Ga naar de inhoud

2.Dh5 2021 oproep voor bijdragen

Het 2.Dh5 Festival is een jaarlijkse samenscholing van wereldversleutelaars waar we campagnes, tactieken en methodes bespreken om ons ideaal van een vrije solidaire wereld dichterbij te brengen. Samen met Buiten de Orde zullen we een speciale editie publiceren onder de noemer ‘Uit de Pan – In het Vuur‘ het thema van de vijftiende editie, die op 27 en 28 februari 2021 plaats zal vinden. Dit is een oproep voor bijdragen aan zowel deze publicatie als aan het festival. Heb je interesse, zie dan de praktische informatie onderaan deze tekst.

5 min leestijd

(Bron: website 2.Dh5)

Het oude gezegde ‘Uit de Pan – In het Vuur’ vertolkt wat velen van ons hebben ervaren in 2020 – een gevoel dat het politiek gezien van slecht naar erger gaat. Voor velen s dit geen nieuw gevoel, maar iets dat voortbouwt op een langer lopende trend. De huidige crises roepen ons echter ook op nieuwe vormen van verzet aan te jagen.

De grote shock van COVID-19 heeft veel van onze levens op verschillende manieren ontworteld. Deze crisis zal voorlopig van grote invloed blijven, maar op welke manier kan de Corona-pandemie de manier waarop we naar de wereld kijken, en naar wat mogelijk is, veranderen? Hoe zal de post-Corona-wereld er uit zien? Wacht ons een economische crisis van ongeziene omvang? Hoe hangt dit samen met de klimaatontwrichting die op ons af stevent? Hinken we niet van de ene crisis naar de volgende zonder tot de kern van het probleem te komen? Als dat zo is, wat betekent dit dan voor mensen die strijden voor een wereld van vrijheid en solidariteit? Verandering komt op ons af, of we het willen of niet, dat is duidelijk. De vraag blijft hoe wij handelen.

We hebben de vragen en discussies opgesomd die in ons opkomen als we hierover nadenken. We hoppen dat jij vergelijkbare vragen hebt, en misschien zelfs wel wat antwoorden. We zouden graag jouw ideeën horen over het volgende:

  • Bouwen of verbouwen? Hebben we wel genoeg tijd om alternatieven op te bouwen terwijl de wereld om ons heen in brand staat? Kunnen we vormen van wederzijdse hulp ontwikkelen om duurzame en veerkrachtige radicale gemeenschappen op te bouwen? Begin je met het organiseren van een beweging of start je met actie op straat? Hoe ziet een gezonde balans eruit?
  • Militante actie Moeten we kiezen voor militante actie om verandering te bewerkstelligen? Krijgen we daarmee steun van diegenen die hoop op verandering binnen het systeem hebben opgegeven? Wanneer lopen we het risico dat juist mensen die we willen organiseren en radicaliseren van ons te vervreemden? Hoe kan diversiteit van tactieken eruit zien? En hoe bereiden we ons voor op de onvermijdelijke reactie en repressie van extreemrechts en de overheid?
  • Coalities Het aangaan van coalities voor het opbouwen van een massabeweging is altijd uitdagend. Door compromissen verwateren focus en principes. Samenwerking over verschillen van ras, klasse of gender heen daagt onze vastgeroeste praktijken uit. Hoe kunnen we destructieve impact van conflicten en spanningen voorkomen? Om massale steun te mobiliseren moeten we mensen aan onze kant krijgen die het niet in alles met ons eens zijn. Hoe om te gaan met deze dilemma’s?
  • Noord-Zuid Zijn mensen in het mondiale noorden te comfortabel en zelfgenoegzaam om een massabeweging voor radicale verandering te kunnen organiseren? Als dit zo is, wat zou dan de rol moeten zijn van internationale solidariteit met radicale strijd in het mondiale zuiden? Hoe kunnen we verzet en opstanden het beste ondersteunen?
  • Aan de macht? Welke kansen en risico’s biedt electorale politiek in verschillende contexten? De linkse “Pink tide” in Latijns-Amerika en (radicaal)-linkse partijen in Europa en de VS van de laatste twee decennia voedden een hernieuwde hoop in electoralisme. Dit heeft wel degelijk een verschuiving van ‘het mogelijke’ heeft veroorzaakt. Toch heeft deze macht ofwel gefaald, ofwel niet tot de beoogde resultaten opgeleverd (denk aan Griekenland of Venezuela), of, erger nog, tot conservatieve en reactionaire backslash geleid. Is er synergie mogelijk tussen politieke partijen en extraparlementaire bewegingen, of moeten we ons op andere zaken richten?
  • Aan de macht Veel radicale bewegingen konden hun ideeën niet in de praktijk brengen omdat ze zich afkeerden van macht. Hoe kun je macht en instituties in handen krijgen zonder in de tijdloze valkuilen van coöptatie en macht-om-de-macht te vallen? Zal incrementele verandering in kleine stapjes genoeg zijn in deze tijd van voortdurende crises, of moeten we radicale ideeën opnieuw een kans geven? Staat revolutie weer op het menu? En zo ja, hoe dan?
  • Versnellen? Worden mensen pas ‘wakker’ als de vlam echt in de pan schiet? Als dat zo is, hoe kunnen we dit proces dan verder helpen? Is dit mogelijk zonder kwetsbare groepen onder de bus de gooien? Naar welke (historische) bewegingen kunnen we kijken voor inspiratie? Versterken de huidige pandemie en economische, ecologische en politieke crises de steun voor linkse visies en eisen? Of riskeren we juist het versterken van vergelijkbare rechtse ‘accelerationist’-tendensen?
  • Ruïnes Moeten we ons voorbereiden op het ergste, en wederzijdse hulp en solidariteitsnetwerken en structuren opbouwen voor de vurige tijden die we tegemoet gaan? Hoe zien huidige voorbeelden hiervan er uit? Hoe kunnen we echt solidair zijn met, en leren van, diegenen die zich op dit moment al verzetten en overleven in catastrofale situaties?
  • Radicalisering de verkeerde kant op De COVID-19 pandemie en overheidsreacties hierop hebben geleid tot steeds radicalere reacties. Deze komen voornamelijk vanuit een gevaarlijke combinatie van reactionaire samenzweringsdenkers en extreemrechtse groeperingen. Hoe gaan we deze ontwikkeling tegen terwijl we tegelijkertijd mobiliseren voor onze eigen oplossingen, netwerken en radicale verandering?

We willen dat jij bijdraagt!

Hebben deze vragen je aan het denken gezet, en wil je iets schrijven? We zijn op zoek naar artikelen van tussen de 1000 en 1500 woorden van individuele of collectieve auteurs in de Nederlandse taal. Stuur je voorstel naar Buiten de Orde redactie@buitendeorde.nl (en zet info@2dh5.nl in de CC). De deadline is 30 oktober.

Heb je nog vragen, opmerkingen of zou je graag op een andere manier willen bijdragen aan, laat het ons weten via info@2dh5.nl. Op naar het vuur!