Ga naar de inhoud

13-18 oktober Brussel: omsingeling eurotop en meer…

In oktober zullen Marsen vanuit de vier windstreken van Europa samenkomen in Brussel. Ons doel: de Europese top omsingelen, debatteren en manifesteren. Doe mee! (English translation at bottom)

4 min leestijd

1-15 Oktober

Europese Marsen naar Brussel

15-17 Oktober

Actie Dagen in Brussel & Namen

13-18 Oktober

No-TTIP Kamp in Brussel

Oproep aan alle organisaties en bewegingen om mee te doen aan de actie.

In oktober zullen Marsen vanuit de vier windstreken van Europa samenkomen in Brussel. Ons doel: de Europese top omsingelen, debatteren en manifesteren. Doe mee!

In Griekenland heeft de bevolking Oxi! Nee! gezegd.

Een Neen aan de wrede en onredelijke eisen voor nog meer soberheidsbeleid en verarming.

In heel Europa zijn honderdduizenden mensen op straat gekomen om het Griekse volk te ondersteunen, vanuit het bewustzijn dat we door hun strijd te steunen ook onze rechten verdedigen.

het teken van hun winsten en de competitiviteit vallen de Europese elites de sociale rechtvaardigheid aan, de democratie, het klimaat, en ze maken van Europa de speelbal van hun eigenbelang. Ze maken gebruik van chantage en vernederen al degenen die weerstand bieden, ze zaaien angst, ze doen beroep op nationalisme en racistische verdeling om aan de macht te blijven, en beweren dat er geen alternatief is.

Nochtans werken wij alternatieven uit doorheen onze strijd, die veelvuldig en gevarieerd is.

Onze solidariteit kent geen grenzen, onze kracht zit in een Europees OXI ! Basta ! Enough ! Laat ons nu aan een ander Europa bouwen!

  • Omdat het soberheidsbeleid en de schuld ons armer maken en onze sociale, economische en democratische rechten vernietigen;

  • Omdat we armoede en precaire levensomstandigheden verwerpen;

  • Omdat de vrijhandelsakkoorden TTIP, CETA, TISA, ACP, APE, TTP en anderen de macht van multinationals vergroten, de planeet vernielen en de democratie uithollen;

  • Omdat we ons inzetten tegen het racisme en het seksisme! ;

  • Omdat we de corruptie en de fiscale paradijzen afwijzen! .

marchesOns OXI! NEEN! is een JA! aan de gelijkheid, de economische en sociale rechten en aan een echte democratie, een JA! aan een vermindering van de schulden, een JA! aan de klimaatrechtvaardigheid.

In oktober zullen we vanuit de vier Europese windstreken naar Brussel marcheren, we zullen de machthebbers en hun geheime onderhandelingen omsingelen, we zullen debatteren en manifesteren. Doe met ons mee!

———————-

Calling All European Organisations and Movements To Join Us in Action

In October, marches from all over Europe gather in Brussels.
Our goal: Surround the EU Council Summit, debate and demonstrate.
JOIN US!

The people said Oxi! No! in Greece.

A No! to the cruel and unreasonable demands of austerity and consequent impoverishment.

Throughout Europe, hundreds of thousands were in the streets supporting the Greek people – knowing that defending the Greek struggles also means defending our rights all over Europe.

The European elites, in the name of profit and competitiveness, destroy social justice, democracy, climate and use Europe as a playing field for their own interests. They blackmail and humiliate those who dare to resist; they rule with fear, nationalism, racist division and claim that there are no alternatives.

But we build alternatives through our various and cross-linked struggles.

Let’s develop our solidarity beyond borders, our strength in this European-wide Oxi! Basta! Enough! Let’s build another Europe now!

  • Because austerity and debt impoverish us and destroy our social, labour and democratic rights;

  • Because we refuse poverty and precariousness;

  • Because agreements such as TTIP, CETA, TISA and ACP* strengthen the power of mutinational corporations and destroy the planet and democracy;

  • Because we are committed against racism and sexism;

  • Because we denounce corruption and tax havens.

Our Oxi! No! is a Yes! to equality, social and labour rights and real democracy !
A Yes! for European debt cuts !
A Yes! to climate justice and to peasant agriculture !

We march from all over Europe to Brussels, we will surround the European elites and their hidden negotiations during the EU Council Summit, we will debate and demonstrate. Come and join !

————–

Meer informatie:

http://www.ox15.eu/

Power to the people, not to capitalism !

http://www.d19-20.be/nl/

https://www.globalinfo.nl/