

Tot zover de oproep.

——————————————

Wat aanvullingen:

Informatie in het Frans tijdens de acties is oa. hier te vinden

Dit is een even handig als opstandig Engelstalig overzicht:

Tijdens de vorige landelijke actiedag op 25 maart waren er talloze confrontaties met de politie. Er ontstond onder andere ophef door de op video vastgelegde rampartij van relpolitie tegen scholieren van Lycée Bergson in Parijs.

Als reactie werden politiebureaus aangevallen (filmpje op fedbook)

Ook werden twee supermarkten geplunderd (motto: all we have to loose is our chainstores) waarna de inhoud weggeven werd, oa. Aan de vluchtelingen die een tentenkamp op Stalingrad hebben opgericht. Al moest een meisje dat aan de plunderingen deelnam toegeven dat “ze ook wat voor zichzelf hadden gehouden”

Ook veel ophef over de ordedienst van vakbond CGT die met de politie heeft samengewerkt om ‘relschoppers’ te arresteren. Dat leidde onder andere tot een woedende open brief van een vakbondslid dat zoiets niet past bij ‘hun CGT’ en nooit meer mag gebeuren.

En de vertaling van de in de demonstratie hieronder meegevoerde tekst is:

 “The night is for fucking, NOT FOR WORKING“. 

paris night is for fucking 300x225